Сервісне обслуговування

Курсовой проект - Маркетинг

Другие курсовые по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьяк за очікуваних, так і за несприятливих умов.

До початку надання послуги має бути перевірено, що:

  1. послуга узгоджується з потребами споживачів;
  2. процес надання послуги є повністю відпрацьованим;
  3. забезпечено відповідні ресурси (матеріальні, трудові та фінансові) для виконання зобовязань щодо послуги;
  4. послуга відповідає чинним правилам, стандартам, кресленням і технічним умовам;
  5. підготовлено та надано інформацію щодо користування послугою, яка надається споживачам.

Загальні вимоги до надання послуг передбачають:

  1. дотримання заданих технічних і невимірюваних умов на надання послуги;
  2. контроль за дотриманням цих умов на послугу;
  3. коригування процесу у разі виявлення відхилень.

Зупинимося на основних передумовах упровадження Системи якості сервісного обслуговування як системи надання послуг покупцеві товару виробника та її елементах.

До основних передумов упровадження Системи якості обслуговування споживачів товарів виробника належить прийняття керівництвом підприємства рішення про реалізацію своєї місії щодо поліпшення діяльності із забезпечення потреб споживачів і користувачів товарами свого виробництва.

Керівництву необхідно:

  1. домогтися розуміння працівниками підприємства та сфери обслуговування того, що стандартом діяльності є задоволення потреб споживача або користувача;
  2. заявити, що підприємство має намір запобігати проблемам, особливо у сфері надання послуг найефективнішого інструменту маркетингу, а не усувати їх після того, як вони виникли;
  3. розглянути основні правила досягнення досконалості у сфері сервісного обслуговування покупця;
  4. проаналізувати втрати через низьку якість надання послуг;
  5. розяснити, що це є не програма, а перебудова системи управління виробництвом товарів і надання послуг покупцям, це є новий стиль керівництва, спрямований на задоволення потреб ринку;
  6. констатувати, що процес впровадження Системи якості поширюється на всі підрозділи як у сфері виробництва, так і у сфері обслуговування.

Отже, керівництво несе відповідальність за розроблення політики у сфері якості послуг і задоволення споживача, яка має враховувати:

  1. клас послуг, що надаються;
  2. імідж організації, яка надає послуги, та її репутацію з погляду забезпечення якості обслуговування;
  3. завдання щодо якості послуг;
  4. методи виконання завдань у сфері якості;
  5. роль персоналу підприємства-виробника, що відповідає за реалізацію політики щодо якості надання послуг.

Реалізація політики щодо якості надання сервісного обслуговування споживачеві товару вимагає, на думку фахівців, визначення основної мети діяльності. Нею є:

  1. задоволення потреб споживача відповідно до професійних та етичних норм;
  2. постійне підвищення якості послуг;
  3. урахування вимог суспільства щодо навколишнього середовища;
  4. ефективність надання послуг.

Виходячи з основної мети, керівництво має сформулювати такі завдання та заходи щодо якості послуг:

  1. чітке визначення потреб споживача та необхідних заходів щодо якості надання сервісного обслуговування цього споживача;
  2. розроблення заходів з метою запобігання незадоволенню потреб споживача товару підприємства-виробника;
  3. оптимізація витрат на забезпечення належного рівня надання відповідного класу послуг з погляду якості;
  4. постійний аналіз вимог до послуг та досягнутого рівня обслуговування з метою виявлення резервів підвищення якості надання послуг у сфері сервісного обслуговування;
  5. запобігання негативним впливам на суспільство та навколишнє середовище, можливих внаслідок діяльності фірм, які надають послуги у сфері сервісного обслуговування.

Тобто нове ставлення до якості має починатися зверху і від вищих керівних посад підприємства-виробника товару, подібно до водоспаду, поширюватися на кожний нижчий рівень управління (так званий ефект водоспаду) за таким алгоритмом:

  1. виявлення резервів у наданні сервісного обслуговування;
  2. створення організаційної структури Системи якості;
  3. вибір лідерів;
  4. визначення загальної політики у сфері надання сервісного обслуговування споживачів товарів цього підприємства;
  5. установлення стандартів обслуговування;
  6. розроблення завдань і складання інструкцій щодо виконання окремих операцій та видів послуг за системою якості;
  7. визначення методів роботи;
  8. установлення пріоритетів;
  9. оцінювання та стимулювання поліпшення результатів діяльності;
  10. добір і підготовка кадрів із сервісного обслуговування.

Наступним важливим напрямом Системи якості сервісного обслуговування є оцінювання та визначення ступеня задоволеності споживача послугами. Реакція споживача може бути негайною, може виявитися через певний час або заднім числом. Споживач найчастіше виходить при цьому з власних субєктивних оцінок і міркувань. У разі задоволеного попиту на послуги споживач стає постійним клієнтом підприємства-виробника та його торгових посередників. Якщо споживач незадоволений сервісним обслуговуванням, він (за наявності інших товарів) надалі не купуватиме товари цього виробника або не користуватиметься певними послугами у сфері обслуговування.

Задоволені споживачі це такі покупці, які заявляють, що вони:

  1. задоволені наданими послугами повністю;
  2. обовязково порекомендують такий товар і послуги своїм рідним і друзям,

s