Семья как объект социально-педагогической деятельности укр

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьРівненський державний гуманітарний університет

 

Реферат на тему:

 

 

Виконав
студент ФТФ групи ФТТ-51
Скібко В.О.

Рівне- 2001 р.

Зміст

1. Функції та основні параметри сучасної сімї2

2. Типологія сімей7

3. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сімями10

 

1. Функції та основні параметри сучасної сімї

Сімя - це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у шлюбі, їх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними звязками з подружжям, кровних родичів і здійснює сою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. Сімя завжди виступає моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства, відображає його економічні, моральні й духовні суперечності. Отже, сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі - все це відбивається на життєдіяльності сучасної сімї, при цьому поглиблюється її дезорганізація.

Сімя як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на життєдіяльність сімї: матеріально-економічне забезпечення, житлово-побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний морально-психологічний клімат, який впливає на духовність сімї, виховання дітей, організацію вільного часу членів сімї.

В особливо складних умовах у період кризи опинилася молода сімя, яка визначається як соціальна група, у якої вік чоловіка та жінки або одного з них не перевищує 28 років. В Україні налічується 10,3 млн. молоді (віком від 15 до 28 років), що становить 19,1 відсотка загальної кількості населення. В країні мешкає 2 млн. 400 тис. молодих сімей, в яких народжується 80 відсотків усіх народжуваних в Україні дітей. Тобто 46,6 відсотка молодих людей перебувають у шлюбі, і хоча статистика недосконала і не встигає за кількістю розлучень, можна сказати, що 50 відсотків молоді перебуває в шлюбі (або була в шлюбі). Є молодь, яка готується до шлюбу. Отже, питання шлюбно-сімейних відносин хвилюють молодь: як підготуватися до шлюбу, як обрати супутника життя, як одружитися, зберегти сімю, запобігти сімейним чварам, як виховувати дітей та ін.

Перед молодою сімєю стоять особливо гострі проблеми матеріально-економічного та житлово-побутового характеру. Невизначеність майбутнього, незайнятість у сфері суспільного виробництва, нестабільність заробітків, непідготвленість до сімейного життя та виживання у таких умовах негативно позначаються не лише на демографічній ситуації в Україні, а й на внутрісімейних процесах, характері взаємостосунків членів сімї, її стосунків з оточуючим середовищем, вихованні дітей, організації вільного часу.

Державна політика, спрямована на підтримку молодої сімї, знайшла своє вираження у Законі про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні, галузевій програмі Мінмолодьспорту України щодо поліпшення становища молодих жінок, сімї, завдяки якій передбачається здійснити заходи, спрямовані на поліпшення становища молодої сімї, її соціальний захист. Ці завдання реалізуються за допомогою соціальних служб для молоді, створених на початку 90-х років.

Розглянемо кожну функцію сімї та визначимо, як сучасна сімя справляється з її виконанням.

Матеріально-економічну функцію сім (становлять її бюджет, організація споживчої діяльності, участь у суспільному виробництві, здобуття професії, відновлення втрачених на виробництві сил. Сімя повинна брати участь у суспільному виробництві, здобувати професію, заробляти собі на життя, на відновлення втрачених на виробництві сил. Чи може сучасна сімя ефективно виконувати цю функцію? Як свідчать дані соціологічних досліджень (4), переважна більшість сімей має

життєвий рівень нижче прожиткового мінімуму; більше 50 відсотків цих сімей перебувають за межею бідності, а прибуток молодої сімї удвічі нижчий за необхідні потреби. Крім того, чимало молодих людей не зайнято або не повністю зайнято у системі суспільного виробництва внаслідок його кризового стану, скорочень, має нестабільні заробітки. Тому, щоб утримувати сімю, люди змушені займатися так званою комерційною діяльністю. Особливо важко сімям, які виховують малих дітей, неповним, багатодітним сімям. Ці явища стають причиною зубожіння сімей, що позначається на здоровї членів сімї, їх інтелектуальному розвитку, а в майбутньому -на розвитку суспільства, генофонді країни.

Житлово-побутова функція - це забезпечення сімї житлом, ведення домашнього господарства, організація домашнього побуту. Ця функція тісно повязана з попередньою. За даними соціологічних досліджень (4), лише 5-7 відсотків молодих сімей, що беруть шлюб, забезпеченні власним житлом. Через 5 років спільного проживання власне житло мають 23 відсотки молодих сімей, інші або проживають з батьками, або наймають (48,5 відсотка) окрему квартиру чи кімнату в гуртожитках (особливо це стосується студентської сімї). Молоді сімї навіть не мають чітких перспектив щодо одержання житла. Усі ці негаразди негативно позначаються на організації домашнього побуту і загалом - на мікрокліматі сімї.

Отже, в активний період життя, сприятливий для здобуття професії, вдосконалення професійних якостей, народження та виховання дітей

s