База даних по приватним підприємствам регіону

Розробити програму «Приватка» для збереження та перегляду всієї інформації що приватних підприємств. Введення і збереження в файл: Назва підприємства Адреса підприємства Власник підприємства; Можливість редагування

База даних по приватним підприємствам регіону

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

 

на тему: «База даних по приватним підприємствам регіону»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків р.

Зміст

 

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Створити програму по приватним підприємствам району. Підприємствам для повного контролю протікання в них різних процесів, про них необхідно мати всю інформація, як то кажуть «під рукою». Програма яка буди працювати в даній сфері повинна відповідати всім вимогам які будуть описані нижче.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

 

1. Основна частина

 

1.1 Неформальна постановка задачі

 

Розробити програму «Приватка» для збереження та перегляду всієї інформації що приватних підприємств.

 1. Введення і збереження в файл:
 2. Назва підприємства
 3. Адреса підприємства
 4. Власник підприємства;
 5. Можливість редагування даної бази
 6. Організація пошуку за критеріями:
 7. Назва підприємства
 8. Адреса підприємства
 9. Власник підприємства;
 10. Можливість перегляду всіх існуючих документів
 11. Перегляд скороченого варіанту бази
 12. Перегляд повного варіанту даних, які занесені до бази
 13. Можливість видалення всієї бази.
 14. Зручний інтерфейс для користувача
 15. Швидкість та простота роботи в даній програмі

 

1.2 Формальна постановка задачі

 

Вихідні дані:

 

Нехай B={B1,B2,…,Bi}, де ( i=1, 2, ..., N ) множина підприємств.

 

Ri є Bi ПІБ власника приватного підприємства

Di є Bi адреса підприємства

Oi є Bi назва підприємства

Таким чином отримуємо нову сукупність Bij яка більш розширена в плані інформації про підприємства

Результат:

Множина Kj, яка формуються з вхідних даних а саме множини Bij.

Математична модель:

Таким чином множина Kj є підмножиною Bij

 

1.3 Структура зберігаючих даних

 

P Запис для занесення в нього інформації а потім до файлу і навпаки

 • Na поле для назви підприємства
 • Re поле для адреси
 • Vl поле для ПІБ власника

Pamka малює рамку

Voz відповідае за введення та збереження інформації

Viv пошук в базі даних

Dal для видалення

Newreadkey розширений код клавіши

Rrr допоміжна для рамки

Prig меню програми

 

2. Алгоритми

 

2.1 Алгоритм основної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вихідний код програми

 

uses crt ,dos;

type p=record

na,re,

string[15];

end;

var f: file of p;pr:p;

st1,st2,st3,st4:string;

e:char;d,pu:byte;

{--------------}

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

textcolor(1);

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

{.........................}

procedure voz;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('ZAPOLNENIE');

window(4,1,37,22);

write('Vvedi kol-vo predpreyatiy- ');readln(n);

assign(f,'D:\reg');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

clrscr;

seek(f,filesize(f));

writeln('Predpreyatie#',i);

write('Vvedi nas.predpreyatia- ');readln(pr.na);

write('Vvedi reg. v kotor. rasp. predpr-');readln(pr.re);

write('Vvedi vladelca predpr.- ');readln(pr.vl);

write(f,pr);

end;

close(f);

end;

{...................}

procedure viv;

var i:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('prosmotr');

window(4,1,37,22);

if fsearch('reg','d:\')='' then

begin

textcolor(132);

writeln('FAIL Ne NAYDEN');

end

else

begin

assign(f,'d:\reg');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i); read(f,pr);

writeln('nasv. predpr.- ',pr.na);

writeln('region raspol.- ',pr.re);

writeln('Vladeletc- ',pr.vl);

writeln;

end;

close(f);

end;

readln;

end;

{.................}

procedure dal;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('UDALENIE');

window(4,1,37,22);

if fsearch('reg','d:\')='' then

begin

textcolor(132);

writeln('FAIL Ne NAYDEN');

end

else

begin

Writeln('Fail udalen ');

assign(f,'d:\reg');

erase(f);

end;

end;

{-------------------}

procedure kl (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('»');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('є');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure rrr(st1,st2,st3,st4:string);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

kl(5,2,35,5,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st1,#198);

kl(5,8,35,11,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st2,#198);

kl(5,14,35,17,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st3,#198);

kl(5,20,35,23,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st4,#198);

end;

{------------------}

procedure prig(x,y,u,n:byte);

var i:byte;

begin

textbackground(0);

textcolor(u);

gotoxy(x,y);

for i:=1 to n do

write(#176);

end;

{==================}

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

st1:='Udalenie';

st2:='Predpreyatie';

st3:='Prosmotr';

st4:='Vihod';

rrr(st1,st2,st3,st4);

window(1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

pu:=1;

repeat

newreadkey(e,d);

if d=80 then

pu:=pu+1;

if d=72 then

pu:=pu-1;

if pu=5 then

pu:=1;

if pu=0 then

pu:=4;

case pu of

1: begin

if e=#13 then

dal;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

end;

2: begin

if e=#13 then

voz;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,9,14,29);

end;

3: begin

if e=#13 then

viv;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,15,14,29);

end;

4: begin

if e=#13 then

halt;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,21,14,29);

end;

end;

until e=#27;

end.

 

Висновок

 

В данній курсовій роботі

Похожие работы

1 2 >