Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьості плати

Визначимо сумарну масу ЕРЕ розташованих на платі:

 

 

Згідно з рекомендаціями наведеними в [6, с. 44] для розрахунку вібраційної та ударної міцності плати використаємо програму Plata2ver21.

Файл вхідних даних має такий вигляд:

 

Файл PLATA2.TXT - исходные данные

Размеры платы:

90.0 - длина, мм

90.0 - ширина, мм

1.5 - толщина, мм

Механические характеристики материала:

9.8 - модуль упругости E, ГПа

0.28 - коэффициент Пуассона

1.85 - плотность, г/см^3

0.032 - коэффициент механических потерь

245.0 - предел прочности при изгибе, МПа

55.0 - предел выносливости при изгибе, МПа

Параметры ЭРЭ, установленных на плате:

с условно сосредоточенной массой -

1 - число ЭРЭ (не более 10)

0.025 - массы, кг

23.75 - координаты по оси x, мм:

66.25 - координаты по оси y, мм:

0.095 - масса равномерно распределенных по плате ЭРЭ, кг

1 Код способа закрепления сторон:

1 - четыре вершины свободно оперты

2 - опирание на шесть точек вдоль длинных сторон

3 - все четыре стороны свободно опёрты

4 - две вертикальные опёрты, две горизонтальные защемлены

5 - две вертикальные и нижняя горизонтальная защемлены,

верхняя свободна

6 - все четыре стороны защемлены

7 - две горизонтальные и левая вертикальная оперты,

правая вертикальная защемлена

8 - две вертикальные оперты, нижняя горизонтальная защемлена,

верхняя свободна

9 - две горизонтальные и левая вертикальная оперты,

правая свободна

10 - левая вертикальная и нижняя горизонтальная защемлены,

остальные свободны

11 - левая вертикальная защемлена, нижняя горизонтальная

оперта, остальные свободны

12 - левая вертикальная и нижняя горизонтальная оперты,

остальные свободны

 

Вводимо розрахункові точки рис. 13

рис. 13

 

Умовне зображення плати зображено на рис.14

рис.14

Отримані результати показано на рис.15

 

рис.15

 

  1. Надійність за раптовими

 

Раптові експлуатаційні відмови є раптовими відмовами повноцінної по надійності радіоелектронної апаратури, що виникають в період нормальної експлуатації, коли прироблення пристрою вже закінчилося, а знос і природне старіння ще не настали. Раптові експлуатаційні відмови обумовлені чисто випадковими чинниками, такими як приховані внутрішні дефекти, які не можуть бути виявлені встановленою системою технологічного контролю; маловірогідні і тому не передбачені схемою і конструкцією відхилення режимів роботи, поєднання параметрів, концентрації зовнішніх навантажень і внутрішніх напружень, помилки операторів в період експлуатації.

Розрахунок ведеться по методиці, приведеній в [5, с. 96]. Початковими даними є схема електрична принципова з переліком елементів.

При визначенні надійності системи через відомі показники надійності її елементів вводять два припущення:

- відмови елементів системи статичноне залежні

- відмова будь-якого елементу приводить до відмови системи, по аналогії з електричними ланками таку систему в теорії надійності називають послідовною.

Прийняті припущення дозволяють використовувати теорему множення вірогідності, яка після групування рівнонадійних елементів виглядає таким чином:

Розбиваємо елементи на рівнонадійні групи.

Розрахунок значень надійності для всіх рівнонадійних груп, що входять до складу ДВ

приведений в таблиці 8.

Таблиця 8

Розрахунок значень надійності рівнонадійних груп ЕРЕ

№Назва ЕРЕПозначенняК-стьλ0і*10^6, 1/годКнаіλ0і*10^6*аі,1/годtср,годNi*λ0і*10^6*аі,1/год1Рез. недротяний (С2-23-0.125)R1-R31310,10,50,820,0820,52,5422Транз. малопот. ВЧ (КТ315А)VT6-VT10510,70,710,710,53,553Транз. малопот. ВЧ (КТ3102А)VT1-VT3310,70,710,710,52,134Транз. малопот. ВЧ (КТ3107А)VT4110,70,710,710,50,715Транз. малопот. ВЧ (МП37А)VT5110,70,710,710,50,716Мікросхема (К561ЛН2)DD1110,61,221,220,51,227Мікросхема (К561TM2)DD2110,21,041,040,51,048Мікросхема (КРЕН9Б)DА1110,41,111,110,51,119Діод випрямляючий (КД405А)VD12-VD1540,50,61,220,610,52,4410Діод випрямляючий (Д243)VD8-VD1140,50,61,220,610,52,4411Діод випрямляючий (КД522А)VD2-VD430,50,61,220,610,51,8312Фотодіод (ТД-7К)VD110,050,61,220,0610,50,06113Світлодіод (АЛ-147А)VD510,050,61,220,0610,50,06114Світлодіод (АЛ-147А)VD610,050,61,30,0650,50,06515Тиристор (КУ202И)VD710,50,61,220,610,50,6116Конд. керамічні (К10-19А)С1,С3,С5,С1140,050,50,750,03750,60,1517Конд. керамічні (К10-19Б)С13,С14,С16,С1140,050,50,750,03750,60,1518Конд. керамічні (К50-16)С7,С8,С9,30,050,50,750,03750,60,112519Конд. електролітичні (К50-5)С2,С4,С6,С10,С12,С15,С18,С19,С20910,41,61,60,614,420Плата10,1110,11,20,121Пайка2090,01110,010,22,0922Провід зєднувальний (1м)0,01110,010,20,0123Корпус111110,5124Трансформатор живленняТ1110,72,52,50,52,5∑41,0315

В табл. 8 використані наступні скорочення:

- λ0і - інтенсивність відмов елементів i - ої рівнонадійної групи в номінальному режимі

роботи;

- Кн коефіцієнт навантаження;

- аі поправочний коефіцієнт, що враховує вплив температури навколишнього середовища

та електричного навантаження елемента. Для знаходження значень коефіцієнтів приведених в табл. 8використано [5, с. 96], Т = 60С.

Інтенсивність потоку відмов всього блоку визначається по формулі :

 

,

 

де - поправочний коефіцієнт, що враховує умови експлуатації;

 

,

 

де = 1.07; = 2; = 1, [5, табл. 4.3, 4.4, 4.5].

 

 

Інтенсивність потоку відмов всього блоку буде:

 

 

Тоді, середнє напрацювання на відмову буде визначається по формулі:

 

 

Отже, середнє напрацювання на відмову задовольняє умови ТЗ.

 

Середній час відмовлення виробу складатиме:

,

 

де - коефіцієнт одночасної заміни елементі

s