Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-просторовим значенням

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьuot;Грунти Української РСР", і в довгастих ящичках все наше багатство знаходиться (П.З.).

Синкретичні другорядні члени речення із частковим значенням місця дії можуть залежати також від дієприкметників, що виконують у реченні напівпредикативну та предикативну функції. Дієприкметники поєднуються з іменниками тих же семантичних розрядів, що й дієслова, і позначають в основному стан, фізичні якості та властивості.

Синкретичні другорядні члени речення з частковими значеннями місця дії можуть бути виражені іменником, що означає конкретну ділянку, обмежену частину простору: Коли я бачу свою матір, вона завжди копирсається у землі (О.Г.) ... Він бачив твоє зображення у воді (П.З.)

Для вираження синкретичних другорядних членів речення з обєктно-просторовою семантикою в українській мові вживаються численні прийменниково-відмінкові конструкції: "на + м.в.", "в + місц.в." тощо.

Значення контактного місцеперебування реалізується прийменниково-відмінковою конструкцією "на + м.в.". За допомогою прийменника на конструкція набуває значення зовнішнього контакту місцеперебування, тоді як конструкція "в + місц.в." виражає внутрішнє контактне місцеперебування.

Найчисельнішу групу серед зворотів з прийменником на становлять конструкції, опорним компонентом яких виступають дієслова конкретної дії, а саме: сидіти, спати, лежати, стояти, висіти тощо.

При дієслові спати вживаються іменники, що позначають: назви меблів та предметів, назви частин будівель, назви частин тіла, назви засобів переміщення, назви дерев та інших конкретних предметів, наприклад: Син дуже любить спати на сіні (П.З.) Віталик спить надворі, на розкладайці (О.Г.) Де тільки не доводилось йому спати за роки війни ... на снігу, підклавши під голову власний кулак, на обозних возах, на рудій, слизькій глині, на потолоченій траві ... (П.З.)

Іменники названих функціонально-семантичних груп вживаються і в конструкціях, де підпорядковуючим компонентом виступають дієслова:

- лежати: А на долоні лежить в неї білосніжний уламок коралової гілки! (О.Г.) Розвідники лежать на розстелених плащ-палатках, припавши до землі всім тілом і прислухаються, чи не йде ворог (О.Г.) В пасмах споминів виринула ніч, коли вони лежали на ліжках у своїй сто четвертій кімнаті (П.З.);

- сидіти: Шаптала сів на ліжкові, звісивши ноги, привітно посміхався до незнайомого (П.З.) У глибині двору на східцях веранди, сидить і сама чабаниха Дорошенчиха (О.Г.) Присіла Ліна на ослоні у затінку горіха і почуває як все в ній трепеще ... (О.Г.);

- стояти: Якось закохана пара, мабуть, саме стоїть зараз на тому камені, де Ліна недавно стояла (О.Г.). Вже ось вона стоїть зверху на бетонному крузі, і свіжу воду, добуту з глибини, пронизує сонце (О.Г.).

При дієслові висіти найчастіше вживаються іменники на позначення конкретних просторових обєктів (стіна, тин, двері та інші), наприклад: Замок висів на дверях - неприступний і загадковий, як розвідницький шифр (П.З.) Рушник висів на гвіздку такий, що його гидко взяти в руки (О.Г.) Русяве Тоніне волосся вже розпустилось і висить їй на плечах (О.Г.) Почати хоч би з того, що планшет висів на довжелезному ремінці, ... плутався між ногами у Степана (П.З.)

Крім названих дієслів, дану функціонально-семантичну групу доповнюють й інші дієслова конкретної дії, наприклад: На його плескуватому лиці малювалася ностальгія за сповненими злоби і несправедливості вчинками (П.З.).

Цікаву групу прийменниково-відмінкових конструкцій "на + місц.в." становлять еліптичні речення, тобто звороти, в яких відсутній опорний компонент - дієслово. Еліпсоване дієслово в таких реченнях може мати конкретні значення місцезнаходження, буттєвості, перебування в стані, наприклад: А на долоні в неї ... білосніжний уламок коралової гілки! (О.Г.) На тій, Марковій скрині було написано: "Грунти Української РСР", і в довгастих ящичках - все наше багатство ... (П.З.)

Синкретичні другорядні члени речення з частковим значенням внутрішнього контактного місцеперебування реалізується прийменниково-відмінковими конструкціями "в + місц.в." та "серед, посеред + род.в." вказує на місце, у центрі якого відбувається дія чи перебуває щось. Прийменник серед надає звороту значення реалізації дії чи перебування когось (чогось) у центрі певних площин або в просторі, оточеному рядом предметів чи осіб.

Синтаксично залежний компонент у сполученнях названого типу найчастіше виражений іменниками таких розрядів:

  1. особові і неособові назви у множині (серед дівчат, серед них, серед нас та ін.). Були там серед нас і майори, і капітани - всі переучувались на цивільний кшталт ... (О.Г.) Це ж він і зараз лежить, мабуть, на спориші серед товаришів, помелює ногами... (О.Г.);
  2. назви обмежених просторових обєктів або предметів, наприклад: Потім став з брязкотом ритись серед свого радіомотлоху, перебирав, ліпив якісь дротики в металевій грубій коробці. Це ж він і зараз лежить на спориші серед товаришів, серед розкиданих підручників, ... а коли вже надто втомиться, тоді підведе голову (О.Г.);
  3. збірні назви, наприклад: ... зараз серед залізяччя валяються, біліючи на сонці, ще й величезні суднові манометри (О.Г.). За хатою в Дорошенчихи кілька вуликів стоять серед кущів винограду (О.Г.). Як тяжко, сумно і непевно було навколо, серед дерев, мурашників-землянок і кладовищ печей (П.З.).

Конструкції "посеред + род.в." передають ті ж самі значення, що й прийменникові конструкції "серед + род.в.". Більшість підпорядкованих ком

s