Сенс життя людини

Информация - Философия

Другие материалы по предмету Философия

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьПлан

 

Вступ

  1. Концепції природи людини
  2. Що таке сенс?
  3. Реалізація сенсу життя

Висновок

Список літератури

 

Вступ

 

У житті сучасної людини поліфонічно поєднані сенси багатьох культур, що генерують смислову перспективу персонального, особистісного ставлення до життя, що осягається. Можливість і здатність осмислити навколишнє і своє життя зявляється у взаємодії індивіда із зовнішнім світом, у спілкуванні з іншими людьми і самим собою.

Людина осмислює (наділяє сенсами) все, що її оточує, а також власні дії, вчинки, моральне значення своєї діяльності для самоствердження. На певному рівні ооціально-психо-логічної зрілості особистості в структурі самосвідомості виникає потреба, задовільнення якої являє собою складне і необхідне завдання: осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя, свого призначення, покликання.

Якщо звернутися до історії філософсько-етичного обгрунтування сенсу людського життя, то виявляється, що багато сучасних уявлень, теоретичних досліджень з цього питання в своїх обгрунтуваннях сходить до ідей минулого, наповнюючись конкретним змістом даного історичного часу, його культури.

Античні філософи стверджували, що сенс життя міститься в тих формах і засобах життєздійснення, які облагороджують, підносять людину над її природним існування. Розум, знання, здатність творити добро запобігають стихійній течії життя і упорядковують прагнення і цілі людини. Тому сенс життя вбачається в удосконаленні свого розуму, своїх прагнень і здібностей, як тих, що забезпечують вище благо.

Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя в середні віки, яке потіснило антропоцентричні погляди античних філософів, звязало цінності життя людини з потойбічним, божественним світом і підкорило сенсожиттєвий вибір людини волі Бога. Тепер сенс життя вбачався у служінні Всевишньому, подоланні в собі гріховності, моральному бутті заради досягнення Божої благодаті.

Епоха Відродження з новою енергією активізувала проблему обгрунтування сенсу життя реальної людини як творчої індивідуальності, яка здатна бути тим, ким бажає.

Питання про призначення людини, значимість її життя, сенс її діяльності незмінно ставить філософсько-етична думка Нового часу. Так, наприклад, І. Кант стверджує, що людина належить, перш за все, до світу умодосяжного, у звязку з чим добро, воля і обовязок, пробуджені власним розумом, визначають, спрямовують і надають цінності людському життю.

Г. Гегель вважав призначення людини в тому, щоб підняти своє окреме існування до загальної природи, що, в свою чергу, повязано з опануванням досвіду роду людського, його культури, з прилученням до загальних духовних цінностей і суспільне значимої діяльності.

Питання про сенс життя, що постає перед кожною людиною, що мислить, завжди має минуле в історичному досвіді, і свою новину у свідомості і самосвідомості конкретної історії і особистості.

 

1 Концепції природи людини

 

Коли людина народжується, навколо збираються люди, усміхаються і радіють її приходу в світ, а вона плаче. Коли людина вмирає, всі навколо плачуть, а вона усміхається. От так треба прожити життя, щоб вмирати щасливим і упевненим, що виконав свою маленьку задачу, нікому не зробивши погано.

Кавказька мудрість

 

Природно-біологічна організація людини обумовлює з неминучістю визнання того очевидного факту, що вона, як і все живе на Землі, смертна. Але смертна не людина як така, не людство в цілому. Питання про смертність людини як особливого біологічного виду може розвязуватися тільки гіпотетично, в контексті розгляду глобальних проблем сучасності. Безперечним є факт смертності конкретної людини, людського індивіда. Тривалість життя індивіда залежно від різних умов його існування коливається, але знаходиться в середньому в рамках 70 - 80 років.

Зусилля учених направлені на максимальне продовження людського життя на основі трансплантації, технології біоніки, генної інженерії і т.д. Та все ж наука не знімає питання про смертність людського буття. Не може вона довести і його безсмертя.

Найтривалішим в питанні тлумачення людини був вплив Ветхого завіту. Античність і особливо християнство бачили єство людини в його розумі, або пізнавальній здатності, в його здібності до утворення політичноїспільності. Християнське середньовіччя бачило в ній, з одного боку, подобу Бога, а з іншою - творіння земних демонічних сил. В XVIII в. в людині розрізняли чутливе явище і надчуттєве розумне єство. Останнє з названих понять стало потім початковим пунктом для ідеалу Гуманізму, який учив, що всі люди володіють ідеальною фізично-душевно-духовною здібністю до вдосконалення.

Античне мислення було звернене до космосу і природи, до людини ж лише настільки, наскільки він повязаний з ними. В період середньовіччя людина розглядалася як складова частина божественної впорядкованості в світі. В новий час людину затьмарив його власний розум або навіть абсолютний розум Всесвіту, і людина стала субєктом, що пізнає. Починаючи з Шеллінга і Кєркегора, здійснюється поворот європейського мислення у бік індивідуальної і історичної конкретизації людського існування і поняття життя. Через Ніцше і Шелера розвиток йшов далі до екзистенціалізму, в якому філософська антропологія знайшла своє тимчасове завершення.

Людина єдина істота, яка усвідомлює свою смертність. І це усвідомленн

s