База даних послуг підприємства зв'язку

Для того, щоб створити форму “Замовлення_послуг” для одночасного введення в таблиці Виконавці послуг та Замовлення послуг спочатку створимо запит “Замовлення

База даних послуг підприємства звязку

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Створення бази даних "Послуги та клієнти звязку"

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Підприємство послуг звязку "NewTone" - відомо на українському ринку послуг звязку з 2002 року як надійний постачальник послуг звязку.

Підприємство послуг звязку "NewTone" надає не тільки саме послуги телезвязку, але й надає широкий спектр послуг звязку:

 

- Налагодження каналу зв'язку - Заміна терміналу - Встановлення нового терміналу - Ремонт терміналу зв'язку - Налагодження терміналу - Налагодження апаратури зв'язку - Загальне налагодження зв'язку - Заміна обладнання зв'язку - Заміна додаткового устаткування зв'язку

Основними споживачами послуг підприємства звязку "NewTone" у нашому випадку є фірми, що мають потребу у надійному та якісному звязку:

 

Найменування клієнтаEUROSOUV TELECOMGRANDLORDON TELECOMDEREY TELECOMАВТЕК

База даних (БД), зокрема БД деякого підприємства - іменована сукупність даних, організованих за визначеними правилами, які основані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними незалежно від прикладної програми, яка відноситься до визначеної предметної області. Створення бази даних передбачає знизити збитковасть даних та підвищити їхню надійність.

Ядром бази даних є модель даних. Модель даних представляє собою велику кількість структур даних, правил цілісності та операції маніпулювання даними. За допомогою моделі даних можуть бути представлені обєкти предметної галузі та звязки між ними. Модель даних - це сукупність структур даних та операцій їхньої обробки.

Система управління базами даних обєднує сукупність програм загального користування, які забезпечують створення та супроводження баз даних. СУБД заснована на використанні ієрархічної, мережевої або реляційної моделі. Ієрархічна структура - це сукупність елементів, звязаних між собою за правилами орієнтованого графа. В мережевій структурі кожний елемент може бути повязаний з будь-яким іншим елементом. Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць.

Кожна реляційна таблиця представляє собою двовимірний масив та має наступні властивості:

Кожний елемент таблиці - один елемент даних;

Всі елементи в стовпці мають однаковий тип (символьний, числовий та ін.) та довжину;

Кожен стовпець має унікальне імя;

Порядок слідування рядків та стовпців може бути вільним.

Атрибут, який використовується для однозначної ідентифікації кортежу (Рядка, запису), називається первинним ключем. Первинний ключ не може мати додаткових атрибутів. Для прискорення доступу за первинним ключем в СУБД використовується механізм, який зветься індексуванням. Індекс вказує на місце знаходження запису для кожного первинного ключа. Такий тип індексу називається вторинним індексом і використовується для зменшення часу доступу до даних у відношенні, а також для сортування.

Для підтримки цілісності даних в СУБД є механізм так званих зовнішніх ключів. В такому механізмі деякому атрибуту (або групі атрибутів) одного відношення призначається посилання на первинний ключ другого відношення і таким чином встановлюється звязок підпорядкованості. Відношення, на первинний ключ якого посилається зовнішній ключ іншого відношення, називається головним відношенням, а відношення, від якого виходить посилання - підпорядкованим відношенням.

Автоматизований банк даних (АБД) - організовано технічна система, яка обєднує у собі бази даних, технічні, програмні і організаційні засоби, забезпечує формування і введення бази даних для використання в тій або іншій сфері діяльності. Користувачами бази даних можуть бути фахівці 4-х категорій: кінцеві користувачі, програмісти та системні аналітики, персонал підтримки бази даних, адміністратор. Кінцеві користувачі забезпечуються добре спроектованою АБД, яка подає інформацію через графічний інтерфейс з системою вікон і функціональним меню. Програмісти і аналітики використовують СУБД для розробки нових баз даних і модифікації існуючих. Персонал підтримки забезпечує підтримку бази даних у актуальному стані. Адміністратор виконує роботу, повязану із забезпеченням актуальної інформації, її цілісності, розподіленням ресурів та прирететів доступу.

База даних MS Access - це сукупність засобів для введення, збереження, перегляду, вибірки та управління інформацією. В MS Access підтримується два способи створення бази даних. Перший спосіб дозволяє створити порожню базу даних, а потім додати до неї обєкти. Другий спосіб дозволяє створити базу даних за допомогою майстра. MS Access має великий вибір підготовлених баз даних - шаблонів.

Діяльністю фірми є послуги звязку. Одне замовлення може містити одного замовника та одного виконавця. Замовлення може бути виконано або не виконано. Якщо замовлення не виконано протягом одного місяця, то вважається недійсним

Створення бази даних "Послуги та клієнти звязку"

 

В даній курсовій роботі, у середовищі БД СУБД MS Access створимо програмне забезпечення, за допомогою якого виконується ввід даних у таблиці БД СУБД Access.

 

Замовлення послугНомер замовленняКод клієнтаКод послугиКод виконавцяКількістьДата замовленняПримітка110111112002.05.2010Да220222221524.05.2010Да33033333908.06.2010Да440444441119.06.2010Да55055111112.07.2010Да61066222226.07.2010Да72077333418.08.2010Нет83088444322.08.2010Нет94099111204.09.2010Да1050112221826.09.2010Да1110223331530.10.2010Да1220334441802.11.2010Да133044111826.11.2010Да144055222108.12.2010Нет155066333320.12.2010Нет161077444314.01.2011Да172088111231.01.2011Нет183099222405.02.2011Да

Види послугКод послугиНазва послугиЦіна11Налагодження каналу зв'язку300,00р. 22Заміна терміналу225,00р. 33Встановлення нового терміналу255,00р. 44Ремонт терміналу зв'язку360,00р. 55Налагодження терміналу100,00р. 66Налагодження апаратури зв'язку150,00р. 77Загальне налагодження зв'язку220,00р. 88Заміна обладнання зв'язку308,00р. 99Заміна додаткового устаткування зв'язку220,00р.

Виконавці послугКод виконавцяПрізвищеІм'яПідрозділТелефон111ШиптаІгорАнтен зв'язку412-88-88222ОладькоМаксимНалагодження зв'язку444-33-33333ФіліпенкоОлегТелекомунікацій513-77-77444ЛавренчукСтаніславІнтернет-комунікацій274-55-55

Замовлення послугНомер замовленняКод клієнтаКод послугиКод виконавцяКількістьДата замовленняПримітка110111112002.05.2010Да220222221524.05.2010Да33033333908.06.2010Да440444441119.06.2010Да55055111112.07.2010Да61066222226.07.2010Да72077333418.08.2010Нет83088444322.08.2010Нет94099111204.09.2010Да1050112221826.09.2010Да1110223331530.10.2010Да1220334441802.11.2010Да133044111826.11.2010Да144055222108.12.2010Нет155066333320.12.2010Нет161077444314.01.2011Да172088111231.01.2011Нет183099222405.02.2011Да

 

На екрані зявиться вікно діалогу “Файл новой базы данных”. Вибираємо папку, в якій буде збережена нова база даних, а в полі “Имя файла" вводимо імя бази даних “Послуги та клієнти”. Натискаємо кнопку “Создать”. Відкривається вікно бази даних.

Вікно бази даних має сім вкладок. В цьому вікні створюються обєкти бази даних. Всі вони будуть розташовані на вкладках, які відкриваються під час вибору відповідного ярлика.

Таблиця є основою бази даних. В MS Access вся інформація вміщується у таблицях.

Приступимо до створення таблиць в MS Access, яке відбувається у вікні бази даних. Спочатку відкриваємо вікно створеної бази даних та переходимо на вкладку “Таблицы”. Натискаємо кнопку “Создать” у вікні бази даних. Відкривається вікно діалогу “Новая таблица”, в правій частині якої знаходиться список варіантів подальшої роботи. Для створення нової таблиці в конструкторі таблиць обирають “Конструктор”, після чого натискаємо “ok”. Створення таблиць у режимі конструктора дає широкі можливості щодо визначення параметрів таблиці.

послуга зв'язок база access

 

Після переходу у режим конструктора відкривається вікно конструктора таблиці. У верхній частині вікна діалогу знаходиться таблиця, яка має атрибути для її створення - "Имя поля", "Тип данных", "Описание". Крім таких атрибутів, кожне поле таблиці має додаткові “Свойства поля”, які відображені у нижній частині конструктора та визначають умови вводу даних. Найменування поля вводиться у стовпець “Имя поля” і може мати до 64 символів; складатися з будь-яких символів за винятком крапки (.), окликового знаку (!), прямих дужок ([]), символів коду ASC_31; не може починатися з пробілу; однакові назви полів в одній таблиці відсутні.

Для створення структури таблиці “Замовлення послуг” у вікні конструктора таблиці в стовпці “Имя поля” вводимо імя “Номер замовлення”. За допомогою клавіши TAB або ENTER переходимо в стовбець “Тип данных”. Натискаємо на кнопку розкриття списку типів даних та обираємо "Счетчик", завдяки якому послідовно збільшуючі числа вводяться автоматично при доданні кожного нового запису в таблицю. Вводимо наступне імя поля “Код клієнта”, для якого обираємо тип даних “Числовой”, який задає числові дані для проведення розрахунків. Для імен “Код послуги”, “Код виконавця”, “Кількість” також вводимо тип “Числовой”. У властивостях числових типів полів “Код клієнта”, “Код послуги”, “Код виконавця" в індексованому полі обираємо “Да (Допускаются совпадения)". Для імені “Дата замовлення” обираємо тип “Дата/время”, який дозволяє вводити дату і час, які відносяться з 100 до 9999 включно. Для імені “Примітка" обираємо “Мастер подстановок”. Відкривається вікно “Создание подстановки”, в якому створюється стовбець підстановки, з якого допускається вибір значень. Зада

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>