Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть/p>

 

Знайдемо довжину середньої лінії вторинної обмотки:

 

,

 

де - коефіцієнт укладки, що враховує випучування проводу, залежить від його діаметру ( Ку

= 1.25 ).

 

Визначимо кількість шарів вторинної обмотки по зовнішньому діаметру магнітопровода :

 

 

Визначимо кількість шарів вторинної обмотки по внутрішньому діаметру магнітопровода:

 

 

Знайдемо зовнішній та внутрішній діаметри трансформатора з намотаною вторинною обмоткою не враховуючи міжобмоточну ізоляцію:

,

 

Знайдемо зовнішній та внутрішній діаметри трансформатора з намотаною вторинною обмоткою враховуючи міжобмоточну ізоляцію:

 

 

Знайдемо середню довжину витка вторинної обмотки:

 

,

 

де - товщина витків вторинної обмотки зовні та всередині магнітопроводу.

 

Визначаємо кінцеві габаритні розміри трансформатора:

 

,,

 

Визначимо масу міді первинної обмотки:

 

 

де gпр1 маса 1м проводу в грамах.

 

Визначимо масу міді вторинної обмотки:

 

 

де gпр2 маса 1м проводу в грамах.

 

Визначимо втрати в міді первинної обмотки:

 

 

де ρ множник, що береться при перегріві Т = 105оС 2.7, [3, c. 47].

 

Визначимо втрати в міді вторинної обмотки:

 

Визначимо сумарні втрати в міді котушки:

 

 

  1. Перерахунок теплового режиму трансформатора

Визначимо поверхню охолодження трансформатора:

 

 

Визначимо питому поверхню охолодження первинної обмотки:

 

Визначимо питому поверхню охолодження вторинної обмотки:

 

 

Згідно з графіка залежності температури перегріву від питомої поверхні охолодження

(рис. 4), якщо питома поверхня охолодження більше ніж 20Вт/см2, то перегрів складатиме не більше ніж 20оС, навіть коли температура навколишнього середовища буде + 40оС, то температура обмоток складе , що допустимо при встановленні трансформатора на шасі.

 

  1. Розрахунок опорів обмоток трансформатора та падіння напруг

Визначимо опір первинної обмотки за Т=20С:

 

 

Визначимо опір вторинної обмотки за Т=20С:

 

 

Визначимо фактичне падіння напруги первинної обмотки за Т=20С:

 

 

Визначимо фактичне падіння напруги вторинної обмотки за Т=20С:

 

 

Визначимо опір первинної обмотки за Т=65С:

 

,

 

де - ТКО; - різниця температур.

 

Визначимо опір вторинної обмотки за Т=65С:

 

 

Визначимо фактичне падіння напруги первинної обмотки за Т=65С:

 

 

Визначимо фактичне падіння напруги вторинної обмотки за Т=65С:

 

  1. Проектування деталей

 

  1. Розрахунок друкованої плати

 

  1. Визначення розмірів ДП. Розрахунок площі елементів:

 

Під площею елемента розуміється площа самого елемента плюс площа необхідна для трасування. Площа і-того елемента розраховується за формулою:

 

,

 

де a та b габаритні розміри елемента; m коефіцієнт, що залежить від складності плати

(0.85…0.9), беремо 0.9; n = 0.2; K кількість виводів елемента;Kз - кількість задіяних виводів елемента.

 

 

Розрахунок площі плати:

,

 

де - площа і-того елемента; Kщ коефіцієнт щільності розташування, що залежить від складності плати (0.8…1), беремо 1.

 

 

 

Вибираємо плату типорозміром 90х90мм.

 

  1. Розрахунок кількості шарів плати

Визначимо коефіцієнт завантаженості комутаційного поля за формулою:

 

 

де - величина дискрета (1.25мм); S кількість шарів плати; AxB розміри плати; m

кількість ланок в схемі; - кількість контактів в і-й ланці; r - коефіцієнт, що залежить від складності плати (2…3), беремо 2.5; K загальна кількість контактів в схемі (у тому числі і незадіяних); p середня площа контактної площинки p = (1…1.2)d;

 

Плата може бути реалізована при = 0.2…0.4.

 

 

Отже, кількість шарів плати дорівнює двом.

 

  1. Визначення технологічних параметрів

Визначення ширини провідників:

Розрахунок ширини провідників будемо проводити згідно критеріїв технологічності та максимально допустимої густини струму в провіднику.

Ширина провідника кола N52 Корпус (див. PLATA.alt, додаток 1), для зменшення опору вибираємо шириною 1мм.

Ширина провідника кіл N1,N18, N20 Живлення +9В (див. PLATA.alt, додаток 1), для зменшення опору вибираємо шириною 1мм.

Ширина провідників всіх інших кіл (див. PLATA.alt, додаток 1):

 

мм

 

Визначення ширини зазорів між провідниками:

Величину зазорів вибираємо з точки зору технології 0.3мм, оскільки великих напруг на платі між провідниками нема.

Визначення типу і розмірів контактних площинок:

Згідно з рекомендаціями наведеними в [5, табл. 12.10], всі компоненти розбиваємо на три групи по розміру виводу: 0.4...0.6мм, 0.6...0.8мм, 0.8...1.3мм.

Контактні площинки (КП) для неполярних компонентів будуть мати вигляд восьмикутника, а КП для виводу АНОД(напівпровідникові елементи), ЕМІТЕР(транзистори), ПЛЮС(полярні компоненти) та перші за номером виводи мікросхеми будуть мати вигляд прямокутника.

Роз

s