Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

Контрольная работа - Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьо компоненту зявляється вікно Component Information. У ньому представлено загальну інформацію про компонент:

Select Pattern тип корпусу компонента (наприклад, DIP14);

Number of Gates кількість секцій у компоненті;

Number of Pads загальна кількість вивідів;

Refdes Prefix префікс позиційного позначення;

Component Type тип компонента:

Normal звичайний;

Power джерело живлення;

Sheet Connector зєднувач аркушів схеми;

Module модуль ієрархії символу;

Link схема модуля;

Component Style стиль компонента:

Homogeneous однорідний компонент;

Heterogeneous неоднорідний компонент;

Gate Numbering спосіб нумерації секцій:

Alphabetic за допомогою літер;

Numeric числовий;

Alternate Views альтернативний стандарт зображення символів:

IEEE стандарт інституту інженерів з електротехніки й електроніки;

De Morgan стандарт позначення логічних функцій.

У нижній частині вікна розташовано таблицю, де для кожного типу секцій зазначено:

Gate номер секції;

Gate Eq код логічної еквівалентності секції

(для неоднорідного компоненту секції не еквівалентні, Eq = 0);

Normal імя символу в нормальному зображенні;

IEEE

De Morgan імя символу в альтернативному зображенні.

Вікно Symbol View. У ньому наведено зображення символу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Кожному виводу відведено один рядок з полями:

Pin Des номер виводу корпусу компонента;

Gate номер секції компонента;

Sym Pin порядковий номер виводу символу секції компонента;

Pin Name імя виводу секції компонента;

Gate Eq код логічної еквівалентності секції компонента;

Pin Eq код логічної еквівалентності виводу секції;

Elec. Type електричний тип виводу.

Вікно Pattern View. У ньому наведено зображення корпусу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Вікно Pins View. У ньому приведено інформацію про усі виводи компонента.

Створення компонента починається з завантаження менеджера бібліотек. Потім виконується команда створення нового компонента:

Component New\Указати папку\Імя файлу бібліотеки (К155.LIB), у яку раніше були записано корпус і символ компонента.

Потім на екран виводиться меню Component Information. У ньому натискають кнопку Select Pattern для підключення графіки корпусу компонента (вибирають потрібний корпус із пропонованого списку у вікні Library Browse).

Потім указують параметри:

Number of Gates (кількість секцій) = 4;

Number of Pads (кількість виводів) = N (проставляється автоматично);

Refdes Prefix (префікс позиційного позначення) = DD.

У графі Component Type вибирають тип компонента:

Normal;

IEEE;

De Morgan.

У графі Component Style вказують признак однорідності компонента:

Homogeneous;

Heterogeneous.

У графі Gate Numbering вибирають спосіб іменування секцій компонента:

Alphabetic символьний.

Для однорідних компонентів код логічної еквівалентності секцій встановлюється автоматично в графі Gate Eq;

Для неоднорідних компонентів потрібно установити Eq = 0.

Підключення символу до компонента здійснюється по команді Select Symbol (попередньо необхідно вибрати будь-який рядок у графі Normal). У вікні, що відкрилося, Library Browse вибрати потрібний символ із запропонованого списку.

Створення компонента завершується заповненням таблиці виводів, що виводиться на екран по команді Pins View.

У таблиці вказується інформація яку наведено нижче (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Pin DesGates Sym Pin Pin Name Gate EqPin EqElec. Type 1

2

3

:

:

:

:

:

:

:

14

„№ виводу

корпусу”1

1

1

2

:

:

:

4

„№ вентиля, якому належить даний вивід”1

2

3

1

2

3

:

:

:

:

„№ виводу в секції”IN1

OUT

:

:

:

:

:

:

:

:

:

„Імя виводу”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Код логічної еквівалентності вентиля”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Код логічної

еквівалентності вивіду”Input

Output

Power

:

:

:

:

:

:

:

„Електри-чний тип виводу”Виводи, що підключаються до електричних кіл землі й живлення, у таблиці не описуються, тобто рядки з відповідними номерами будуть порожніми.

Перед збереженням компонента в бібліотеці виконують команду Component Validate для перевірки правильності введеної інформації.

Збереження інформації: Component Save

Save As.

Графіка символів і корпусів створюється окремо, за допомогою спеціальних графічних редакторів Symbol Editor і Pattern Editor. Кожний з цих редакторів має спеціальний засіб „майстер” Symbol Wizard/Pattern Wizard відповідно, що викликаються по команді Symbol/Pattern New.

Зазначені вище редактори аналогічні редакторам схем і друкованих плат, але мають лише ті засоби, що необхідні для створення схемних символів і корпусів.

При роботі з ними не потрібне використання команди Explode.

Редактор Symbol Editor працює з файлами *.sym і *.lib. По команді Symbol Wizard меню File викликається майстер створення символів компонентів. Для нього вказується наступна інформація:

Symbol Width ширина символів;

Pin Spacing відстань між виводами;

Length довжина виводу (Short, Normal, Long, User);

Number Pin Left (Right) кількість виводів з лівого (з правого) боку символу;

Symbol Outline необхідність відображення контура символу;

Line Width ширина лінії контура символу;

Display Pin Name (Pin Des) необхідність відображення на кресленні символу імен (номерів) виводів;

Default Pin Name (Pin Des) імя виводу (номер), прийняте за замовчуванням;

Current Pin Number номер поточного виводу.

Завершення створення символу по команді Finish.

З

s