Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьоріями слів, що виражають координаційні поняття.

Цей тип антонімів у нашого автора є найбільш значним за кількістю і різноманітним за тематикою, бо він утворює ядро антонімії “… і представляє її в найбільш яскраво вираженому вигляді" [Новиков, 1973, 225].

Проведені дослідження дали змогу зробити тематичну класифікацію антонімів цього класу. За допомогою таких слів у І. Муратова позначаються:

  1. психічні та фізіологічні характеристики людини та її стану: турботи-забави (29), сумував радів (29), надії розчарування (31), любов ненависть (34, 41, 98), сміються плачуть (34), печаль радість (34, 99, 364, 389), муки радощі (34, 42), горе щастя (81, 192), щастя муки (78), радість тривога (56), радість смуток (81, 205), радість біль (86, 364), відрада печаль (189), відрада біль (137), радість туга (101), горе радість (203), милий немилий (38), розпач надія (173), мовчання гук (38), мовчання сміх (38), смуток сміх (81), сміюсь плачу (101), смутно радісно (1980, 100), приємне неприємне (101), сумирна бентежна (165), сумні безжурні (86), плачуть сміються (104), кохають ненавидять (104), пекло рай (91);
  2. система координаційних понять: ночі дні (57, 179, 206), вдень вночі (59), вечір світанок (150), звечора зрання (34), вечірні ранні (61), нічні денні (61), вздовж впоперек (59), здалека зблизька (102), зблизька здаля (1980, 151), Захід Схід (50), сьогодні завтра (113), сучасне минуле (95), колись зараз (38), там тут (49, 140), до після (1980, 147), ніщо все (136), завтра нині (112), правий лівий (56, 112);
  3. етична та естетична оцінка: нове старе (111, 178), святиня гріх (1980, 25), свято будні (112, 146), непомітне величне (1980, 167), хвалить гудить (1980, 134), творю руйную (62);
  4. оцінка явищ природи та станів погоди: сонце мряка (21), туман сонце (176), розбурхані тихі (137), глибина мілина (78), похмурі ясні (188), притихне шурхоне (33), безвітря круговерть (147), згасання горіння (147), суховійний вологий (173), сіра райдужна (372);
  5. оцінка кількості, порядку розташування предметів (явищ), часу подій: немало одна (56), остання перша (1980, 131), давнє недавнє (1980, 206), тоді зараз (47), навік на хвилинку (52), ера мить (228), безмежність мить (1980, 151), мить вічність (73, 105, 207);
  6. фізичні якості, властивості чи стани предметів та сприйняття їх людиною: низькім високім (130), безгоміння гук (147), тиша рев (147), розбудити заколисати (147), крик мовчання (190);
  7. характеристика соціальних явищ: чорт бог (93), хлоп газда (123), фараон раб (179), крах слава (179), пасерб син (319), раб володар (319), рабство свобода (291);
  8. оцінка характеру та поведінки, зовнішнього вигляду та фізичних якостей людини: цей той (78), нитик бешкетник (78), юність старість (97), пустотливі серйозні (89), невразливі нервозні (89), слоноподібні тендітні (89), стрункі горбаті (133), славетні безславні (133), потворні гарні (133).

Ілюстрація характерних тематичних груп показала, що антонімія якісних та координаційних слів знаходить обємне відображення в поетичній творчості І.Муратова. Цікаво, що в деяких тематичних групах виділяються свої підгрупи найбільш уживаних антонімічних пар.

Психічні та фізіологічні характеристики людини та її стану. У цій тематичній групі помітно виділяється опорний антонімічний образ щастя горе. У цей антонімічний ряд автор включає і синоніми: щастя радість, відрада; горе печаль, мука, біль, тривога, туга, смуток, сум: "Не хочу я у затишнім кутку, Глухий, мов пень, зіпершись на ковіньку, Дивитися безтямними очима На муки і на радощі людські." (34), "Я знав найніжнішу любов до жінки, До сина, до сивих своїх батьків, До рідної вулиці, до будинку, В якому не раз сумував і радів" (29), "Всі надії потаємні І гіркі розчарування Ще не вечір, а світання, Ще первоцвіт, а не цвіт!" (31), "Але ніде я не зазнав Такої радості й тривоги, Коли повірив, що дорога До друзів може привести." (56), "О, скільки треба щастя й скільки муки, Зазнать з народом, щоб у дні негод Промовити ровесникам і внукам: Я єсть народ!" (78), "І пісня в гуркоті не тане, Коли в вагонах то сміються, То плачуть полкові баяни" (34), "Хвилини радості і смутку Це все моє, і все навік." (81), "З туману колишніх радощів і болів, З напівзабутих видноколів Я незнайомку звав кохану." (86), " Примари прожену Сто літ щасливий проживу Печаллю й радістю земною." (99), "Простіть мені, жінки кохані й друзі, Хай вас не засмутить недбалість отака, Що з писаного вами і рядка Не процитую в радості чи тузі." (101), "І мислі віддаю не по частинках … Всього себе отим незнаним суддям, Що матимують свої відради й біль…" (137), "То чого ж ти хочеш, серце, Безтурботного спокою? Не волій цього, не треба, Бо не зможеш одрізнити, Де відрада й де печаль." (189), "Памяте! Чесною будь і не слухай Підступного серця:… Сонячним веснам радій, вірячи в тисячі версій Щастя людського, але й горя його не забудь." (192), "Немов дві гілки на розлогім клені,… Одним життям на світі прожили І горе й радість рівно поділяли" (203).

З наведених прикладів бачимо, що виділені ряди слів виступають у поета в різних текстах у різній комбінації: відбувається заміна одного з компонентів словом, яке виражає не повне значення антонімічного слова, а лише певну ознаку щастя чи горя:

щастя радість сміх (сміються) надія радіти відрада

горе печаль сльози (плачуть) розчарування сумувати біль.

Слід сказати, що градуальна опозиція щастя-горе представлена лише двома членами (не враховуючи їх синонімів), бо середній або проміжний член у даній опозиції не має спеціального вираження, він існує тут, за термінологією С.К.Шаумян

s