База даних студії веб-дизайну

У сучасний час Інтернет є одним із широко використовуваних засобів інформації, то є як наслідок студія веб - дизайну має

База даних студії веб-дизайну

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Анотація

 

В даній курсовій роботі представлена база даних студії веб-дизайну.

Робота має на меті вирішити задачі та проблеми, які повязані зі зберіганням інформації, яка стосується обслуговування клієнтів та ведення звітності роботи студії.

Робота виконана на сторінках друкованого тексту, містить рисунка(iв), таблиці. Робота має 2 доданки, які містять текст програми та інструкцію користувача. Робота виконана у середовищі Microsoft Access 2000.

Описова частина роботи виконана українською мовою.

 

Аннотация

 

В данной курсовой работе представлена база данных студии веб-дизайна.

Работа направлена на решение задач и проблем, связанных с хранением информации, касающейся обслуживания клиентов и ведения отчётности работы студии.

Работа выполнена на страницах печатного текста, содержит рисунка(ов), таблицы. Работа имеет 2 приложения, которые содержат текст программы и инструкцию пользователя. Работа выполнена в среде Microsoft Access 2000.

Описательная часть работы выполнена на украинском языке.

 

Зміст

 

Вступ

1. Дослідження і аналіз роботи стуії веб-дизайну

1.1 Дослідження роботи студії веб-дизайну

1.2 Аналіз роботи студії веб-дизайну

1.3 Постановка задачи

2. Розробка проекту програмного забезпечення студії веб-дизайну з базою даних для студії веб-дизайну

2.1 Розробка концептуальної моделі бази даних студії веб-дизайну (ERD)

2.2 Розробка специфікації програмних модулів

2.3 Розробка логічної моделі даних студії веб-дизайну

2.4 Розробка алгоритмів і графічних інтерфейсів програмних модулів

2.5 Розробка фізичної моделі даних студії веб-дизайну

2.6 Кодування й розробка робочої документації

3. Результати реалізації проекту програмного забезпечення

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А. Текст програми

Додаток Б. Інструкція користувача

 

Вступ

 

Дана курсова робота присвячена розробці бази даних для студії веб-дизайну. У процесі розробки проводяться дослідження предметної області студії, аналіз існуючих потоків даних, створення проектної документації та безпосередня розробка бази даних для студії веб-дизайну, яка буде зберігати дані про надання послуг (характеристика, надання послуг), дозволить скласти звіт про надані послуги та укладені договори за певний період.

Основною проблемою даного закладу є ведення обліку про надані послуги, укладення договорів та звітність студії, що вимагає витрати великої кількості часу, а також вимагає великої зосередженості й уважності. Студія надає багато послуг різним клієнтам, які мають свої вимоги, зауваження та деталі. Тому ведуться постійні обліки та записи щодо замовлених послуг, їх специфікацію та загальний звіт про роботу студії за певний проміжок(квартал) часу. Тому необхідна розробка та створення подібного роду бази даних, яка допоможе уникнути зайвої паперової роботи, підвищити інтенсивність роботи та зменшити час, затрачений на формування звітності.

Отже, основною метою даної роботи є поліпшення роботи даної установи (студії веб-дизайну). Для цього необхідно автоматизувати процес надання послуг та формування звітності про зроблену роботу. Засобами для досягнення цієї мети, є написання програмного забезпечення, за допомогою якого можна було б усунути всі незручності ведення звітності даної установи.

 

1. Дослідження та аналіз роботи студії веб-дизайну

 

  1. Дослідження роботи студії веб-дизайну

 

Тема досліджуваної предметної області - «Студія веб-дизайну». Дизайн студія спеціалізується на розробці й оформленні веб - сайтів. Сучасні технології дозволяють вирішувати будь-які поставлені завдання. Вона пропонує інструменти для ведення бізнесу в Інтернет, що впливають на прибуток підприємства, його популярність і попит на його продукцію (послуги).

Головною метою студії є надання якісних послуг, орієнтованих на певного клієнта, виконання роботи (замовлення) в мінімальні терміни і в результаті отримання максимального прибутку.

У сучасний час Інтернет є одним із широко використовуваних засобів інформації, то є як наслідок студія веб - дизайну має великий попит. Головну роль у створенні надаваних послуг грають веб - програміст, веб-дизайнер, flash - програміст і директор. Веб програміст виконує роботу по створенню, функціональності сайту, його модернізації та подальшої підтримки. Веб - дизайнер оформляє дизайн сайту, логотип. Flash - програміст розробляє flash-презентації. Директор відповідає за ведення договорів з клієнтом, ведення бази даних. Замовлення послуг відбувається безпосередньо через директора. Замовник у праві встановити свої вимоги, погодивши їх з веб - розробниками, які в свій час можуть запропонувати свої варіанти роботи. Перш за все, замовнику надається прайс-лист, в якому будуть вказані види послуг, що надаються, їх коротка інформація та відповідні їм ціни. Приклад прайс-листа Доданок 1:

 

Доданок 1

№№ п/пНайменування робітВартість (в у.о.)Этап 1. Создание сайта под ключ 1200Этап 2. Разработка дизайна сайта 400Этап 3. Создание веб-приложений 500Этап 4. Подготовка сайта к вводу в эксплуатацию 100Этап 5. Регистрация в поисковых системах, рекламная компания в Интернете 200

Основні види розроблювальних сайтів. Прайс-лист:

Розробка сайтів під ключ1.Стартовий сайтот 8002.Бізнес-сайтот 12003.Корпоративний сайтот 2000 до 50004.Сайт-візиткаОт 500

Якщо клієнта влаштовують послуги даної фірми, то між кампанією і замовником укладається договір, в якому будуть описані всі умови, на яких буде виконуватися та надаватися замовлення.

Приклад договору - Доданок 2:

Договір № _______

про надання послуг зі створення сайту

г. _________________"__" __________ 2008 г.

_____________________________________________________________

іменований____________ далі___________ «Замовник»,_________ в________ особі _______________________________, що діє на підставі ______________________________________________________, з одного боку, і веб-студія "..." в особі компанії ТОВ «...» (керівник...), що діє на підставі Статуту, що іменується далі «Виконавець», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

розробка програмного забезпечення, призначеного для оформлення у вигляді веб-сайту

матеріали замовника

технічне завдання

розміщення сайту в інтернеті

2. Порядок, терміни виконання робіт, вартість роботи та порядок розрахунків

Вищевказані дані заносяться в таблицю, приклад якої показаний в додатку В.

3. Права та обов'язки Сторін

обов'язки виконавця

права виконавця

обов'язки замовника

4. Порядок здачі та приймання результатів роботи

5. Матеріальна відповідальність Сторін

сплата неустойки за порушення договору виконавцем

сплата неустойки за порушення договору замовником

6. Права на сайт

7. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

8. Форс-мажор

9. Інші умови

10. Реквізити Сторін

Замовник:____________________________________________________

Адре_________________________________________________________

Розрахунковий рахунок Nо: ____________________________________

БІК ________________________________ Кор. рахунок: _______

E-mail: _______________________________

Підписи Сторін:

Виконавець _______________________

М.П. (…)Замовник _______________________

Створення звіту про надану послугу - Доданок 3:

Доданок 3

Исполнитель заказаВид услугиСрок выполненияКол-воСтоимостьПорядок рассчетаФИОдолжностьконтактыдата принятиядата сдачиза ед.всегозадатоксумма

  1. Аналіз роботи студії веб дизайну

 

На підставі розглянутої предметної області студії веб-дизайну можна скласти ієрархію діаграм за нотацією Йордана. Інформацію представимо в графічному виді (діаграма DF).

Спочатку розробимо діаграму 0 рівня (рис. 1). Тут представлено взаємодія зовнішніх сутностей для решения задач.

Маємо три сутності: головна сутність - "Студія веб-дизайну" і дві зовнішніх - "замовник" і "виконавець".

1. Сутність "замовник" посилає сутності "Студія веб-дизайну" такі потоки даних, як "інформація від замовника". Сутність "Студія веб-дизайну" надсилає відповідь на запит - «інформація для замовника».

2. Сутність "виконавець" посилає сутності "Студія веб-дизайну" такі потоки даних, як "інформація від виконавця". Сутність "Студія веб-дизайну" надсилає відповідь на запит - «інформація для виконавця

 

Рисунок 1 Діаграма потоків даних 0 рівня для аптеки

На діаграмі потоків даних 1 рівня (рисунок 2) зображена декомпозиція основних процесів і потоки даних (зображено що в який момент завантажується й виходить).

 

Рисунок 2 Діаграма потоків даних 1 рівня для аптеки

 

За допомогою декомпозиції ми одержуємо діаграму потоків даних 2 рівня (рисунок 3).

 

Рисунок 3 Діаграма потоків даних 2 рівня для аптеки

 

Далі розробляємо таблицю відповідності потоків даних з 0 по 2 рівні (табл. 1)

Таблиця 1- Відповідності потоків даних

Поток даних нульового рівняПоток даних першого рівняПоток даних другого рівняАтрибутиІнформація від замовникаРеєструвати замовникаП І БАдресаТелефонНазва фірм

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>