Семіотика багатоквартирного житла

Информация - Строительство

Другие материалы по предмету Строительство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьрей а від кодування елементів вікон.

Для хоча елемент вікна не розміщується на осі F11 проте його генеровано (віддзеркалено і переведено) за допомогою цієї вісі. Тому вершина Dl елементу вікна на масштабі IІ сполучена дугою з вершиною F11 . Нарешті, асиметричні двері b безпосередньо сполучені простим звязком з вершиною F 11, що означає, що вони розміщуються на осі але не виробляються переведеннями групи F11.

З таким кодуванням, модель графа може обєднати відмінність між ординарністю форми і одинарністю розташування елементів фасаду . Часткове моделювання фасаду, вибраного з нашого зразка (Мал. 9 і 10) у верхньому підграфові, показує доцільність графів для моделювання як формальних, так і розташувальних одинарностей елементів фасаду.

Нижній Підграф

На відміну від верхнього підграфа, який моделює комбінаторні стосунки елементів в фасаді, нижчі підграфи представляють фактичну формальну субстанцію кожної елементу. Вершини нижчих підграфів розташовані за згідно трьох рівнів, що відповідають мотивам, обмеженими-мотивами і під-мотивам. Мотиви визначаються як зовні ми контурами елементів, як наприклад рамки дверей, чи додаткова матриця поручнів, і т.п.

Під-мотиви відповідають під-елементам, які не складають істотні частини елементів, але які з!являються лише у зєднанні з ним, наприклад перемички, обрамляючі краї перемички, і т.п. Під-мотиви - паттерни ще меншого масштабу, що артикулюють мотиви і обмежені-мотиви. Мал. 11 ілюструє два елементи і їх розкладання в мотиви, обмежені-мотиви і під-мотиви.

Мотиви, обмежені-мотиви і під-мотиви всіх елементів записуються до списку і кодуються в наступній формі: для кожного елементу всі мотиви появи записуються і класифікуються згідно операторам симетрії, які вони містять. В межах кожної категорії кожен мотив крім того ідентифікується його специфічною родовою конфігурацією.

 

 

Тому код кожного мотиву, як показано в Мал. 11 складається з позначення елементу, до якого належить мотив, як наприклад "T" тімпану; номер, посилається на число операторів симетрії , які містить мотив , наприклад, "4" для чотирьох вісей відображення в мотиві перемички; і нарешті, номер, який ідентифікує специфічне родове розташування мотиву.

Той же метод кодування застосовується до обмежених-мотивів і під-мотивів. Однак, певні під-мотиви не належать до якогось певного елементу і тому закодовані окремим пунктом, як наприклад пат терн цегли, який зустрічається в перемичках, фрізах, стінах і перемичках, і закодовані пунктом "B". Мал. 12 показує нижній підграф для дверей і перемички в Мал. 11

Обмежені-мотиви і під-мотиви сполучені зв!язками з мотивами, які вони утворюють. Ця процедура аналізує елементи через мотиви, що їх утворюють. Елементи можуть таким чином бути порівняні завдяки їх формальній кількості їх варіацій , що характеризують кожен.

Альтернативний метод полягає у маркуванні всіх мотивів, обмежених-мотивів і під-мотивів, з групами симетрії, які їх утворюють. Це спростило кодувальну процедуру , але надало перевагу загальноприйнятій системі кодування. Це дозволило порівняння мотивів, обмежених-мотивів і під-мотивів, через всі елементи, як і ототожнення груп характерної симетрії, для кожного елементу.

Аналіз Лексичних і Синтаксичних Аспектів Житлового Фасаду

Процедура моделювання вище описала, які переваги має виявлення формальних характеристик архітектурних елементів як парадигм варіацій, також як і весь контекст фасаду , в межах якого вони використані. Окрім одночасного збігу елементів в межах одного фасаду, граф також кодує їх відносне просторове положення. Тому можна проаналізувати лексичне повторення кожного елементу, синтогматичні відмінності між елементами так само як і їх можливої граматики, або синтаксичного кодифікування, в межах фасаду.

Коли фасади створюються, їх графи групують вулиці і конвертуються у набори тривимірних матриць. Аналіз може потім відновити компіляцію частоти використання елементів та їх комбінацій в межах фасаду . У вивченому зразку, повна кількість елементів була двадцять-девять з середньою величиною одинадцяти елементів на фасад.

З цих двадцяти-девяти елементів лише тринадцять були повністю відмінними елементами, або категоріями елементів, залишок, що був варіаціями від цих елементів, як наприклад інакше стилізовані двері або вікна в межах того ж фасаду ( двері b і c, і т.п.). Найчастіша комбінація елементів,що співпадають в більшості фасадів, складалася лише з семи елементів внесених в Таблицю 1. Вони можуть бути названі "загальними" в протилежність іншим шести "рідкісним" елементам.

Потім, верхні підграфи розділяються внизу на ланцюги,що повязують елементи з повною симетрією фасаду. Всі елементи і їх відповідні ланцюги потім вносяться до списку відповідно до частоти їх використання. Результуюча таблиця показує загальний словник елементів, їх загальний синтаксис, або правила комбінації на фасаді що вивчається.

Це акцентує увагу на незвичайних ланцюгах, які, разом з рідкісними елементами призначають засоби, через які будинки ідентифікуються і індивідуалізовуються. Навіть така велика компіляція викликає думки відносно природи архітектурного вираження.

 

 

Відносно ланцюгів і їх вивчення у нашому прикладі, зясовано, що поза всіма пятдесят-шістма чіткими ланцюгами лише чотирнадцять мали високу частоту для елементів, і лише чотири з них були винятковими для цих елементів. Інши

s