Симетричні нерозгалужені трифазні кола синусоїдного струму

Методическое пособие - Физика

Другие методички по предмету Физика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтужність, яка віддається генератором, дорівнює повній потужності, яку споживає навантаження:

 

.

 

Приклад

Трифазне симетричне навантаження одержує живлення від трифазного симетричного генератора за допомогою ідеальної лінії електропередачі. Генератор зєднаний зіркою, навантаження зєднане зіркою, лінія електропередачі трипровідна. Активний опір фази навантаження дорівнює 12 Ом, індуктивний опір фази навантаження дорівнює 16 Ом. Діюче значення е.р.с. у фазі генератора дорівнює 300 В.

Розрахувати дане трифазне електричне коло.

Рішення.

1. Розрахункова схема кола приведена на рис.4.18, а для однієї фази на рис.4.19.

2. Визначаємо повні опори навантаження:

 

.

 

3. Визначаємо діючі значення фазних і лінійних сил струмів генератора і навантаження:

 

.

 

4. Визначаємо діючі значення фазних напруг генератора і навантаження:

 

.

 

5. Визначаємо діючі значення лінійних напруг генератора і навантаження:

 

.

 

6. Визначаємо кут зсуву фаз навантаження:

.

 

7. Визначаємо активну потужність, яка віддається генератором і споживається навантаженням:

 

.

 

8. Визначаємо реактивну потужність генератора і навантаження:

 

.

 

9. Визначаємо повну потужність, яка віддається генератором і споживається навантаженням:

 

.

 

7. Переключення навантаження із зірки на трикутник

 

Одержимо основні співвідношення між струмами, а також між потужностями, при переключенні схеми зєднання фаз навантаження зіркою на схему трикутника (рис.4.20).

При зєднанні фаз навантаження зіркою лінійний (фазний) струм дорівнює:

 

.

Знаходимо потужності при зєднанні фаз навантаження зіркою:

 

PY = UлIл cos φ = Uл cos φ = cos φ ;

QY = sin φ ;

SY = .

 

При зєднанні фаз навантаження трикутником лінійний струм більше фазного в раз:

 

.

 

Знаходимо потужності при зєднанні фаз навантаження трикутником:

 

PΔ = UлIл cos φ = Uл cos φ = 3 cos φ ;

QΔ = 3sin φ ;

SΔ = 3.

 

Співвідношення між струмами дорівнює:

.

 

Знайдемо співвідношення між потужностями:

 

.

 

Аналогічно:

 

; .

 

Таким чином, при переключенні фаз навантаження зі схеми зєднання зіркою на схему трикутника лінійні струми і потужності, які споживає навантаження, збільшуються в три рази.

s