Синонімія сучасної німецької мови

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьносин даних значень слів. Якщо продовжити експеримент і замість слова Тee підставити geschmacklose Flssigkeit або ein alkoholfreies Getrnk, то і тут контекст не виявить синонімічних відносин, хоча їх і не можна буде заперечувати. Отже, в широкому мовному контексті синоніми можна замінити, але сам факт можливості заміни не свідчить про те, що ми маємо справу з синонімами, а лише про те, що ми маємо справу із словами, що входять в один тематичний ряд.

Як критерій, а точніше, умови синонімічності називають приналежність слів до одного типу понять родовому або видовому. Якщо мати на увазі назви конкретних предметів, то з цією умовою не можна не погодитися: Tier і Hund або Pflanze і Rose, звичайно, не синоніми, хоча про Wind Sturmwind Sturm вже не можна судити категорично. У ряді інших випадків, наприклад, якщо йдеться про деякі дієслова або назви абстрактних понять, ці відносини не такі безперечні, а, крім того, як справедливо відзначає В.Н.Циганова, у відомих умовах вони можуть вступати у синонімічні відносини, як, наприклад, sehen glotzen, trinken nippen, gehen schleichen.

Із зазначеного випливає, що ні критерій спільності наочно-логічного змісту, ні ті критерії, про які тільки що йшлося, не дають достатньо надійних підстав для встановлення синонімічності між лексико-семантичними варіантами слів, хоча вони і повинні бути, безумовно, прийняті до уваги.

Якщо проаналізувати лінгвістичну літературу з погляду того, які типи смислових відмінностей убачаються між синонімами, то доведеться констатувати, що більшість дослідників обмежуються загальною вказівкою на те, що синоніми розрізняються відтінками значення. Досить типово в цьому відношенні зауваження Р.А.Будагова, який пише, що найістотніше в синонімах вираз різних відтінків значення, але не розкриває того, що розуміється під відтінком значення. У деяких роботах містяться зауваження щодо окремих конкретних смислових відмінностей, якими володіють синоніми різних груп або якої-небудь певної категорії. Так, К.В.Архангельска вбачає між синонімами наявність кількісно-якісних відносин. Дослідниця, У.Н.Циганова, аналізуючи дієслова, виділяє такі ознаки, що розрізняють синоніми по відтінках значення, як ступінь інтенсивності дії (кричати волати, любити обожнювати, бігти мчати), відсутність або наявність навмисності дії (потрапити опинитися, знайти відшукати, хилити нагинати).

На нашу думку, при визначенні відтінків значення слова важливо приймати до уваги контекст і лексичне середовище, в яких уживається даний лексико-семантичний варіант, тобто враховувати, чи йдеться про живі або неживі предмети, про людей або тварин, про обєктивний або субєктивний вислів тощо. Наприклад: halten stehenbleiben (по відношенню до людей немає відмінності, по відношенню до засобів транспорту має: halten використовується, коли йдеться про будь-яку, звичну зупинку, stehenbleiben частіше про зупинку з особливої причини; ertragen vertragen (ertragen просто констатує подолання чого-небудь: жари, втрат, голоду; vertragen підкреслює, що подолання чогось насмішок, критики і т.п. повязано з субєктивними здібностями і особливостями).

 

1.2 Семантичні відмінності слів в синонімічному ряду

 

Аналіз вживання значного числа синонімів німецької мови дає підстава виділити наступні основні ознаки, які слід враховувати при описі семантичних відмінностей слів у синонімічному ряду:

1. Ступінь. Тут мається на увазі ступінь зростання виразної властивості, якості або інтенсивності дії, наприклад:

Befrchtung Angst Entsetzen gut ausgezeichnet schwerhrig taub stocktaub werfen schleudern zuhren horchen laufen rennen.

2. Характер (дії, процесу тощо). Тобто тривалість, швидкість, розміреність, недбалість або ретельність виконання дії, наприклад:

aufmachen aufsperren anfangen ausbrechen gehen schreiten schauen betrachten.

3. Спеціалізація. До спеціалізації відносяться випадки, коли слово має або більш загальне, або більш вузьке значення, вказує на абсолютну чи відносну ознаку. Ці випадки повязані з різним обємом значення, з різною сполучуваністю, наприклад:

gieen eingieen zapfen (з бочки);

Gipfel Wipfel (біля дерева);

weit (у всіх напрямках) breit (в одному);

vorteilhaft (вигідний) eintrglich (прибутковий);

geschehen passieren (лише по відношенню до не дуже значних подій);

ablegen abnehmen ausziehen (різна сполучуваність: ablegen тільки про верхній одяг);

strafen bestrafen (із застосуванням конкретної міри покарання) verlieren einben sich (D)

verscherzen (із власної вини);

Laut (у фонетиці) Ton, Klang (у музиці) Schall (у акустиці).

4. Відношення. Тут мається на увазі оцінка виразної дії, якості, наприклад: ausgeben (витрачати) verschwenden (марнувати), schreiben (писати) kritzeln (дряпати).

5. Мотивація. Під мотивацією розуміється зовнішнє або внутрішнє спонукання до дії, а також причини дії, залежні або незалежні від субєкта, наприклад:

sich benehmen (внутрішнє спонукання) sich betragen (як наказано, встановлено);

spazierengehen (гуляти) schlendern (гуляти без мети, шлятися);

blinzeln zwinkern (переважно навмисно);

ndern verndern (не залежить від субєкта);

6. Результативність (дії, процесу). Наприклад:

behandeln kurieren heilen (вилікувати);

wecken erwecken (будити).

7. Постійність (властивості, ознаки предмету, дії). Наприклад:

schchtern (постійна ознака боязка) verlegen (тимча

s