Синтаксические и функционально-семантические особенности употребления условного наклонения в итальян...

Дипломная работа - Разное

Другие дипломы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьжання,наміру і т.д.,які можуть здійснитися тільки в теперішньому або майбутньому часі:

Mario sta dicendo che oggi o domani andrebbe a Venezia.

Маріо каже що сьогодні або завтра він поїхав би у Венецію.

 

Складний час умовного способу виражає бажану дію, але не реалізовану в минулому і яка не буде реалізована ні в теперішньому ні в майбутньому:

Mario ha detto poco fa che ieri sarebbe andato a Venezia.

Маріо сказав що вчора поїхав би у Венецію.

 

Однак ,складний час умовного стану також можна використовувати для вираження майбутньої дії але тільки в тому випадку коли той хто говорить вже знає що ця дія не реалізується :

Mario sta dicendo che oggi o domani sarebbe andato a Venezia.

Маріо каже що сьогодні або завтра він поїхав би до Венеції.

 

Крім того складний час умовного стану можна використовувати для вираження майбутньої дії і в тому випадку коли майбутня дія залежить від дієслова в минулому часі яке не звязане з теперішнім часом і результат цієї дії ще не відомий:

Laltro ieri Mario ha detto che oggi o domani sarebbe andato a Venezia.

Позавчора Маріо сказав що сьогодні або завтра поїде до

Венеції.

 

Для “майбутнього часу в минулому“ використовується

тільки складний час умовного стану, при цьому не має значення була дія реалізована чи ні:

Laltro ieri Mario mi ha detto che sarebbe andato a Venezia.(e ci andato ;e non ci andato;ma non so se poi ci andato;)

Позавчора Маріо сказав мені що він поїде до Венеції.( і він туди поїхав; і він туди не поїхав ; я не знаю чи поїхав він тоді туди;)

 

В складних реченнях з умовним підрядним (periodo ipotetico) типова функція умовного стану це вираження наслідку(apodosi), а не умови(protesi) не дивлячись на те , що сам термін умовний стан, передбачує протилежну функцію:

 

Se il tempo cambia,potremmo fare una gita.

Якщо погода зміниться ,ми могли б підти на прогулянку.

 

Se non dovevi uscire ,sarei venuto da te.

Якби тобі не треба було іти ,я б прийшов до тебе.

В італійській мові існує стандартна система узгодження часів та станів,в рамках умовних конструкцій, яка в сучасній мові тісно межує з розмовним варіантом, вживання якого поступово поширюється (sistema “substandard”).

 

В стандартній системі ми можемо мати дійсний спосіб (indicativo) як в protasi так і в apodosi

 

(Se vieni alla festa, ti divertirai moltissimo.

Якщо ти прийдеш на свято ,ти добре розважишся.),

 

умовний спосіб(congiuntivo)imperfetto в protasi та простий умовний спосіб(condizionale semplice) в apodosi

 

( Se venissi alla festa ,ti divertiresti moltissimo.),

 

сongiuntivo плюсквамперфект в protasi та condizionale composto в apodosi

(Se fossi venuto alla festa ,ti saresti divertito moltissimo).

 

Розмовний варіант стандартної системи передбачує можливість заміни коли indicativo imperfetto замінює congiuntivo piuccheperfetto в protasi, або condizionale composto в apodosi

 

(a.Se lo sapevo prima, sarei arrivato in tempo a salutarti.

b.Se lo sapevo prima , arrivavo in tempo a salutarti.

c.Se lavessi saputo prima ,arrivavo in tempo a salutarti.)

В стандартній системі італійської мови існують також речення з умовним підрядним в яких присутня “неправильна” система узгодження часів та станів:

дійсний спосіб в protasi та condizionale в apodosi, або congiuntivo в protasi та indicativo в apodosi

 

  1. Se vuoi proprio ottenere quell incarico, dovresti recarti domani stesso dal funzionario responsabile.
  2. Se (poi) volessi ottenere proprio quellincarico, devi recarti domani stesso dal funzionario responsabile.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura usata:

1.Алисова Т.Итальянский язык.-Москва: Моск. унив.,1962.

2.Алисова Т.Синтаксис итал. языка.- Москва: Моск. унив.,1971.

3. Гливенко И. “Итальянский язык”- Москва: Гос.изд.,1923.

4.Корбозерова Н.М. Проблеми семантики слова , речення та тексту Київ: Мін. освіти і науки України, 2001

5.Красова Г. Структурно-семантическая характеристика итал.языка.-Москва:Моск.унив.1978.

6.Лебедева Г.Условное наклонение в итал. языке.-Москва:Моск.унив.,1978

7.Черданцева Т.Структурно-семантическое исследование фразеологии итал. языка.-Москва:ИМО,1963.

8.AchiardiG. “Lingua e grammatica”-Roma:”Guerra” 1988.

9.Airoldi G.- “Per comunicare” La gram.italiana.- Milano:

“Atlas”,1991.

10.Arato A. Susanna C. “Parole in forma” grammatica della lingua italiana.-Scandacci,Firenze 1999.

11.Arcaini E. “Studi italiani di linguistica teorica e applicata”-Roma:”Pacini” 1995.

12.Arpino G.”La suora giovane”.-Roma: ”Guerra”,1992.

13.Battaglia G. “ Nuova grammatica it.per stranieri” Roma:

“Bonacci”,1988.

14. Bertinetti P.M.“Tempo,aspetto e azione nel verbo italiano”-Firenza,”Academia della Crusca”,1998.

15.Bindi G.,Luca B. “Tutti i perche della gram. Italiana.”-Roma: “Cantagalli”,1991.

16.Boni N. “La stampa”-8-8-1988.

17.Casale P.”Il giornale”-27-10-1995.

18.Chiara P.”I giovedi della signora Giulia”- Roma: Mondadori,

1990.

19.Christopher H.Stefano U. “Comunicare meglio” la gram.della lingua italiana Milano:Bonacci 1990.

20.Dardano M., Trifone P.”Parole e frasi”gram.it.-Bologna:

Zanichelli,1985.

21.Dardano M., P.Trifone”Gram. italiana”- Bologna:Zanichelli,

1985.

22.Dardano M., P.Trifone”La lingua italiana”- Bologna: Zanichelli,1985.

23.Di Lascia M.,”Passagio in ombra”- Milano: Bompiani,1991.

24.Karulin A.e Cerdanzeva V. “Manuale autodidattico della

lingua italiana”- Mosca:1989.

25.Katerinov K. “La lingua italiana per stranieri”- Milano:”Guerra”1985. 26.Silvestrini M.,”Litaliano e litalia”gram.It.-Milano:”Guerra” 1989.

27.Mavrov D. “La gram.italiana”- ”Nauka i iskustvo”Sofia:-

Universita di Sofia,1978.

28.Morretti G. “Litaliano come prima o seconda lingua”-Roma:”Guerra” 2000.

29.Moravia A.”IL viaggio a Roma”- ”Bompiani”,1991.

30.Moravia A. “La villa del venerdi”- Roma:”Bompiani”,1991.

31.Paganini G. “La lingua italiana”-Milano:”Bonacci” ,1998.

32.Pattuini P.”La Nazione”-5-9-1976.

33.Pittano G.”La comunicazione linguistica”-Milano: ”Bruno Mondadori”,1988.

34.Pittano G.”Lingua,espressione,comunicazione”- Milano:

“BrunoMondadori”,1983.

35. Renzi L. e Giampaolo S. “Grande gram. Italiana

di consultazione”- Mulino:Bologna1991.

36.Redicchi S.”La lingua it.per stranieri”-”Bonacci”

1999.

37. Rosso R., Guerini N.”Insieme alle soglie del

congiuntivo”- Roma:Guerra.1989.

38.Russo J.”Present d

s