Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

Информация - Радиоэлектроника

Другие материалы по предмету Радиоэлектроника

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ

СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

 

ДО КУРСОВОї РОБОТИ

НА ТЕМУ:

 

 

Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем

 

по курсу

“Прикладна теорія цифрових автоматів”

 

 

 

 

Керівник роботи: Оксана ВалеріївнаКущенко

 

Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї

ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ

2000р. ПРОТОКОЛ № .

голова комісії О.І.Перелука

 

 

 

 

 

Сумський технікум харчової промисловості

Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж”

Курс Група Семестр .

 

 

 

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ

 

 

1.Тема роботи:

 

2.Термін здачі студентом закінченої роботи:

3.Вихідні дані до роботи:

 

 

 

 

Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):

 

 

 

 

 

4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень):

 

 

 

 

 

Дата видачі: 2000р.

Дата закінчення: 2000р.

Студент: .

Консультант: .

Викладач-керівник: .

Зміст

 

 

  1. Вступ.
  2. Переведення чисел в різні системи числення.
  3. Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції.
  4. Мінімізація логічних функцій в різних базисах.
  5. Аналіз заданої схеми.
  6. Висновок.
  7. Література.

Сторінка

Вступ

 

Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці

 

Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці. Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки.

Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації.

В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв, реалізуючих прийняту інформацію.

Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро-електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.

1. Переведення чисел в різні системи счислення

 

Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи числення з основою h в іншу з основою h*. Вони відрізняються один від одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі перекладу.

Розглянемо перший спосіб перекладу з використанням арифметики початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число Х з системи з основою h в нову систему з основою h*, необхідно послідовно ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу нової системи h*, виражену в колишній (початкової) системі, доти, поки останнє приватне не виявиться менше нової основи h*. Результат перекладу запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу числа виготовляються в початковій h-системі.

 

Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди:

  1. двійковий:

1.1.1 4 2

- 4 2 2

0 2 1

0

4(10)=100(2)

 

1.1.2 6 2

- 6 3 2

0 2 1

1

6(10)=110(2)

1.1.3 8 2

- 8 4 2 2

0 4 2 1

0 2

0

8(10)=1000(2)

1.1.4 12 2

- 12 6 2 2

0 6 3 1

0 2

1<

s