Силова безпека

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьаві рівняння:

 

Z = -0,3877 - 1,0736Kn + 0,0579Ka.

Z = -0,3877 - 1,07360,78 + 0,05790,26 = -1,21

 

Для підприємств, у яких значення Z = 0, ймовірність банкрутства становить 50%. Відємні значення Z(Z 0) про підвищення зі зростанням значень (Z).

Отже для вивчаємого підприємства ймовірність банкрутства зменшуєтся.

Пятифакторна модель Альтмана , за якою (індекс Z) розраховується:

 

Z = 1,2K1 + 1,4К2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 0,999K5,

;

;

;

;

;

Z = 1,2(-0,16) + 1,40,134 + 3,30,015 + 0,60,353 + 0,9990,264=0,52

 

Залежно від значень "індексу Z" визначають ступінь можливого банкрутства (табл. 1).

 

Таблиця 1 Оцінка ймовірності банкрутства за значеннями "індексу"

Значення індексу ZЙмовірність банкрутства1,8 і меншеДуже високаВід 1,81 до 2,7ВисокаВід 2,71 до 2.9Існує ймовірність3,0 і вищеДуже низька

Отже за даною моделлю існує дуже висока ймовірність банкрутства.

 

Для українських підприємств коректнішим є застосування пятифакторної моделі, запропонованої у 1983р. з такими оцінками "індексу Z":

 

Zk = 0,717K1 - 0,847K2 + 3,107K3 + 0,42К4+ 0,995K5,

.

Zk = 0,717(-0,16) - 0,8470,134 + 3,1070,015 + 0,420,357 + 0,9950,264 = 0,23

 

Граничне значення "індексу ZK" дорівнює 1,23. Якщо Z 1,23, то фінансовий стан треба вважати стійким.

Тобто й за даною моделлю підприємству загрожує банкрутство.

Крім індексу Альтмана, в практиці аналітичних оцінок ймовірності банкрутства використовують індекс Конана і Гольдера.

Він характеризується як пятифакторна модель за рівнянням:

 

ZКГ = 0,16Х1 - 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 0,24Х5,

;

;

;

.

ZКГ = 0,160,461 - 0,220,131 + 0,870,011 + 0,100,075 0,240,062=0,077

 

Ймовірність виникнення ознак банкрутства визначають за шкалою (табл. 2).

 

Таблиця 2 Ймовірність затримки платежів при значеннях

Значення ZкгЙмовірність затримки платежів,%+ 0,210100+0,00280+0,48090-0,02670-0,06850-0,08740-0,10730-0,13120-0,16410

За чотирьохфакторними моделями розраховують індекс Z за тестами Тішоу (Z,) і Таффлера (ZT).

Індекс за Тішоу має вигляд:

 

Zi = 0,063X1 + 0,092X2 + 0,057Х3 + 0,001 Х4,

;

;

;

.

Zi = 0,0630,576 + 0,0920,019 + 0,0570,134 + 0,0010,357=0,046.

 

Граничне значення Zі = 0,037.

Якщо Zі 0,037, то у підприємства стійкий фінансовий стан.

За індексом Тішоу у підприємства стійкий фінансовий стан.

Індекс Z за Таффлером має вигляд:

 

ZТ = 0,03Х1+ 0,13 Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,

;

=0,781;

;

.

ZТ = 0,030,081+ 0,130,781 + 0,180,235 + 0,160,316=0,2

 

Якщо ZT > 0,3, то підприємство має стійкий фінансовий стан, коли ZT < 0,2, то є ймовірність банкрутства.

Згідно індексу Таффлера підприємство має не досить стійкий фінансовий стан.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия. К.::"Ин Юре", 2000.- 400 с.
  2. Економіка підприємства // За ред. С. Покропивного. -К.: КНЕУ, 2000.-528с.
  3. Барановський А. Экономическая безопасность регионов. - Финансовая Украина. 1995.-№48.
  4. Павловский М. Основы национальной безопасности Украины на переходном этапе // Голос Украины. 1997.- №59
  5. Безопасность бизнеса : Справоч. Пособие //Под ред. Ю.И. Когута. К ., 1993.

s