База даних клієнтів і замовлень

База даних - це, перш за все, сховище об'єктів даних, тобто набору можливих понять або подій, що описуються базою даних,

База даних клієнтів і замовлень

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА "СТРАТЕГІЯ"

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

З дисципліни "Засоби СКБД"

На тему "База даних клієнтів і замовлень"

 

 

 

Студент групи С-05-51

Іощенко І.Г.

Керівник

Баранов Д.О.

 

 

 

 

м. Жовті Води 2008

Зміст

 

Вступ

1. Постановка задачі

2. Логічне проектування

3. Вибір СКБД та іншого програмного забезпечення

4. Фізичне проектування БД

4.1 Створення бази даних

4.2 Створення таблиць у базі даних

4.3 Визначення зв'язків

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

 

Вступ

 

Бази даних виконують функцію систематизації знань. На основі цієї систематизації можуть створюватися нові знання. Так чи інакше, будь-яка база даних служить людині саме для опису подій, що відбулися у минулому, і на основі знання цих подій допомагає ухвалити те або інше рішення на майбутнє. База знань може бути побудована як мультимедійний довідник або як набір текстів і файлів іншого формату, проіндексованих за певними ознаками в базі даних.

База даних - це, перш за все, сховище об'єктів даних, тобто набору можливих понять або подій, що описуються базою даних, з можливістю пошуку цих об'єктів за ознаками. Невід'ємною межею бази даних є можливість скріплення об'єктів між собою. Базою даних можна вважати не тільки таблиці, що індексують файли із знаннями різних форматів, але і самі ці файли, тому, що вони є сховищами знань, що не типізуються, в такій базі даних. Основною ціллю курсового проекту є закріплення, систематизація та поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисципліни, а також розвинення практичних навичок з аналізу обєктів дослідження, проектування баз даних, розробки та налагодження програмного забезпечення для організації роботи зі спроектованою базою даних.

Основними задачами курсового проекту є:

поглиблення знань з теорії баз даних;

постановка задачі та розв'язання питань інформаційного забезпечення програми;

освоєння методів проектування БД для вирішення конкретних задач;

одержання уміння виконувати логічне і фізичне проектування баз даних;

освоєння інструментальних засобів проектування СКБД і створення програмного забезпечення для обробки даних БД;

оформлення курсового проекту та його захист.

1. Постановка задачі

 

Для курсової роботи було обрано базу даних клієнтів та замовлень. Необхідно було вирішити ряд задач, таких як:

створити базу даних;

проаналізувати предметне середовище;

побудувати діаграми ER-типів;

побудувати первісний набір відношень;

виконати подальшу нормалізацію первісного набору відношень при необхідності.

для кожного атрибуту відношень логічного проекту визначити тип даних (з числа тих, які підтримує СУБД, що використовується);

використовуючи мову SQL реалізувати фізичний проект - створити та виконати запити для створення відношень та інших обєктів БД. Для кожного відношення створити первинний та зовнішні ключі.

навчитися створювати SQL запити на вибірку даних;

закріпити навики з'єднання відношень на основі вказаних критеріїв при створенні SQL запитів на вибірку даних.

2. Логічне проектування

 

Логічне проектування полягає у визначенні таблиць та звязків між ними.

Процес проектування бази даних включає етапи:

виділення сутностей і зв'язків між ними;

побудова ER - діаграми;

формування набору попередніх відношень з вкладанням первинного ключа для кожного відношення з використанням діаграми ER - типа;

додавання не ключових атрибутів у відношення;

Ключовими елементами моделі "cутність - зв'язок" є сутності, атрибути, ідентифікатори і зв'язки. Розглянемо кожний з них по черзі.

Сутність (entity) - це деякий об'єкт, що ідентифікується в робочому середовищі користувача, щось таке, за чим користувач хотів би спостерігати.

Клас сутність - це сукупність сутностей, і описується він структурою або форматом сутності, що становить цей клас. Екземпляр сутності (entity instance) представляє конкретну сутність.

У сутності є атрибути (attributes), або, як їх іноді називають, властивості (properties), які описують характеристики сутності.

Екземпляри сутності мають ідентифікатори (identifiers) - атрибути, за допомогою яких ці екземпляри іменуються, або ідентифікуються

Взаємини сутності виражаються зв'язками (relationships). Модель "cутність - зв'язок" включає класи зв'язків і екземпляри. Класи зв'язків (relationship classes) - це взаємини між класами сутності, а екземпляри зв'язку (relationship instances) - взаємини між екземплярами сутності. У зв'язків можуть бути атрибути.

Схеми, зображені на мал.1, називаються діаграмами cутність - зв'язок", або ER-діаграмами (entity-relationship diagrams, ER-diagrams). Такі діаграми стандартизовані, але не дуже жорстко. Відповідно до цього стандарту, класи сутності позначаються прямокутниками, зв'язки позначаються ромбами, а максимальне кардинальне число кожного зв'язку указується усередині ромба. Ім'я сутності указується усередині прямокутника, а ім'я зв'язку указується поряд з ромбом.

 

Мал.1

 

Перед тим, як створювати фізичний проект БД необхідно створити первісний проект. Він вже буде містити всі необхідні сутності та звязки.

В первісному проекті бази даних будуть такі сутності:

Addresses - адреси;

Customer - клієнти;

Customer_Orders - заказ клієнта;

Customer_Addresses - адреса клієнта;

Customer_Payment_Methods - метод доставки заказу;

Customer_Orders_Products - продукт заказаний клієнтом;

Customer_Orders_Delivery - доставка заказу клієнту

Products - продукти;

Suppliers - постачальники;

Розглянемо дані сутності та зв'язок між ними та зобразимо їх на ER - діаграмі, яка зображена на додатку "Додаток А".

3. Вибір СКБД та іншого програмного забезпечення

 

Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005 року безкоштовна версія програмного забезпечення для створення баз даних. Вона дуже добра для навчання на початкових етапах.

Microsoft SQL Server Management Studio Express - платформа баз даних, оптимізована для сучасних додатків, здатна масштабуватися згідно потребам підприємств будь-якого розміру. Застосування Microsoft SQL Server 2005 підвищує рентабельність за рахунок скорочення часу простою і динамічного попереджуючого управління, що значно зменшує адміністративні витрати. Крім того, Microsoft SQL Server 2005 - надійна захищена платформа, якій можна довірити конфіденційні корпоративні дані, критично важливі для бізнесу.

Відповідно до сучасних вимог, в Microsoft SQL Server 2005 приділяється основна увага наступним аспектам:

масштабованість і продуктивність. Microsoft SQL Server 2005 дозволяє підприємствам створювати рішення БД, що забезпечують продуктивність і масштабованість, необхідну сучасним додаткам;

висока доступність. Microsoft SQL Server 2005 забезпечує безперервність функціонування додатків, що працюють з БД, а також зводить до мінімуму адміністративні витрати і зниження продуктивності високо доступних рішень;

безпека. Microsoft SQL Server 2005 надає покращувану захищену платформу даних, що підтримує шифрування важливих даних, аудит модифікації даних і метаданих, застосування зовнішніх криптографічних ключів, а також шифрування і захист файлів архівів електронним підписом;

керованість. Microsoft SQL Server 2005 дозволяє підприємствам понизити витрати часу і засобів на управління інфраструктурою обробки і зберігання даних за рахунок підтримки інноваційних технологій автоматизованого адміністрування, заснованого на політиках, а також покращуваних засобів моніторингу продуктивності, усунення неполадок і настройки. [5]

4. Фізичне проектування БД

 

4.1 Створення бази даних

 

Для того щоб створити базу даних у Microsoft SQL Server 2005 потрібно:

запустити SQL Server Management Studio Express;

потім зявиться вікно де потрібно ввести імя сервера та нажати кнопку Соединить.

 

 

Далі потрібно клацнути правою кнопкою миші по вкладці Базы данных та вибрати Создать базу данных.

 

Далі зявиться вікно де потрібно ввести імя бази даних, початковий розмір та ін.

 

 

4.2 Створення таблиць у базі даних

 

Для створення і модифікації таблиць (і взагалі більшості структур SQL Server 2005) можна використовувати графічні можливості SQL Server.

 

 

У Enterprise Manager клацніть правою кнопкою миші на значку Tables і виберіть команду New Table (Нова таблиця). Перед нами виникне порожня форма, в яку нам потрібно ввести імена (Column Name) і типи даних (Data Турі) стовпців нов

Похожие работы

1 2 3 > >>