Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Информация - Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету Бухгалтерский учет и аудит

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть( р.110 + р.120 + р.130).

У тому випадку, коли прибуток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 - 160) перевищує суму збитку від основної (операційної) діяльності (рядок 105), то сума перевищення - прибутку вказується в рядку 170 звіту.

Рядок 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" - показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"12, с.17.

Рядок 190 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - прибуток" визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170) та сумою податку на прибуток (рядок 180).

Рядок 195 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток" дорівнює збитку від звичайної діяльності (рядок 175) та сумі податку на прибуток (рядок 180),

Рядок 200 "Надзвичайні доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 75 "Надзвичайні доходи" на звітну дату.

Рядок 205 "Надзвичайні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 99 "Надзвичайні витрати" на звітну дату.

Рядок 210 "Податки з надзвичайного прибутку" - вказується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій (сальдо субрахунку 982).

Рядок 220 "Чистий прибуток" визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку і податків з надзвичайного прибутку (р.190 + (р. 200 - р. 205) - р. 210).

Рядок 225 "Чистий збиток" визначається як алгебраїчна сума збитку від звичайної діяльності та надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку (р.195 + (р. 205 - р. 200) + р. 210).

 

 

s