Силосозбиральні комбайни

Методическое пособие - Сельское хозяйство

Другие методички по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьні на боковинах рами жатки. До вала мотовила приварені тримачі, а до них прикріплені металеві планки. Граблини мотовила оснащені пружинними зубами. На кінцях граблин приварені планки для кріплення осей роликів, що котяться по профільованій доріжці.

Пружні зуби входять у траву, підводять її до ріжучого апарата, утримують при зрізанні й подають зрізані рослини до шнека.

Ріжучий апарат сегментна, стандартний, ширина захоплення 4,2 м. Пальцевий брус складений із двох частин, зміщених одна до іншої, що забезпечує безаварійну роботу. Кожна ножова смуга приводиться механізмом хитної шайби. Мінімальна настановна висота ріжучого апарата 60мм.

Жатка для збирання кукурудзи являє собою платформу, обладнану ріжучим апаратом, мотовилом, транспортером і шнеком.

Ріжучий апарат сегментного типу складений зі здвоєних пальців з кроком 90 мм.

Платформа жатки обмежена боковинами з активними польовими дільниками, обладнаними ріжучими апаратами.

Над ріжучим апаратом жатки розташоване пятилопастне мотовило діаметром 1,8 м. Раму мотовила можна повертати гідро циліндрами й тим самим регулювати по висоті й по виносі його осі щодо ріжучого апарата.

Транспортер платформи складений із трьох роликових ланцюгів з поперечними металевими планками.

Шнек установлений у підпружинених опорах і залежно від товщини шару стебел може підніматися по направляючих у боковинах рами. Ширина захоплення кукурудзяної жатки 3,4 м. Мінімальна висота розташування ріжучого апарата над ґрунтом 80мм.

Кукурудзяну жатку перевозять до місця роботи на транспортному візку.

Змінний подрібнюючий апарат зі шпурляйякою самостійний пристрій, що встановлюють на самохідний подрібнювач замість основного подрібнюючого апарата.

 

Рис. 4. Схема технологічного процесу комбайна КСК 100:

1 башмак; 2 ріжучий апарат; 3 мотовило; 4 шнек; 5 живильні вальці;

6 підпресовивающий валець; 7 гладкий валець; 8 протирізальний брус;

9 подрібнюючий барабан; 10 силосопровід.

 

Діаметр барабана змінного апарата 406 мм, число ножів 6, частота обертання 1232 об/хв. Діаметр крилача шпурляйки 914 мм, частота обертання 990 об/хв. Прискорення, повідомлюване шпурляйкою подрібненій масі, досить для її переміщення по силосопроводу й вивантаження в кузов транспортної машини.

При роботі комбайна скошена або підібрана підвялена трава надходить у горловин уживильного апарата. Вальці 5, 6 і 7 (рис.4.) підпресовують масу й подають її в подрібнюючий апарат. Подрібнюючий барабан 9 з великою швидкістю шпурляє подрібнену масу в силосопровід 10, який оператор може повертати вліво, назад, вправо й тим самим направляти подрібнену масу у рухаючий поруч або приєднаний до комбайна транспортний засіб.

В одномісній кабіні й на площадці керування розташовані важелі, педалі, кнопки керування й пристрою, що забезпечують побутові зручності оператора.

Розрахункова регульована довжина різання 5...100мм; оптимальна продуктивність на косінні трав 60т/год, підбірці 50, косінні кукурудзи 120 т/; робоча швидкість до 12км/год, транспортна до 30 км/год.

Причіпний кормозбиральний комбайн КПКУ 75 (рис. 5) призначений для скошування трав або підбора з валків підвялених трав з одночасним подрібнюванням їхніх тебел. Подрібнену масу використають для готування сінажу, брикетованих і гранульованих кормів, травяного борошна, у якості зеленого корма; при використанні жатки для збирання високостеблових культур подрібнена маса служить для готування силосу.

КПКУ 75 комплектують жаткою для збирання трав, жаткою для високостеблових культур, підбирачем.

Перераховані агрегати по технологічному процесу аналогічні агрегатам кормозбирального комбайна КСК 100.

КПКУ 75 агрегатують із трактором Т 150 К. Ширина захоплення жатки для збирання трав і високостебельних культур 3,4 м, підбирача 2,2 м. Довжину різання стебел регулюють у межах 5...100 мм. Робоча швидкість до12 км/ч. Комбайн обслуговує тракторист.

Універсальна косарка підбирач КУФ 1,8 (рис. 6) скошує або підбирає з валка провялену траву й подрібнює її для готування сінажу або травяного борошна. КУФ 1,8 працює із жаткою суцільного зрізу або з підбирачем.

Ріжучий апарат стандартний, косилочного типу; регулюють його так само, як апарат косарок.

До дисків мотовила приєднані граблини з пружинними зубами. Ролики кінців граблин перекочуються по профільованій доріжці, граблини повертаються, і зуби їх переміщають зрізані рослини.

Транспортер жатки являє собою циліндр зі спіральними витками, нижня частина якого охоплена кожухом. Витки шнека зміщають стебла до середини жатки. Змонтований у циліндрі шнека механізм своїми пальцями, що висуваються, подає стебла в прийомну камеру подрібнювача. Зазор між кінцями пальців і днищем циліндра регулюють у межах 5...35мм.

Подрібнювач складається з барабана й протирізальної пластини. Живильні вальці підпресовують рослини й подають до подрібнюю чого барабана, складеного із двох дисків. До барабана приєднані змінні лопати, на кожній з них закріплений регульований ніж. Залежно від необхідного подрібнювання встановлюють вісім, чотири або дві лопати.

Подрібнюючий барабан приводиться в обертання через обгінну й запобіжн умуфти. Зазор між ножами барабана й протирізальною пластиною регулюють у межах від 0,8 до 1,2 мм переміщенням пластини й ножів.

Передня частина машини опирається на полозки, що копіюють, переміщенням яких регулюють висоту зрізув межах 4...12 см.

Под

s