Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Информация - Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету Бухгалтерский учет и аудит

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьприбутку або збитку за звітний період від основної (операційної) діяльності, від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій установлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” (пункти 13 - 37) , крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила.

З метою правильного визначення в звіті фінансових результатів та недопущення помилок в економічному змісті окремих аналітичних рахунків і відповідних статей звіту ми навели їх зміст в послідовності рядків Звіту про фінансові результати у 2 розділу курсової „Документне оформлення результатів фінансової діяльності”.

Рядок 010 “Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рядок 015 "Податок на додану вартість" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку на звітну дату за дебетом цих же субрахунків.

Рядок 020 "Акцизний збір" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції" і 702 "Дохід від реалізації товарів".

Рядок 025 “Інші податки і збори з обороту” (вільний рядок звіту) заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рядок 030 "Інші вирахування з доходу" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рядок 035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” - сума визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - ряд. 010 відповідних податків, зборів, знижок тощо (сума рядків 015, 020, 025 і 030).

Рядок 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” заповнюється за підсумком дебетових оборотів на звітну дату субрахунків 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", 902 "Собівартість реалізованих товарів" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Рядок 050 "Валовий прибуток" - сума визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і їх собівартістю ( р. 035 - р. 040).

Рядок 055 "Валовий збиток" сума визначається як різниця між собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідно чистим доходом від їх реалізації (р. 040 - р. 035).

Рядок 060 "Інші операційні доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 71 "Інший операційний дохід" на звітну дату.

Рядок 070 "Адміністративні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 92 "Адміністративні витрати" на звітну дату.

Рядок 080 "Витрати на збут" (в торгівлі “Витрати обігу”) заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 93 "Витрати на збут" на звітну дату.

Рядок 090 "Інші операційні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 94 "Інші операційні витрати" на звітну дату.

Рядок 100 "Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток" визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р. 050 + р. 060) - ( р. 070 + р. 080 + р. 090).

Рядок 105 "Фінансовий результат від операційної діяльності - збиток" визначається як алгебраїчна сума валового збитку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р.055 - р. 060) + ( р.070 + р. 080 + р. 090).16, с.81.

Рядок 110 "Доходи від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" на звітну дату.

Рядок 120 "Інші фінансові доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 73 "Інші фінансові доходи" на звітну дату.

Рядок 130 "Інші доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 74 "Інші доходи" на звітну дату.

Рядок 140 "Фінансові витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 95 "Фінансові витрати" на звітну дату.

Рядок 150 "Втрати від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" на звітну дату.

Рядок 160 "Інші витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 97 "Інші витрати" на звітну дату.

Рядок 170 "Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток" визначається як алгебраїчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат (р.100 + р. 110 + р. 120 + р.130) - ( р.140 + р.150 + р.160).

У тому випадку, коли збиток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 - 160) перевищує суму прибутку від основної (операційної) діяльності (рядок 100), то сума перевищення - збитку вказується в рядку 175 звіту.

Рядок 175 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток" визначається як алгебраїчна сума збитку від основної діяльності, фінансових та інших витрат і фінансових та інших доходів (р.105 + р. 140 + р.150 + р.160) -

s