Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьзвати і людину, яка збирає зерно і т.ін. Та у поета поряд із словом збирач вживається прикметник цигарковий, що дає нам право вважати вищеназвані слова синонімами.

Відмінність у стильовій характеристиці може супроводжуватися й різними смисловими відтінками. Це видно на прикладі слів легенда-вигадка: З легенди чую гнів і крик його ... Будь проклят той, хто винен У вигадці, що він усім простив! (179). Термінологічне легенда за СУМ значить "народне сказання або оповідання про якісь події чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою" [СУМ, 1973, ІV, 460]. Отож слово легенда має значення чогось постійного, того, що справді визнане, а слово вигадка розмовного характеру, у ньому підкреслюється відтінок вимислу, чогось придуманого. СУМ подає слово вигадка, як "те, що створене в уяві, чого немає" [СУМ, 1970, І, 370]. Отже, синоніми легенда-вигадка не тільки різностильові, а й відрізняються смисловими характеристиками.

Це ж саме можна сказати і про синонімічні слова списки реєстри: "Вони у списках славних, В реєстрах невідомих" (289). Загальновживане списки має більш широкі стилістичні можливості, ніж офіційно-ділове реєстри.

У стилістичних синонімах, що властиві мові поезії Муратова, також протиставляються слова міжстильові і більш-менш фіксовані щодо певного стилю.

Як синоніми до слів міжстильових (стилістично нейтральних) виступають слова книжної лексики. Наприклад, книжному щедроти протиставляється стилістично нейтральне дарунки: "А ромашки шепчуть: "Нам щедроти, нам оті дарунки ні до чого" (203). Або: А я його слухав, і рідні ввижались тополі, І виділись рідні гаї (364). Виділись розмовне слово, ввижались книжне. У цьому тексті вони дещо відрізняються семантикою, а не тільки стилем: ввижатись значить "поставати в уяві" [СУМ, 1979, Х, 366], а видітись має більш конкретну дію, яка може поставати не тільки в свідомості, а й наяву сприйматися очима.

Щоб надати текстові емоційно-експресивної наснаги поет вдається до семантичного узгодження синонімів за експресією. Зокрема розгляньмо протиставлення метафоричного слова розмовного стилю з відтінком зневажливості і стилістично нейтрального: "Бо нащо ж ти, боже мій, глузд мені дав, Коли його давлять, і чавлять, і мучать" (129). У парі давлять чавлять перше слово є стилістично нейтральним, а друге має відтінок розмовності та метафоричне значення. Різниця між ними ще й у тому, що чавити мається на увазі не тільки справляти тиск (давити), а "роздавлювати, знищуючи" [СУМ, ХІ, 1980, 260]. Оскільки одне з синонімічних слів вжите метафорично (чавити), то воно ніби містить більшу експресивність.

Такого ж типу синонімічні слова прийшов забрів: "А я прийшов, а я забрів До чорних кіс, до чорних брів" (146). Синонім забрести відрізняється і стильовою характеристикою, бо належить до розмовного стилю, і має семантичну відмінність, оскільки СУМ для нього дає значення "заходити куди-небудь, бродячи без певної мети" [СУМ, 1972, ІІІ, 28].

У цей же ряд входять й інші пари стилістичних синонімів: "Звалилося на рінь Мале горобеня..., Упало та й кона" (370-371), "Як чезнуть битви рукопашні Кудись в туман, Відходять пристрасті вчорашні на задній план" (239). У синонімічних парах звалилось упало, чезнуть відходять слова звалилось, чезнуть належать до розмовного стилю, а їм синонімічні упало, відходять є книжними словами.

Є випадки, коли письменник використовує навіть згрубілі синоніми, бо виникає потреба не тільки назвати якесь явище дійсності, а й висловити своє ставлення до нього, дати йому емоційну оцінку. Між такими синонімами відбувається явище семантичного узгодження за оцінкою. З цього приводу у Д.М.Шмельова читаємо: “До стилістичних синонімів зазвичай відносять такі слова, у значеннях яких містяться оціночні елементи” [Шмелев, 1977, 77]. Як, наприклад, у цьому тексті: "Зирнути у жовті від жаху щілини І тішитись, тішитись, тішитись довго... І далі, і вдертись в їх затишні житла, Де сині арійські баньки з колисок... О люди!.. Як очі мої гострозорі Не витекли кровю-ганьбою?" (190-191). Метафоричне вживання слова щілини, де мається на увазі щілини очей, досить поширене у художній літературі для опису вузьких очей. Зневажливе слово баньки, що означає очі, це вульгаризм. І зневажливе воно через те, що мова йдеться саме про "арійські баньки". Заключається весь фрагмент синонімом очі, де поет говорить про свої очі гострозорі, які бачили всі ці страхіття війни і ледве "не витекли кровю-ганьбою".

З проведеного аналізу стилістичних синонімів видно, що у тексті поруч із літературними словами можуть вживатися і жаргонізми: "В його очах стара ненависть, Але й нове щось є в них ... Страх? І ми збагнули: амба, крах..". (62) На відміну від літературного крах, слово амба жаргонне. Воно ще більше підкреслює кінечність якоїсь дії, бо синонім амба не сприймається тут як недоречне, через те, що мовиться про війну, про воєнні події, коли у мові багатьох, особливо солдатів, такі слова були досить поширеними.

Також зустрічаємо у Муратова приклади синонімічних пар суто побутових, так би мовити "заземлені" синоніми, хоч вони вживаються й у літературній мові: "Вночі, коли спить все спокійне, наїдене, сите,.. я чую, як стогнуть мої невидимі сусіди" (112); або "Прошелестіли сани проти ночі повз вікна хат, паркани

s