Система AutoCAD 2000

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьється в рядку стану словом "Орто". Якщо режим ортогональності включений, то мишею можна указати тільки точки, які відносяться від текучої під кутом 0о, 90о, 180о, 270о. На ввід відносних координат з клавіатури режим ортогональності ніяк не впливає.

 

@dx, dy@r<aРисунок 3 - Відносні координати точок.

Завдання

 

Необхідно виконати креслення відрізка прямої, потім стерти його, і потім знову встановити і, в кінці, зберегти креслення.

Креслення відрізка прямої.

 

 

Вибрати піктограму Відрізок на панелі інструментів Креслення (рисунок 1), натиснувши на ній кнопкою миші.

В командному рядку при цьому зявиться запрошення на ввід команди:

Command: line_Spesify first point:

(Команда: відрізок Визначити першу точку:).

Ввести через кому без пробілу координати X і Y першої точки відрізку:

Command: line_Spesify first point: 100,100

(Команда: відрізок Визначити першу точку: 100,100).

Потім натиснути клавішу Enter і введіть у рядку, що зявився координати другої точки:

Command: Spesify next point or [Undo]: 150, 200 Enter

(Визначити наступну точку або [Відмінити]: 150, 200 Enter

Command: Spesify next point or [Undo]: Enter

(Визначити наступну точку або [Відмінити]: Enter

Натиснення клавіші Enter в останньому рядку команди забезпечує виконання і завершення команди. Будь-яку команду, в тому числі і цю, можна завершити натисненням правої кнопки миші на будь-якому місці графічної робочої зони. При цьому на екрані появиться контекстне меню (рисунок 4). Вибір рядка Ввід (натиснувши по ній лівою кнопкою миші) забезпечить виконання команди.

 

Рисунок 4. Креслення відрізка прямої

 

Витирання відрізка. Вказати на побудований відрізок. Для цього необхідно встановити приціл перехрестя (підвести мишу) на відрізку і натиснути лівою кнопкою миші. При цьому відрізок виділиться (інвертується) пунктиром. Потім необхідно натиснути клавішу Delete на клавіатурі або вказати мишею на піктограму Витерти на панелі інструментів Зміни. Відрізок буде знищений.

Всі примітиви AutoCad володіють рядом властивостей (колір, тип лінії, ширина. .). Деякі з цих властивостей (наприклад, колір) притаманні всім примітивам; є ряд примітивів зі своїми специфічними властивостями.

Доступ к властивостей обєктів можна отримати, використовуючи кнопки, які розміщенні на панелі інструментів "Властивості обєкту" (рисунок 5).

Рисунок 5 - Панель властивостей обєкту

 

Для створення нового шару необхідно натиснути кнопку "створити". При цьому в діалоговому вікні зявиться рядок, в якому відображаються параметри нового шару:

імя - імя шару;

видимість шару;

заморозити/розморозити шар - відключення регенерації примітивів на шарі;

блокувати/розблокувати шар - примітиви на шарі не можна редагувати;

колір шару - визначає колір примітивів на шарі;

тип лінії - визначає тип лінії, яким будуть вирисовуватися примітиви шару;

вага лінії - визначає ширину лінії, якій буде вирисовуватися примітиви шару.

В ряді випадків є необхідність привязати точку вводу координати до точки на присутньому примітиві. Для цих цілей служить панель інструментів "привязка обєктів" (рисунок 6).

Рисунок 6 - Привязка обєктів

 

В якості одиниць виміру відстані використовуються міліметри. Хоча робота в середовищі AutoCAD, як і в більшості CAD-програм, передбачає використання реального масштабу, тобто 1: 1, а масштаб виводу зображення на твердий носій призначається тільки в процесі настройки опцій друку, тим не менше, в процесі роботи запропонований масштаб зовсім проігнорувати не можна. Необхідно раніше думати про величину таких елементів як відносно геометрії, які міститься на кресленні, так і відносно самого паперового листа.

Таким чином порядок побудови креслення наступний:

визначити розміри креслення і масштаб;

побудувати рамку креслення і заповнити основний напис;

створити шар допоміжних ліній;

нанести осьові лінії;

на окремому шарі побудувати креслення в тонких лініях;

нанесення штрихування;

простановка розмірів.

Порівняно короткі написи, які не вимагають внутрішнього форматування, створюються командами DText і Text. Щоб ввести багаторядковий текст, слід використовувати команду Mtext. Ввід команд можна здійснювати і через системне меню і через панелі інструментів (рисунок 7).

 

Рисунок 7

 

Після виклику команди багаторядкового тексту в командному рядку зявляється запит

Перший кут:

Протилежний кут або (Висота / Вирівнювання / Поворот / Стиль / Ширина):

Якщо у відповідь на перший запит вказати на екрані одну точку прямокутної рамки тексту, а у відповідь на другий запит ввести протилежну точку, то на екрані зявиться діалогове вікно Текстовий редактор, в якому виконується ввід тексту і установка його параметрів.

s