Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытькацією [СЛТ, 1985, 15].

Емоціональний елемент значення повязується також і зі спадною градацією. Наприклад: "Насміхайтеся з мене, глузуйте Ви, аматори модних химер! Перед власним блюзнірством плазуйте, Шкірте зуби з інтимних печер" (77), "Зазирнути у жовті щілини І тішитись, тішитись, тішитись довго… І далі, і вдертись в їх затишні житла, … Де сині арійські баньки з колисок… О люди! Як очі мої гострозорі Не витекли кровю-ганьбою?" (190-191). Якщо зобразити спадну (негативну) градацію наведених зразків за схемою, то маємо: насміхайтесь→ глузуйте → шкірте зуби; очі → баньки → щілини.

Наведемо ще один приклад, де компоненти СР протиставляються негативним оцінним елементом: "Юрба мовчить. Говорить Прометей: Усі прийшли, хто скаржився? Сповзлися? Придибали? Дерзайте. Говоріть." (267). Вимальовується група із трьох синонімів прийшли придибали сповзлися, які відрізняються характером здійснення процесу руху і розташовані в порядку зростання негативної ознаки. Дієслово прийшли означає процес урочистого руху, потім ускладнюється обставинами і переходить у процес дибання (придибали) і в кінці кінців набуває найвищої точки негативного забарвлення й переростає в синонім сповзлися, що позначений відтінком зневажливості. Градуальні синоніми поет використовує, щоб показати зневажливе ставлення головного персонажа до зрадників, нікчем, які оточують його. Синоніми в даному разі розташовані у спадному напрямку щодо домінанти (прийшли). Схематично це виглядає так: придибали → сповзлися → прийшли.

Використовування потрійних і більше синонімічних структур. Для синонімів, що вживає І.Муратов, характерна “тріада” використовування синонімів по три, зокрема це стосується контекстуальних синонімів.

У поезіях І.Муратова такі "тріади" нерідко служать для створення певного ритмічного малюнка: “На заході барвисто, ясно, ягідно. Отак би вік” (304); “Колобродять, і шаліють, і шукають тайну слова” (151); “Щастя не знає зупину, й це ж бо ... рух, і дерзання, і дія!” (42); “Іду до вас вождем і братом, іду пророком-сіячем, у скруті підіпру плечем” (72).

Не менш оригінальні й інші цитати, де потрійне вживання синонімів поет використовує для вираження внутрішнього напруження: "Нам віриться: високій нашій мрії Підвладні будуть кожна ера й мить: І пристрасті, й шаленства і стихії..." (228), А я й не знав, що світ увесь бузковий, Геть до кінця казковий, фіалковий" (229), "Пишатися так легко не своїм, Казковим, небувалим, незбагненним" (294), "І лірика лиш випадково Нам прикрашала час ударний, Передвоєнний, грозохмарний" (86), "Ні, неправда: лиш тобі одній Безоглядно, щедро, неймовірно Вірю я без спогадів і мрій" (1980, 25), "Ніч прожену, розвію. Подолаю Навалу ненависних сновидінь" (140), "Зосталася від неба тільки крихітка Блакитного жалю, жалоби, жалості" (1980, 87).

Кожний фрагмент демонструє синонімічне зближення трьох слів, які утворюють ряд однорідних членів. Завдяки контактному вживанню синоніми підсилюють семантичне значення один одного і створюють внутрішнє напруження тексту. Така синонімічна "тріада" надає поетичному творові високої експресії.

Або візьмімо фрагменти, де потрійні структури використовуються для організації вірша: початок цитати кінець, пронизування тексту: "Упала туча грозова... Вона гримить і стогне ні, Дарма безсило бється в грані" (32), "Старіють боги, і красуні втрачають окрасу, І тільки вона невичерпна, Непідвладна руїннику-часу: Революція наша безсмертна!" (107), "А сосни що ж?.. Гудуть. Шумлять собі, мов сотні веретен... І шепчуть..." (104).

Пронизуючи текст, потрійні синонімічні сполуки звязують, скріплюють його в єдиний емоційно-експресивний вузол. У таких СР можна спостерігати зростання міри ознаки (невичерпна непідвладна безсмертна) чи інтенсивності дії (гримить стогне бється), або її спадання (гудуть шумлять шепчуть).

Експресія тексту може підсилюватися вживанням двох рядів синонімічних трійок: “Вітер січня джигун, донжуан, живоїд. Підлабузник, підлиза, слухняний прислужник ревматичної скнари-зими, уподобав гарненьку берізку, чепуруху в коштовній оздобі...” (236). Загальна картина оповіді побудована на контрасті негативного (вітер) і позитивного (берізка) образів. Семантичної напруженості, ритмічності оповіді надає вживання потрійних лексичних структур. Слова джиґун, донжуан, живоїд не є синонімами, але в тексті всі вони набувають значення “спокусник”. Цей “спокусник” дуже жорстокий, тому наступний рядок нагнітає інтенсивність негативної ознаки за допомогою “тріади” експресивних синонімів: “Підлабузник, підлиза, слухняний прислужник ревматичної скнари-зими...” Потім картина змінюється, і на поетичній сцені зявляється позитивний образ “берізки”. Напруга спадає завдяки парі слів гарненька і чепуруха, які які набувають сем, що надають словам синонімічних смислових звязків у тексті.

Синоніми є одним із важливих засобів експресії в поезії І.Муратова, тому зустрічаємо в його поезії не тільки ряди із трьох синонімічних слів, а й такі, що включають чотири й більше синонімів, у тому числі й контекстуальні: "Катуйте мене, убивайте, І память про мене топчіть, І сад мій до пня вирубайте, Та тільки про совість мовчіть!" (1980, 190), "В ус

s