Синтез мистецтв в літературі

Информация - Литература

Другие материалы по предмету Литература

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьуни йшли невпинно, підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і заливали берег [5, 89-90]. Так автор ніби малює перед нами море від більш спокійного стану до страшенної бурі. Ці рядки є підтвердженням положення трактату Франка: лінії “поет малює […] при помочі рухових образів” [13]. Практично за допомогою дієслів зі значенням активного руху.

В оповіданні велике значення мають різні кольори. Сама назва твору свідчить про його камінність - мотив чорного каменю, камяного, сірого повторюється протягом усього твору. Йому ніби протиставляється блакить моря, його зелена хвиля. Фатьма потрапила в татарське село з гір. Море здається їй ворожим: Тут тільки море, скрізь море. Вранці сліпить очі його блакить, удень гойдається зелена хвиля, вночі воно дихає як жива людина… Навіть в хату залазить його гострий дух, од якого нудить [5, 94].

Колористична деталь стає засобом нових художніх узагальнень і в етюді Цвіт яблуні. Етюд як жанр має синтетичний характер. Він використовується і в музиці, і в малярстві, і в театрі. В літературі це невеликий за обсягом,переважно безфабульний твір настроєвого характеру. В творі важливу естетичну функцію виконують кольори, світлотіні, барви і тони для передачі різних внутрішніх станів героя: Моя лампа над широким картонним абажуром ділить хату на два поверхи вгорі темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом, із ясними блисками і з сітками тіней [5, 111]. Вже на початку твору світ героя ділиться навпіл світлий і темний. Символічним є світло в романі. В читача воно має асоціюватися з добром, із життям. Але творі ми бачимо дещо інше: Я з жахом вдивляюсь у цю боротьбу світла з життям, Вона лежить, простягши голі ручки, витягнена й ненатуральна, як воскова лялька… В її головах горить світло. Се чудне, неприродне, бліде, мов мертве, світло серед білого дня [5, 117]. Тобто автор порушує традиційну семантику світла і дає нам інше значення неприродності, смерті.

Як висновок ми можемо відзначити, що письменник не може користуватися іншим засобом, ніж слово, не може вийти поза видову специфіку літератури, проте може користуватися значенням слова так, щоб викликати в уяві читача іномистецьке враження. Відповідно майстер слова орієнтувався не стільки на формальні, скільки на посутні ознаки того мистецтва, враження якого намагався викликати у реципієнта. Синтез мистецтв дозволив митцям зосереджувати увагу на станах та настроях персонажів, не спонукаючи до показу зовнішніх подій.

Як синтез хімічний, так і синтез мистецтв є цілеспрямованим, свідомим, проводиться з урахуванням особливостей компонентів і передбачає створення якісно нового явища. Крім того, між мистецтвами у процесі синтезу їх встановлюється звязок, що підрядністю, міцністю й органічністю нагадує взаємодію між компонентами утворюваної в ході хімічної реакції сполуки.

s