Синонімія сучасної німецької мови

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытье використання синоніміки один з найважливіших показників майстерності письменника, публіциста, оратора. На основі синоніми будуються такі стилістичні явища, як перифраза (перифраз) описовий зворот мови, за допомогою якого передається зміст іншого слова не прямо, а через характерні ознаки.

Синонімія якнайкраще репрезентує лексичне багатство мови, є невичерпним джерелом стилістики. Використання синонімів у різних функціональних стилях неоднакове. В одних широкий простір для синоніміки, в інших цей простір набагато вужчий.

 

 

Список використаних джерел

 

 1. АпресянЮ.Д.Проблема синонімії. Питання мовознавства. Донецьк: ВКФ БАО, 1986. 194с.
 2. АрхангельськаК.В. Рівнозначні синоніми німецької мови. Москва: МДУ, 1958. 56с.
 3. ГармутШ. Німецько-російський синонімічний словник. Москва, Іноземна мова, 1983. 448с.
 4. Євгеньєва А.П.Проект словника синонімів. Львів: ЛДУ, 1964. 296с.
 5. Зінгер Л.Р., Строєва Т.В. Посібник по теоретичній граматиці і лексикології німецької мови. Москва, 1962. 205с.
 6. Зінгер Л.Р., Строєва Т.В. Синонімія. Ленінград, 1941. 251с.
 7. Касландія В.А. Синонімія в німецькій мові: Довідник. Москва: Вища школа, 1990. 190с.
 8. КодуховВ.І. Методи лінгвістичних досліджень. Москва: Вища школа, 1978. 197с.
 9. ЛатишевЛ.К.Переклад: проблеми теорії, практика і методика викладання. Ленінград, 1988. 443с.
 10. Лопатін В.В.Малий тлумачний словник російської мови. Москва, 1993. 337с.
 11. Марузо М. Словник лінгвістичних термінів. Москва, Іноземна мова, 1960. 439с.
 12. РеформатськийА.А.Введення в мовознавство 4-е видання. Москва, Гуманітарно-видавничий центр Владос, 1967. 432с.
 13. СтепановаМ.Д., Чернишова І.І. Лексикологія. СПб.: Антологія, КАРО, 1962. 256с.
 14. ЦигановаВ.Н. Синонімічний ряд. Москва, 1966. 160с.

s