Силосозбиральні комбайни

Методическое пособие - Сельское хозяйство

Другие методички по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМіністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра "Трактори та сільськогосподарські машини"

 

 

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

Силосозбиральні комбайни

 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2009

ББК

М55

УДК 631 (075.8)

 

Укладачі: старший викладач Горовий М. В.,

асистенти Калнагуз О. М., Колодненко В. М.

М 55 Сільськогосподарські машини. СИЛОСОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.100102 Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва, очної форми навчання. Суми: СНАУ, 2009. 38 с., 23 рис., 1 таблиця.

Наведено методичні вказівки щодо самостійної роботи.

Рецензенти:

Яцун Степан Степанович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Трактори та сільськогосподарські машини”.

Саржанов Олександр Анатолійович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Експлуатація техніки”.

Відповідальний за випуск старший викладач кафедри ,,Тракторів та сільськогосподарських машин” Горовий М. В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового

Інженернотехнологічного інституту СНАУ

(протокол № _10__ від "_24_" ___червня__ 2009 р.)

 

 

 

Сумський національний аграрний університет, 2009

Вступ

 

Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Сільськогосподарські машини” написані відповідно до чинної програми.

Самостійна робота складена так, що охоплює основні сільськогосподарські машини (силосозбиральні комбайни), найбільш поширені у сільському господарстві.

1. Силосозбиральні комбайн вітчизняного виробництва

 

Самохідний кормозбиральний комбайн КСК 100 призначений для подрібнення свіжоскошених або підібраних з валків підвялених трав, скошування з подрібненням кукурудзи й інших високостеблових культур. Подрібнену масу використовують для готування сінажу, травяного борошна, брикетованих і гранульованих кормів, силосу, застосовують як зелений корм. КСК 100 містить у собі: самохідний подрібнювач, підборщик, жатку для збирання трав, жатку для збирання кукурудзи, змінний подрібнюючий апарат, транспортні візки для перевезення жаток.

Самохідний подрібнювач (рис. 1) змонтований на рамі 9, підтримуваної мостами провідних і керованих коліс. На рамі самохідного подрібнювача змонтований подрібнюючий апарат, складений з живильного і подрібнюю чого пристроїв.

Живильний пристрій складений із чотирьох ребристих і гладенько обертових вальців (рис. 2). Вальці 1, 2 до 4 захоплюють стебла рослин, що надходять від жниварки або підбирача, підпружинений валець 5 підпресовує їх, і рослинна маса направляється в подрібнюючий пристрій.

Подрібнюючий пристрій складається з барабана 6 і бруса, що протиріжучого бруса 10. До трубчастого вала барабана 6 приварені сталеві диски, до яких прикріплені опори із закріпленими на них плоскими ножами 12.

Лопатки опор 15 ножів повідомляють прискорення подрібненій масі, що забезпечує поле її по силосопроводу 8 і вивантаження в кузов транспортної машини. Залежно від виконуваної роботи на самохідний подрібнювач навішують підбирач, жатку для трав або жатку для кукурудзи.

Рис. 1. Самохідний подрібнювач:

1 подрібнюючий апарат; 2 механізм навішення; 3 кабіна; 4 силосопровід;

5 випускна труба; 6 ліве дзеркало заднього виду; 7 капоти;

8 моторна установка; 9 рама; 10 редуктор.

 

Рис. 2. Подрібнюючий апарат:

а схема апарата; б ніж; 1, 2 і 4 живильні вальці; 3 гладкий валець;

5 валець механізму підпресовки; 6 подрібнюючий барабан; 7 відсікач;

8 підстава силосопровода; 9 піддон; 10 протирізальний брус; 11 чистик;12 ніж;

13 стопорна шайба; 14 настановний гвинт; 15 опора ножа; 16 втулка.

Підбирач підбирає з валка траву або солому.

На рамі 1 підбирача (рис. 3) змонтовані підбираючі барабан, 13, шнек 3, притискне пристосування 14, механізм передачі. На вал підбираю чого барабана насаджені диски 7, у яких закріплені граблини 10 із пружинними зубами 6.

Ліві цапфи граблин оснащені кривошипами, ролики 9 яких котяться в напрямній доріжці 8. Копіюючи профіль доріжки, ролики повертають пружинні зуби в положення, що забезпечує подачу стебел до шнека 3. Вал його встановлений у підпружинених опорах 11 і залежно від товщини шару поступаючої маси може переміщатися в направляючих.

 

Рис. 3. Підбирач:

1 рама; 2 і 5 ловачі; 3 шнек; 4 знімальна лопатка; 6 пружинний зуб; 7 диск,

8 напрям на доріжка; 9 ролик; 10 граблина; 11 опора; 12 копіюючий башмак;

13 підбірний барабан; 14 притискне пристосування.

 

У середній частині шнека лопатки, що подають, 4 знімні. Аварію барабана, що підбирає, при включенні зворотного ходу попереджає храпова муфта. Підбирач доставляється до місця роботи навішеним на самохідний подрібнювач.

Жатка для збирання трав пристосована для перевезення на транспортному візку. На рамі жатки встановлені чьотирьохлопастне грабельне мотовило, що ріже апарат і шнек. Опори вала мотовила закріпл

s