Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

Визначаємо основний розрахунковий коефіцієнт по формулам в [2, табл.VIII.5]:

 

 

В залежності від знайденого коефіцієнта А2, з (рис.5) та (рис.6) знаходимо допоміжні коефіцієнти B2, D2, F2, H2.

 

 

B2 = 1.1, D2 = 2.2, F2 = 11, H2 = 470 ОммкФ.

 

Визначимо деякі параметри вторинної обмотки[2, табл.VIII.5]:

 

,

де - напруга холостого ходу вторинної обмотки,

І2 - струм вторинної обмотки.

 

Визначаємо уточнені параметри діодів[2, табл.VIII.5]:

 

Параметри діодів, що були вибрані раніше, не перевищують максиммальних, тобто діоди вибрані правильно.

 

 1. Розрахунок згладжуючого конденсатора

Визначаємо вихідну ємність випрямляча, [2, с.506]:

 

 

де - коефіцієнт пульсацій (0.05...0.15).

Вибираємо конденсатор К50-5 [2, табл.II.10] з слідуючими параметрами:

 

С18 = 220(-10...+50%)мкФ, Uном = 25В, ΔTроб = -40С...+70С.

 

 1. Вибір елементної бази

 

В трансформаторах, потужність яких не перевищує 100Вт, а напруга не перевищує 1000В при частоті f = 50Гц, для забезпечення мінімальної маси, найменших габаритів, менших втрат та забезпечення найменшого зовнішнього поля застосовуються кільцеві стрічкові магнітопроводи типу ОЛ. Для забезпечення найменшої вартості при достатніх магнітних властивостях магнітопроводу доцільно застосувати сталь 2411 з товщиною листа, що відповідає даній частоті - 0.35мм. Обмотки трансформаторів даних потужностей виконуються з емальованих провідників ПЕВ-1.

В якості міжшарової, міжобмоточної та зовнішньої ізоляції використаємо кабельний папір товщиною 0.1 мм. Конкретний вибір матеріалу та розмірів магнітопровода, провідників, ізоляції наведено в розділі 7.4.

 

 1. Конструкційний розрахунок трансформатора

 

 1. Вихідні дані для розрахунку трансформатора
 2. напруга вторинної обмотки U2 = 17В
 3. струм вторинної обмотки I2 = 0.2А
 4. напруга мережі U1=220В(-15%…+10%)

 5. частота мережі f = 48…60Гц
 6.  

 7. Вибір типу та матеріалу магнітопроводу

Визначимо потужність трансформатора:

 

 

де P2 - потужності вторинної обмотки.

Згідно з рекомендаціями, що наведені в [1,c.35] вибираємо кільцевий стрічковий магніто- провід.

Як матеріал вибираємо сталь 2411 , з товщиною листа, що відповідає заданій частоті, 50Гц - 0.35мм. По знайденому значенню Р з [1, табл 2.4], [1, табл 2.6-7], отримаємо орієнтовні параметри магнітопроводу та сталі:

 

Вм = 1.4 Тл (магнітна індукція),

j = 8 A/мм2 (густина струму),

Кв = 0.25 (коефіцієнт заповнення вікна магнітопроводу міддю),

Кст = 0.9 (коефіцієнт заповнення магнітопроводу сталлю),

η = 0.6 (ККД),

 

соsφ = 0.9 (зсув фази).

 

Визначимо добуток площі перерізу сталі на площу вікна:

 

 

Згідно з рекомендаціями, що наведені в [1,c.35] з [1, додаток 6], по величині Sст Sв, вибираємо магнітопровід ОЛ 25/40-12.5, (рис.7) з наступними характеристиками:

 

Sст = 0.94см2 (площа перерізу магнітопроводу),

lст = 10.2см (середня довжина магнітної лінії),

Vст = 9.57см3 (обєм сталі),

Gст = 0.064кг (маса сталі),

 

d = 25мм, а = 7.5мм, b = 12.5мм, D = 40мм.

 

рис.7

 

 1. Розрахунок кількості витків обмоток

 

 

, де N1 кількість витків первинної обмотки, N2 - кількість витків вторинної

обмотки, ΔU1 відносне падіння напруги у первинній обмотці, ΔU2 - відносне падіння напруги у вторинній обмотці [1, табл. 2.4], Sстакт = Sм(см)Кст .

ΔU1 = 20В, ΔU2 = 35В, Sстакт = 0.751.250.9 = 0.844 см2.

 

 1. Розрахунок струму холостого ходу

Визначимо повні втрати в сталі, при величині індукції 1.4Тл:

 

 

де pст питомі втрати в сталі [1, рис. 2-9], - маса сталі [1, додаток 6].

 

Визначимо активну складову струму холостого ходу:

 

 

Визначимо повну потужність намагнічування, при величині індукції 1.7Тл:

 

, де qст питома потужність намагнічування [1, рис. 2-11].

 

Визначимо реактивну складову струму холостого ходу:

 

 

Визначимо струм холостого ходу:

 

= 0.015A

 

Перевірка правильності вибору магнітопроводу наведена в пункті 7.4.5.

 

 1. Перевірка правильності вибору магнітопроводу

Визначимо струм первинної обмотки:

 

 

Визначимо відносне значення струм холостого ходу:

 

 

Згідно з [1, с. 46], для трансформаторів, що працюють на частоті 50Гц = 49 %, є допустимим значенням, бо воно лежить в межах 30-50%, отже орієнтовне значення індукції та розміри магнітопроводу вибрані правильно.

 

 1. Розрахунок діаметрів провідників

Для зменшення локального перегріву котушки, густину струму в первинній обмотці робимо на 20% менше ніж розрахункове значення, a густину струму у вторинній обмотці на 20% більше, тоді діаметри провідників будуть:

 

 

Користуючись [1, додаток 2], вибираємо провід ПЕВ-1 ГОСТ 7262-78, Тmax = 120С.

 

d1 = 0.08мм, Sпр1 = 0.005 мм2, gпр1 = 0.0448кг,

d2 = 0.16мм, Sпр2 = 0.02 мм2,gпр2 = 0.179кг,

,де gпр маса 1км проводу.

 

Уточнюємо значення густини струмів в обмотках:

 

 

 1. Розрахунок геометричних розмірів обмоток

Розрахунок геометричних розмірів обмоток будемо проводити згідно з [4, стр.197 - 203,218 - 225].

Знайдемо зовнішній та внутрішній діаметри магнітопровода з ізоляцією:

 

,

де - товщина та кількість витків міжобмоточної ізоляції.

s