База даних по приватних підприємствах регіону

Tyr запис, який приймає на себе відомості та потім зберігається в файл. Naz поле куди заноситься назва підприємства Vd

База даних по приватних підприємствах регіону

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних по приватних підприємствах регіону»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

Зміст

 

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних:

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.1 Алгоритм процедури Is

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Все більше і більше в регіонах реєструється приватних підприємців. Таким чином для обробки інформації яка надана по приватним підприємствам заносять до бази даних. Для полегшення цього процесу потрібно створити спеціалізовану програму, яка буду з простим, доступним інтерфейсом, але в той же час вона виконуватиме всі покладені на неї сподівання.

Інформатизація суспільства значним чином полегшила обробку інформації. Я вибрав мову програмування Турбо Паскаль, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

 

1. Основна частина

 

1.1 Неформальна постановка задачі

 

Розробити програму-«приватні підприємства регіону», для реєстрації та автоматизованої обробки відомостей про підприємців в певному регіоні.

Занесення до бази даних (спеціальний файл) всіх відомостей про приватне підприємство:

 1. ФІО власника підприємства;
 2. Назва приватного підприємства;
 3. Вид діяльності підприємства;
 4. Адреса реєстрації;
 5. Номер телефону.
 6. Можливість видалення відомостей

  Організація пошуку за критеріями:

 7. ФІО власника;
 8. Назва приватного підприємства;
 9. Вид діяльності підприємства;
 10. Адреса реєстрації;
 11. Номер телефону.
 12. Можливість перегляду всіх існуючих відомостей;

  Зручний інтерфейс для користувача;

  В складних випадках створення підказок для користувача;

  Швидкість та простота роботи в даній програмі;

 

1.2 Формальна постановка задачі

 

Вихідні дані:

Нехай П={П1,П2,…,Пi}, де ( i=1, 2, ..., N ) множина підприємств.

Рi є Пi ПІБ власника приватного підприємства Fi є Пi адреса підприємства Di є Пi рід діяльності підприємства Hi є Пi назва підприємства L i є Пi номер телефону

Таким чином отримуємо нову сукупність Пij яка більш розширена в плані інформації про підприємства

Результат:

Множина Zj, яка формуються з вхідних даних а саме множини Пij.

Таким чином множина Zj є підмножиною Пij

 

1.3 Структура зберігаючих даних

 

Tyr запис, який приймає на себе відомості та потім зберігається в файл.

 1. Naz поле куди заноситься назва підприємства
 2. Vd поле куди заноситься вид діяльності підприємства
 3. Reg поле куди заноситься інформація про адресу підприємства
 4. Vl ПІБ власника приватного підприємства
 5. Nt поле куди заноситься телефон підприємства

F типізований файл

Kl процедура яка малює рамочку

Rrr процедура яка вимальовує меню без управляючої частини

Into процедура для збереження відомостей, які ввів користувач, до файлу.

Is процедура яка забезпечує виконання пошуку

Ud процедура для видалення

2. Алгоритми

 

2.1 Алгоритм основної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Алгоритм процедури Is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вихідний код програми

 

uses crt,dos;

type tyr=record

naz,vd,reg,vl,nt :string[15];

end;

var f:file of tyr; pr:tyr;

 

{..........................................}

procedure kl (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('»');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('є');

 

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

 

write('ј');

end;

 

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure rrr(st1,st2,st3,st4:string);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

kl(5,2,35,5,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st1,#198);

kl(5,8,35,11,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st2,#198);

kl(5,14,35,17,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st3,#198);

kl(5,20,35,23,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st4,#198);

end;

{------------------}

procedure prig(x,y,u,n:byte);

var i:byte;

begin

textbackground(0);

textcolor(u);

gotoxy(x,y);

for i:=1 to n do

write(#176);

end;

 

 

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

 

end;

 

end;

{.........................................}

 

procedure into;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(3);

pamka(1,19,39,25);

pamka(1,1,39,25);

gotoxy(1,19);

write(#204);

gotoxy(39,19);

write(#185);

window(2,20,38,24);

writeln(' ЯЯЯЯЯЬ ЬЯЯЬ ЫЯЯЯЫ Я ЬЬЬ ' );

writeln(' ЬЯ Ы Ы ЫЬЬЬЫ Ы ЯЬ Я ');

writeln(' ЬЯ ЫЬЬЬ Ы Ы Ы ЯЬ ');

writeln(' ЯЬЬЬЬЬ Ы Ы Ы Ы ЯЬЬЬЯ ');

window(5,2,37,17);

textcolor(7);

write('vvedi kolichestvo predpreatiy- ');readln(n);

assign(f,'d:\bas.bas');

rewrite(f);

clrscr;

for i:=1 to n do

begin

seek(f,filesize(f));

clrscr;

with pr do

begin

write('vvedi nasvanie predpreyatia-');readln(naz);

write('vvedi vid deyatelnosti predpreyatia');readln(vd);

write('vvedi region v kotorom zareg.-');readln(reg);

write('vvedi vladelcha predpriyatia-');readln(vl);

write('vvedi nomer telefona predpreyatia');readln(nt);

end;

write(f,pr) ;

end;

close(f);

 

end;

 

{.................................}

procedure is;

var s:string;i:integer;

 

begin

window(1,1,80,25);

textbackground(0);

clrscr;

if FSearch('bas.bas','d:\')='' then

begin

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(132);

writeln('FAIL NE NAYDEN');

readln;

end

else

begin

textcolor(7);

pamka(1,19,39,25);

pamka(1,1,39,25);

gotoxy(1,19);

write(#204);

gotoxy(39,19);

write(#185);

window(2,20,38,24);

Похожие работы

1 2 >