Символізм як мистецький напрямок

Курсовой проект - Литература

Другие курсовые по предмету Литература

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьь плаче від жорстокості світу. Осяяння, яке відчуває ліричний герой-корабель, дивовижне і містичне:

 

Я блискавицями роздерте небо знаю,

Прибої, течії, смеркання голубі,

Світанки, збуджені, мов голубині зграї,

І те, що може лиш примаритись тобі.

(Переклад В.Ткаченка)

 

Уже в одній строфі, як і в контексті всієї поезії, відмічається поєднання чотирьох стихій: вогонь блискавиці; вода прибої, течії; повітря роздерте небо, а умовним островом-землею ("я майже острівець") є сам ліричний герой-корабель.

Можна відмітити використання Рембо принципу синестезії не лише в контексті всієї поезії, а й в межах однієї строфи, ніби створення завершеної картинки-кадру, як у кінематографі.

 

Я снив і бачив сніг серед ночей зелених,

Цілунок на очах морів, і гладь ясну.

І соків круговерть, хмільних і незбагненних,

Співочих фосфорів пробудження від сну!

 

Зазначаємо наявність кольору (зелені ночі, фосфоричність), звуку ("співочих фосфорів пробудження"), руху (круговерть). Присутній певний контраст зовнішньої дії (герой спить) і внутрішнього стану (пробудження душі ліричного героя, інтуїтивне сприйняття світу). За допомогою використання принципу синестезії в межах всієї поезії відчувається, що надприродна сила, яку уособлює водна стихія, є рухливою, різноколірною: вода зелена, смеркання :лубі, фіалкові проміння, ночі зелені, сніп веселок розмаїтий, лазурові стада, руді затоки, червоний небокрай, ультрамаринове склепіння.

Композиційно твір поділений на кілька частин. Можна виділити завязку загибель матросів, корабель залишається без управління; розвиток дії ліричний герой-корабель мандрує в просторі морської стихії; кульмінація відчуття закинутості у світ Буденності, відчуття жаху життя; розвязка прийняття рішення "поринути в потік", не боятися осягнення таємниць світу, пошуку вищого сенсу буття.

Зіставлення ліричного героя поезії і корабля, що пережив загибель команди, не просто припущення читача. З 25 строф поезії 8 починаються займенником "я"; ще в 6 строфах цим займенником починається внутрішній рядок; у 8 строфах займенник "я" зустрічається в середині рядків; в одній строфі зустрічається у зміненому вигляді ("корпус мій"); 25 (8 + 6 + 8 + 1). Тобто з 25 строф лише в двох немає натяку, що йдеться про ліричного героя. Використання займенника посилюється в той момент (у деяких строфах він вживається і кілька разів у різних позиціях: на початку строфи, в середині, "прочитується" в конструкції речення), де відбувається умовна кульмінація (протиставлення героя світу морської стихії, усвідомлення себе приналежним до "висі") і в фіналі, де ліричний герой робить певний вибір.

Як і в поезіях Бодлера, у творі "Пяний корабель" Рембо морська стихія поєднує "жах життя" та "екстаз життя", потворне і прекрасне, високе і низьке. У поезії все надто містично, світ наповнений чудовиськами-потворами. буруни злі, немов актори драм античних; розлючені вали в звіриній істерії; гидотні обмілі серед рудих заток; пухлий мрець; ревище Мальштремів та Биків. Навіть звичайні речі виглядають казково: удави схожі на покручені гілки, обліплені комахами; казкові співучі риби і т. д. Надприродна сила, що оточує ліричного героя, дійсно жахає своєю реальністю, бо має очі: "Цілунок на очах морів" (можливо, моря це очі землі, якщо уявній просторове розміщення моря); є в поезії "око злих мостів". Наявність очей підтверджує наявність розуму (злого, надприродного розуму в тій силі, що протиставлена ліричному героєві). І до того ж, саме очі "затягують" у свої глибинні невичерпності. Попередник Рембо, Бодлер, проголосив, що зла в світі набагато більше ніж добра. Морська стихія, в просторі якої опинився ліричний герой-корабель. позбавлена позитивних проявів, є надзвичайно злою і жорстокою: буруни злі, розлючені вали, злі схлипи (моря) жорстокі світання, злі мости.

У поезії "Вороння" (переклад В.Ткаченка) поєднується стан природи (білі поля (зима), смерть у природі) та світ людський ("краєвиди омертвілі" смерть людей). На це "свято смерті" в тексті поезії злітаються ворони, як міфологічні провісники смерті, провідники з царства живих у царство померлих. Тому, можливо, ворони і спускаються з хмар, навіть не з віття на початку вірша. На "усіх" великих хмарах існує вороння, і злітати мають усі так багато мертвих у дивній (символічній) країні смерті в поезії. Рембо використовує цікавий епітет "ласкаві" ворони, бо вони виконують функцію майже янголів, переводячи померлих в інший світ. У І строфі відчутна мелодія якоїсь поминальної пісні, повільної і сумної ("спів довгих молитов"), на фоні якої тихо злітається "ласкаве" вороння. У II строфі сумне звучання пісні замінюється реальним звуком, з яким злітаються птахи "на шлях, обставлений хрестами".

 

Птахи, горлаті до нестями,

Ген гнізда гинуть од вітрів!

 

Можливо, це вітер від тієї кількості вороння (а значить, такої кількості померлих), яке злітається, а може, це вітер змін у суспільстві, що руйнує все в природі, людських долях, ламає і "людські гнізда". Але звук каркання втручається в людське життя недаремно.

 

Щоночі каркай і щодня.

Похмуре чорне вороння!

 

Вороння вже не "ласкаве", як у І строфі, бо тепер воно є безпосереднім уособленням смерті. Воно має нагадувати людям "щоночі і щодня" про причини такого спустошення та омертвіння

s