Середньовіччя в українській літературі

Курсовой проект - Литература

Другие курсовые по предмету Литература

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьактів. Записували їх або у формі коротких заміток, або розгорнутих оповідань (сказаній). Коли матеріалу збиралося багато, замітки і сказанія зводили в одне ціле і розміщали за порядком років. Утворювалося літописне зведення або просто літопис.

У другій частині роботи ми звернули увагу на наступне:

1. В епоху монголо-татарської навали було написане невелике за обсягом "Слово о погыбели Рускыя земли и о смерти великого князя Ярослава"20, яке у двох списках служить передмовою до "Житія Олександра Невського". Текст "Слова", мабуть, є вступом або першою частиною якогось невідомого твору, присвяченого розгромові князівств Київської Русі та розповіді про нещастя, що принесли орди завойовників. Після татаро-монгольської навали частина київських і галицько-волинських книжників емігрує на північ. Там вони часто дістають високі церковні посади. Не припиняється і відплив талановитих людей у російські князівства й після 1299 р., коли митрополичу кафедру було перенесено з Києва до Володимира- на-Клязьмі.

2. У середині XIII середині XV ст. в Україні продовжує розвиватися перекладна література. Найінтенсивніше переробляються і доповнюються збірники, куди входять твори учительного, літургійного і повчально-оповідного характеру. До відомих ще у часи Київської Русі "Златоуста", "Златоструя", "Маргарита", "Пчоли" додається новий "Ізмарагд", що виник у кінці XIII на початку XIV ст.

В заключній частині нашої роботи ми не тільки розглянули риси утопічності в українській літературі Середньовіччя, а й :

- дали характеристику утопії, як літературному жанру;

- панорамно охарактеризували і виділили найважливіші риси утопії на матеріалі творів Т. Мора і Т. Кампанелли;

- зробили висновок, що витоки утопічних мотивів і сюжетів в українській літературі Середньовіччя знаходяться саме в релігії;

- продемонстрували звязок релігійного поняття святості з сюжетною основою житійної та агіографічної літератури.

СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.Творогов О. В. Кирилл // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ленинград, 1987. Вып. 1 (XI первая половина XIV в.). С. 225 227.

2.Соловьев А. В. Заметки к "Слову о погибели Русскыя земли" // ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 109 113.

3. Грушевський М. Історія української літератури. Київ, 1993. Т. 3. С. 191.

4. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Санкт-Петербург, 1897. Вып. 3. С. 111 114.

5. Колобанов В. А. О Серапионе Владимирском как возможном авторе "Поучения к попам" // ТОДРЛ. 1958. Т. 14. С. 159 162.

6. Возняк М. Історія української літератури. Кн. 1. С. 262 263; 7.Творогов О. В. Хронограф Архивский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 475 476; Його ж. Хронограф Виленский // С. 476.

8. Возняк М. Історія української літератури. Кн. 1. С. 262.

9. Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Львів, 1896. Т. 1. С. 158-187.

10. Рыстенко А. В. Сказание о двенадцати снах царя Мамера в славянорусской литературе // Летопись истор.-филолог. общ-ва при имп. Новорос. ун-те. Одесса, 1905. Т. 13. С. 102.

11. Грушевський М. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. С. 53 54.

12. Пелешенко Ю. "Епістолія небесна" в українській словесності // Європейське Відродження та українська література XIV XVIII ст. Київ, 1993. С. 160-174.

13. Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів // Зібр. тв. Т. 4. С. 251.

14. Франко І. Слово о Лазаре†воскресении. Староруська поема на апокрифічні теми // ЗНТШ. Т. 35/36. С. 1 57.

15. Еремин И. П. Литература Древней Руси. Москва; Ленинград, 1966. С. 154 155.

16. Рождественская М. В. "Слово о Лазаревом воскресении": "Характеристика редакций" // ТОДРЛ. 1969. Т. 24. С. 64 67.

17. О жанре "Слова на Лазарево воскресение" // Там само. 1972. Т. 27. С. 109 119.

18. Флоровский Г.К. Пути русского богословия. - Вильнюс, 1991, - 423с.

19. Экономцев И. Православие. Византия. Россия. - М., 1992. 213с.

20. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. - М., 1979. 167с.

21. Снигирева Э.А. Атеистические традиции русского народа. - Л., 1982, - 107с.

22. Балакина Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX - нач. XX века. -М., 2000. 289с.

23. Георгиева Т.С. Христианство и русская культура. - М., 2001. 301с.

24. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. - М., 1990. 245с.

25. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М., 1994. 147с.

26. История философии: Запад - Россия - Восток. Книга третья: философия XIX - XX веков. - М., 1999. 567с.

27. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. - М., 1994. 245с.

28. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. - М., 1997. 170с.

29. Скворцова Е.М. Теория и история культуры. - М., 1999. 134с.

s