База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

При практичном опрацюванні курсового проекту ми побачили, що MS Access - це не тільки могутня, гнучка і проста у використовуванні

База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1.Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи

2.Проект бази даних

2.1 Інфологічне проектування

2.1.1 Інформаційне дослідження предметної області

2.1.2 Розробка інфологічної моделі предметної області

2.2 Даталогічне проектування

2.2.1 Вибір типу моделі даних

2.2.2 Розробка композиційної системи бази даних

2.2.3 Розробка логічної схеми бази даних

2.2.4 Розробка фізичної схеми бази даних

3.Інтерфейс користувача інформаціїної системи

4.Програмні додатки (схеми алгоритмів і програм), які реалізують пункт меню

5.Запити на мові SQL

5.1 Структура бази даних

5.2 Запити до бази даних і відповіді на них

6.Операції реляційної алгебри

7.Презентація курсового проекту

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

 

Система управління базами даних та ІС, що побудовані на доступі й публицації БД надає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією. СУБД також істотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємів в численних таблицях інформації, що зберігається.

Microsoft Access, за за допомогою якої буде вирішуватися предметна область - це функціонально повна реляційна СУБД. В ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації. Що стосується легкості використовування, то Microsoft Access вчинив тут справжній переворот, і багато хто для створення своїх власних баз даних і додатків звертається саме до нього.

СУБД включає три основні типи функцій: визначення (завдання структури і опис) даних, обробка даних і управління даними. Всі ці функціональні можливості повною мірою реалізовані в Microsoft Access. В практиці, як правило, необхідно вирішувати і задачі з використанням електронних таблиць і текстових процесорів. Наприклад, після підрахунку або аналізу даних необхідно їх представити у вигляді певної форми або шаблону. У результаті користувачу доводиться комбінувати програмні продукти для отримання необхідного результату. В цьому значенні все істотно спростять можливості, що надаються Microsoft Access. Microsoft Access також дуже зручно інтегрується з технологією MDI інтеграцією вікон, що вспливають у Windows. Та майже саме Microsoft Windows побудована за допомогою цієї технології. Ця технологія буде розглянута на прикладі побудови системи меню. В даної курсової роботі предлагається розглянути ці можливості.

1. Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи

 

Дано:

 1. Предметна область БД „Кафедра”, обєкти предметної області таблиці БД „Кафедра”, згідно варіанту 37
 2. СУБД MS Access
 3. Операційна платформа MS Windows XP
 4. Користувачи бази даних
 5. Форма і зміст запитів до БД
 6. Тип бази даних локальна з централізованим управлінням, багатокористувальницька

ІС “Кафедра” призначена для отримання інформації про фактичний рух студентських груп, співробітників кафедри у деякому вищому навчальному закладі.

Мета розвязання задачі своєчасне отримання документів, що засвідчують фактичний стан студентських груп, співробітників кафедри у деякому вищому навчальному закладі у будь який момент часу, а також операції руху предметних ресурсів, які були проведені у зазначений термін.

В курсової роботі будемо розробляти:

1. Інфологічну модель предметної області „Кафедра” в загальному проектному представленні на базі ER-моделі („сутність-звязок”).

2. Логічну (концептуальну) схему бази даних на базі інфологічної моделі предметної області і композиційної схеми БД з застосуванням ручної процедури побудови логічної схеми БД.

3. Інтерфейс користувача інформаційної системи.

4. Програму на мові Pascal згідно розробленого інтерфейсу.

5. Розробити запити на мові SQL до бази даних відповідно варіанту.

6. Виконати операції реляційної алгебри обєднання (R = R1 U R2), перетину (R = R1 ∩ R2) і декартового добутку (R = R1 x R2) будь яких двох відношень логічної схеми бази даних.

7. Презентацію курсового проекту в Power Point.

 

Задача „Кафедра” виникає у тому разі, коли уповноважена особа кафедри навчального закладу хоче побачити, які кадрові та інші операції відбувалися по кафедрі за деякий період. При цьому необхідно видати паперовий документ, якій є офіційним підтвердженням проведених дії. Тому така задача повинна бути автоматизована на кафедрі вищого навчального закладу.

Ця задача вирішується при керуванні такими обєктами:

 1. АРМ робітника кафедри;
 2. АРМ оператора кафедри.

 

Рис.1. Інформаційна схема предметної області.

Інформаційна система сукупність апаратних, програмних, інформаційних та інших засобів, які використовуються при розвязуванні даної прикладної задачі.

Банк даних різновід інформаційної системи в котрому реалізується функція централізованого зберігання і накопичення інформації, яка організована в одну, або декілька баз даних.

База даних поіменована структурована сукупність даних, які відносяться до певної предметної області, організованих по відповідним правилам, що передбачає загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними незалежно від запитів користувача.

Апаратні засоби засоби, за допомогою яких відбуваються запити та отримуються відповіді; також місце зберігання інформації.

Апаратні засоби це технічні засоби і операційна система.

СУБД це комплекс мовних і програмних засобів, які призначені для створення, супроводження і використання БД користувачами.

Словник даних компонент БД, який є призначеним для централізованого зберігання інформації про:

 1. структури даних;
 2. взаємозвязки між файлами БД;
 3. типи даних і формати їх представлення;
 4. коди захисту даних.

Обмін даних ІС в БД при виборі даних:

 1. Взаємодія користувача з базою даних за допомогою додатку.
 2. Додаток формує запит з яким звертається до СУБД.
 3. СУБД використовує словник даних, визначає місце розміщення необхідних даних в базі і звертається до операційної системи.
 4. Операційна система зчитує з бази даних необхідні дані і розміщує їх в системний буфер.
 5. Перетворені дані СУБД пересилає з системного буферу у додатки і сігналізує про закінчення операції.
 6. Результат вибору даних з відповідної області додатку зображується на екрані терміналу.

 

Обмін даних ІС із БД при виборі даних (рис.2)

Рис.2.

 

Алгоритм обробки даних за допомогою СУБД зображений на рис.3.

 

Рис.3.

Під час роботи з документом або електронною таблицею ви звичайно повністю вільні у визначенні вмісту документа або кожного елементу таблиці. В текстовому редакторі така гнучкість необхідна для того, щоб помістити ту або іншу інформацію в потрібне місце на сторінці, а в електронній таблиці ви повинні мати нагоду берегти початкові дані, проводити необхідні обчислення і представляти результати в потрібному вигляді. Ця гнучкість забезпечує успішне рішення щодо невеликих, добре сформульованих задач. Але коли електронна таблиця містить декілька сотень рядків, а документи складаються із багатьох сторінок, то працювати з ними стає досить важко. Із зростанням обсягу даних ви можете знайти обмеження, що перевищені чи встановлені електронною таблицею або текстовим редактором або ж взагалі вичерпані можливості комп'ютерної системи. Якщо ви розробляєте документ або електронну таблицю, які призначені для інших користувачів, то стає важко (або навіть неможливо) проконтролювати введення нових і використовування вже введених даних. Наприклад, коли в електронній таблиці в одної комірці повинна зберігатися дата, а в іншій - грошове надходження, користувач чисто випадково може їх переплутати. Крім того, якщо вам знадобиться працювати не тільки з цифровою або текстовою інформацією, ви можете знайти, що ваша електронна таблиця не може працювати з інформацією, представленою у вигляді малюнка або звуку.

СУБД дозволяє задати типи даних і способи їх зберігання. Ви також можете задати критерії (умови), які СУБД надалі використовуватиме для забезпечення вірності введення даних. В найпростішому випадку умова на значення повинна гарантувати, що ви не введете випадково в числове поле буквений символ. Інші умови можуть визначати область або діапазони допустимих значень ваших даних. В самих вчинених системах ви можете задати відносини між сукупностями даних (що звуться таблицями або файлами) і покласти на СУБД забезпечення сумісності або цілісності даних. Наприклад, можна примусити систему автоматично перевіряти відношення введених замовлень до конкретних книг.

Microsoft Access надає вам максимальну свободу в завданні типу даних: текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці. Ви можете задати також формати зберігання (довжина рядка, точність представлення чисел і дати часу) і надання цих даних при виведенні на екран або друк. Для упевненості, що в базі даних зберігаються тільки коректні значення, можна задати умови на значення різного ступеня складності.

Оскільки Microsoft Access є сучасним додатком Windows, ви можете використовувати всі можливості DDE (Dynamic Data Exchange, динамічний обмін даними) і ОLЕ (Оbject. Linking and Embedding, зв'язок і упровадження об'єктів). DDE дозволяє здійснювати обмін даними між Access і будь-яким іншим підтримуючим DDE додатком. В Access ви можете за допомо

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>