Сертифікація товарів іноземного походження

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтоварів на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

або правило адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його переробки, якщо при цьому додана вартість становить не менш як 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки, або частка використаних матеріалів з іншої країни чи невідомого походження становить менш як 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки.

Додана вартість частка вартості декларованого товару, виражена в процентному відношенні, що визначається різницею між вартістю декларованої продукції та вартістю використаних для її виробництва матеріалів з іншої країни чи невідомого походження.

Також дана стаття встановлює порядок оцінки товарів при застосуванні правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки в цій країні, визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, за встановленою ціною першого їх продажу в цій країні. Ціна франко-завод ціна, що сплачується за продукцію на умовах франко-завод виробникові, на підприємстві якого була здійснена остання обробка продукції, за умови, що ця ціна включає вартість усіх використаних матеріалів, за винятком будь-яких внутрішніх податків, що відшкодовуються або можуть відшкодовуватися, якщо отримана продукція експортується [4, с. 56].

Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки:

операції, повязані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування;

операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування);

прості складальні операції;

змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових;

комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій;

забій тварин.

Під простими складальними операціями, які не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки, розуміються операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепки або монтажу готових вузлів за допомогою зварення (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), та інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні в процесі складання і не повязані з переробкою (обробкою) товарів. При цьому не береться до уваги кількість та складність операцій із збирання.

 

Перелік виробничих і технологічних операцій, які з дотриманням певних умов визнаються достатніми

Код товару за УКТЗЕДОпис товаруВиробничі та технологічні операціїГрупа 25Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно і цементВиготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології обробки/переробки; збагачення вугіллям, очищення, мелення твердих кристалів, обрізання; кальцинуванняГрупа 27Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки; бітумінозні речовини; воски мінеральніОперації з глибокої очистки або інші спеціальні способи2818Корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмініюВиготовлення з матеріалів будь-яких позицій в умовах спеціалізованого виробництва відповідно до технології переробки3301Олії ефірні (детерпенізовані чи недетерпенізовані), включаючи так звані "конкрети" та "абсолюти" (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстракти ефірних олій із смолистих речовин; концентрати розчини ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших подібних речовинах, одержані методом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти дєтерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олійВиготовлення з матеріалів будь-яких позицій, у тому числі з інших матеріалів тієї ж позиції, із застосуванням очищення спеціальним способом у виробничих умовах відповідно до технології обробки/переробки. Однак матеріали 3301 можуть бути використані за умови, що їх вартість не перевищує 20% ціни франко-завод продукту3403Засоби змащувальні (включаючи змащувально-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різьби болтів і гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення виробів з форм, виготовлених на основі мастильних матеріалів), а також засобів, які використовують для просочення текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, за винятком засобів, що містять 70 мас. % і більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералівВиготовлення з матеріалів тієї ж позиції за умови, що їхня вартість не перевищує 50% ціни кінцевої продукції4001Каучук натуральний, балата, гуттаперча, гваюла, чикл і аналогічні природні смоли, у первинних формах чи у вигляді пластин, листів чи смуг або стрічокРозшарування листів натурального каучуку4017 00Гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гумиВиготовлення з твердої гуми7103Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або необроблене, підібране або непідібране, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово нанизане для зручності тра

s