Система "директ-костінг", її сутність і використання в різних країнах світу

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьАвстрії це система обліку граничних витрат, чи облік сум покриття; у США й Великобританії облік маржинального доходу; у Франції маржинальний облік.

У звязку з цим, у різних країнах і навіть серед фахівців однієї й тієї ж система директ-костінг відрізняється не лише за термінологією, але й за визначенням суті даного поняття. Однак усі існуючі визначення обєднує загальна характерна риса усі вони як обовязковий фактор передбачають поділ витрат, що включаються до собівартості продукції й послуг, на змінні й постійні та окремий їх облік.

Отже, директ-костінг є системою управлінського (виробничого) обліку заснованою на класифікації витрат на постійні й змінні залежно від обсягу виробництва чи діяльності та передбачає здійснення обліку й аналізу витрат і результатів, а також прийняття управлінських рішень.

Важливою особливістю системи директ-костінг є те, що у процесі пізнання можна вивчати взаємозвязки і взаємозалежності між обсягом реалізації продукції (послуг), витратами (собівартістю) і прибутком та визначати обсяги діяльності підприємства в критичних точках: беззбитковості, мінімального, цільового, максимального прибутку.

 

Список літератури

 

1.Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник для студентів вищ.навч.закл. К.Книга, 2004. 544 с.

2. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с.

3.БутинецьФ.Ф.,ЧижевськаЛ.В.,ГерасимчукН.В.Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ПП Рута, 2000. 445с.

4.:

5.

s