Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытььність, меншу вартість, простіше формоутворення, а також пластмаси не піддаються корозії, нешкідливі, мають гарний зовнішній вигляд, гладку поверхню різних кольорів, і на відміну від металів усі пластмаси є гарними діелектриками. До недоліків пластмас є менша міцність, теплопровідність і теплостійкість у порівнянні з металами, а також явище старіння - погіршення багатьох механічних і електричних властивостей згодом. Так як особливих вимог до міцності виробу не висуваються, то цими недоліками можна зневажити і доцільно корпус системи охорони виготовити з пластмаси.

Розглянемо три найбільш придатні види пластмас, кожний з який має переваги перед іншими по окремих параметрах, але в той же час поступається за іншими. Тому вибір зробимо методом експертних оцінок. Кожному з параметрів ставляться оцінки по десятибальній системі, що надалі сумуються з урахуванням вагових коефіцієнтів. У такому випадку кращий вид пластмаси буде мати найбільшу сумарну оцінку.

Розглянемо такі види пластмас: полістирол, полістирол удароміцний і полівінілхлорид. Результати експертних оцінок зведені в таблицю 6.

 

Таблиця 6

Результати експертних оцінок пластмас

Параметри

Вагов. коеф.

Матеріали

Полістирол

Полістирол ударом.

ПолівінілхлоридЗначення

Оцінка

Значення

Оцінка

Значення

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

Густина. г/см3

0,08

1,06

7

1,14

7

0,93

10

Показник текучесті расплава

0,14

2-4

3

2-6

6

17-23

9

Руйнівна напруга при розтяганні та вигині

кгс/см2

 

0,16

350

 

1000

 

8

400

 

1000

 

9

25

 

380

 

3

Модуль пружності при статичн. вигині

кгс/см2

0,1

 

2300

 

6

 

2700

 

8

 

1700-2000

 

3

Твердість, по Брінелю, НВ кг/мм20,12

15-20

9

12

9

4,5-6

2

Деформац. теплостійкість під нагр. 18,5кгс/см2С

0,1

78

9

78

9

70

7

Терміч. коеф. лінійн. розширення, 1051/С

0.15

6-10

7

8,3

8

1-30

4

Усадка,%

0,15

0,2-0,8

9

0,2-0,8

9

2-3

1

Загальна оцінка

 

7,32

 

8,54

 

4,81

 

 

Таким чином, аналіз результатів експертного опитування показує, що найкращий комплексний показник має полістирол удароміцний (полістирол УПМ 03Л, білий, ОСТ6-05-406-80).

 

  1. Вибір матеріалу друкованої плати

 

У якості матеріалів для друкованої плати можна використовувати двосторонній фольгований гетинакс типів ГФ-2-50, ГФ-2-50Г, та склотекстоліт типів СФ-2-50, СФ-2-50Г. Складаємо порівняльну таблицю 7, та визначаємо оптимальний вид матеріалу.

 

Таблиця 7 Результати експертних оцінок матеріалів ДП

Тип матеріалу

Міцність на відшаровування, Н

Час стійкості до впливу розплавленого припою, с

Стріла прогину на довжині 1мм, мм

Інтервал робочих температур, С

Вартість ,

м2 /грн

Короблен

ня

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Ваговий коеф.

0.3

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

1.0

ГФ-2-50

2.7

5

27

-60/+85

2.7

2

3.3

3

0.9

4

0.4

2

0.4

4

0.4

5

1.0

2

0.2

СФ-2-50

3

20

11

-60/+85

6.6

1

4.0

4

1.2

6

0.6

5

10

4

0.4

2

0.4

4

0.4

ГФ-2-50Г

3

5

27

-60/+85

2.9

2

3.7

5

1.5

4

0.4

2

0.4

4

0.4

4

0.8

2

0.2

СФ-2-50Г

3

20

11

-60/+85

7.3

1

4.1

4

1.2

6

0.6

5

1.0

4

0.4

2

0.4

5

0.5

 

Отже, згідно сумарного коефіцієнту ефективності, у якості матеріалу друкованої плати обираємо фольгований двосторонній склотекстоліт СФ-2-50Г(ГОСТ 25922-83).

  1. Проектування оригінального вузла

 

В якості оригінального вузла в даному курсовому проекті використано трансформатор живлення Т1(див. РВ12.464311.001Е3).

 

  1. Вихідні дані для розрахунку випрямляча

 

  1. випрямлена напруга на навантаженні Uвих = 9В
  2. випрямлений струм на навантаженні Iвих = 0.125А
  3. напруга мережі U1=220В(-15%…+10%)

  4. частота мережі f = 48…60Гц
  5.  

  6. Розрахунок випрямляча вторинної обмотки

 

Для розрахунку випрямляча вторинної обмотки попередньо необхідно визначити значення напруги та струму, що випрямлені випрямлячем U02 та І02 відповідно.

 

 

, де - напруга, що споживається мікросхемою КРЕН9Б,

Оскільки напруга живлення має розкид параметрів U1=220В(-15%…+10%), то для забезпечення стабільної напруги на виході, при U1=187В потрібно збільшити сумарну випрямлену напругу на 15%, отже

 

≈ 13.5 + 2 ≈ 15.5В.

,

де - струм, що споживається мікросхемою КPЕН9Б.

По наближеним формулам [2, табл.VIII.5], знаходимо значення зворотної напруги на

діодах Uзв2, середнього струму Iср2 та амплітуди струму Iм2, через діоди:

 

 

, де U02 та І02 значення напруги та струму, що випрямлені випрямлячем.

Вибираємо діоди КД405А [2, табл.IV.4] зі наступними параметрами:

 

= 50В, , Uпр2 = 1В, ΔTроб = -60С...+130С.

 

Визначаємо опір навантаження випрямляча:

 

 

Приймаємо опір вторинної обмотки трансформатора рівним:

 

,[3, с.505]

 

Визначаємо прямий опір діода,[2, с.505]:

 

 

Визначаємо активний опір фази випрямляча,[2, с.505]:

s