Селекція озимої пшениці на урожайність

Виведення методом індивідуального відбору з гібридної популяції з міжсортового гібриду.Виведений методом індивідуального відбору з гібридної популяції з міжсортового гібриду.Виведення методом

Селекція озимої пшениці на урожайність

Курсовой проект

Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету

Сельское хозяйство

Сдать работу со 100% гаранией
Зернів канапівкругла, середня, борошниста-скловидна. Маса 1000 зерен 40,2-42,4г.Різновид лютесценс. Висота рослин 88см. Стебло міцне, пусте, середньої товщини. Листки зелені. Колос циліндричний, білий, середньої довжини та щільності. Колоскова лускаовальна, довжиною 8-9мм, нервація слабо виражена. Зубець короткий прямий, плече пряме середньої ширини Кіль сильно виражений. Зернівка овально видовжена, червона. Маса 1000 зерен 45,4г. Різновидність Еритроспермум Висота рослин75-99см. Колосверетено подібний, стиснутий, середньо щільний. Колосковалуска коротка, овальна. Плечезнизу і зверху скошене, у середній частині пряме, вузьке. Кіль дуже виражений. Зернівка велика, яйцеподібна. Маса 1000 зерен 43-49г.Біологічні особливостіСорт середньоранній. Стійкість довилягання3,0-5,0балів.Зимостійкість 4,0-4,5балів. Сорт середньостиглий. Стійкий до вилягання. Зимостійкість і посухостійкість середні. Стійкий проти вилягання зерна. Сорт середньостиглий. Морозостійкість середня. Зимостійкість 4,8бала.Сорт ранньостиглий. Стійкий до вилягання та посухи. Зимостійкість середня.урожайністьМаксимальна урожайність по сорту 89,9ц/гаУрожайність висока, досягає73,9ц/га.Урожайність сягає 64,9ц/га.Високоврожайна, урожайність досягає51,9-54,7ц/га.Якість врожаюВміст білку 13,6-14,6%, сирої клейко Вини 28,4-29,3%. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі й відмінні. Об'ємний вихід хліба 1030мл із 100г борошна при випіканні з цукром і броматом. Загальна хлібопекарська оцінка 4,0-4,5 бала. Віднесений до сильних сортів.Загальна хлібо-пекарська оцінка 3,8 бала. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Об'ємний вихідХліба-820мл із100г борошна. Вміст білка-13-14%, сирої клейковини-25,3-30,5%.Віднесений до цінної пшениці.Хлібопекарськіякості посередні. Об'ємний вихід хліба-887мл із 100г борошна загальна хлібопекарська оцінка 3,4бала. Сорт визнаний як філер. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Об'ємний вихід хліба-940-1160мл із 100г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 3,9балла.Віднесена до цінних сортів.ПризначенняХлібопекарськаХлібопекарська Хлібопекарська Хлібопекарська Використання37,6%45,7%52,1%61,8%

Як ми бачимо з таблиці у сорта Миронівська 61 бажано було б покращити такі показники: зимостійкість та посухостійкість, стійкість проти борошнистої роси та кореневої гнилі, борошномельні та хлібопекарські якості.

Цього можна досягти проведенням селекційної роботи в даних напрямках. Рівень ГПС у всіх сортах низький і потребує значного підвищення.

 

Розділ 3. Характеристика зовнішніх умов вирощування культури

 

3.1 Агрокліматичні умови

 

Характеристика умов природної зони надається в таблиці 3.

 

Таблиця 3

Характеристика агрокліматичних умов природної зони Лісостепу

 

Область знаходиться в північно-східній частині України, де розміщені поліська, перехідна й лісостепова природні зони. В цілому територія області характеризується помірно-континентальним кліматом з посиленням континентальності в східному напрямку. По основних метеореологічним показникам територія області ділиться на 2агрокліматичні райони. Сумський район знаходиться в другому агрокліматичному районі.

 

3.2 Характеристика грунтів

 

В таблиці 4 наводиться характеристика грунтів Лісостепової зони

 

Таблиця 4

Характеристика переважного типу грунтів в природній зоні Лісостепу

Показники Значення Тип грунту Чорноземи типові

міцні легко і середньо суглин

кові.Лучно чорноземні супіщані і суглинкові.Лучні

суглинкові.Площа орної землі

тис.га

%

722,2

54,6

16,1

3,5

17,7

1,3Товщина гумусно

го шару, см120-13080-10060-70Вміст гумусу,%3,5-5,54,5-6,54,3-6,3рН6,0-7,27,57,2-7,4Бал грунту65-8969-7761-70Рівень родючостіВисокаВисока Середньо-висока

Озима пшениця-культура вимоглива до родючості грунту. При вирощуванні її на родючих грунтах можна отримувати стабільні врожаї високої якості. Грунти характеризуються найвищими показниками: мають високий вміст поживних речовин, високим вмістом гумусу, оптимальний рівень рН, універсальність використання. Звідси випливає, що грунти зони повністю відповідають вимогам культури.

 

3.3 Фітосанітарний стан природної зони

 

В таблиці 5 наводиться перелік хвороб і шкідників та їх шкодочинність для озимої пшениці.

 

Таблиця 5

Шкідники і хвороби культури

Назва об”єктуЗниження урожаю,%Стійкість сорту до об”єктуЛетюча сажка15-20СтійкийСтеблова сажка 1,1-24,9Середньостійкий Борошниста роса 30-38 Відносно стійкий Церноспоріоз 5-10Нестійкий Клоп - черепашка 5-10Мало стійкий Гесенська муха 5Мало стійкий

Сільськогосподарські культури уражаються багатьма хворобами і шкідниками. Наприклад, відомо понад 200інфекційних хвороб пшениці, що спричинюються грибами, бактеріями, вірусами. Відомо понад 200 видів шкідників, які ушкоджують пшеницю в різні фази її розвитку. Через ураження посівів хворобами сільське господарство щороку втрачає близько 74млрд. Доларів, що становить 20-30%урожаю.

У 30-х роках почався новий етап у селекції стійких проти хвороб та шкідників сортів. Н.І. Вавілов розробив теоретичні основи селекції на імунітет.

Українськими селекціонерами були створені високопродуктивні сорти озимої пшениці, стійкі до ураження багатьма хворобами, гесенською мухою: Лісостепська 75, Миронівська 264, Миронівська 808 та багато інших.

Селекція сортів, стійких проти хвороб, включає два підходи. Перший підхід полягає у створенні сортів, які тривалий час зберігають стійкість проти збудників хвороб, переважно на базі вертикального і горизонтального типів стійкості, включає селекцію на повну резистентність.

Важливе значення у виведенні сортів, стійких проти хвороб і шкідників має гібридизацію, особливо віддалена.

Стійкість проти шкідників зумовлює морфологічними, фізіологічними або біохімічними факторами витривалістю сортів.

Наявність опушення на листках забезпечує стійкість проти листоїдів-п”явиць.

Селекція на стійкість проти хвороб і шкідників має свої особливості і труднощі. Цілеспрямована селекційна робота включає пошук і розробку методів використання геномів і нових генів імунності.

Селекційна робота з різними сільськогосподарськими культурами на стійкість має свої особливості. Вони залежать від типу генетичної системи імунітету, генетичної системи і способу розмноження рослин.

Розділ 4. Технологія вирощування і селекції культури

 

4.1 Особливості технологічного регламенту вирощування

 

В таблиці 6 наводиться технологія вирощування озимої пшениці, особливості по етапах і операціях.

 

Таблиця 6

Технологічний регламент вирощування культури

Етап Особливості операції, нормативиОбробіток грунту:

дискування в 2-ох напрямках

оранка з предплужниками

культивація з боронуванням

передпосівна культивація

Т-150+БДТ-7, глибина 10-12см

ДТ-75М+ПЛН-5-35, глибина 20-22см

МТЗ-80+КПС-4, глибина 10-12см

МТЗ-80+КПС-4, глибина 5-7см вдень сівби.Внесення добрив:

основне внесення

при посіві

підживлення

МТЗ-80+РУМ-5,P80 K90 перед оранкою

МТЗ-80+СЗ-3,6, Р10

В фазі кущення СЗ-3,6, N30

В фазі виходу в трубку,N30

В фазі колосіння, N30

МТЗ-80+РУМ-5Підготовка насіння:

сортування і очищення

протруювання за 2-4дні до сівби

інкрустація

КЗС-25Б

ПС-10, проти кореневих гнилей, борошнистої роси, іржі - балітон-універсал 2кг/т.

Разом з протруєнням NaKMg або МВС 0,1-0,2кг/т (NaKMg) та 0,5кг/т (МВС) Сівба 5-15вересня, 200-250кг/га, 5млн.шт/га, глибина 5-7см. МТЗ-80+СЗ-3,6, міжряддя 15см. Догляд за посівом:

боротьба з шкідниками, хворобами, бур”янами.

обробка проти вилягання

Проти шкідників-Бі-58 новий, Золон та інші. Кореневі гнилі та хвороби-Байлетон, Фундазол-0,6-0,8кг/га.

ТУР-3-4кг/га 300л/га робочим розчином.Збирання врожаю

роздільним комбайнуванням

через 2дні підбір валків

через 4дні пряме комбайнування

СК-5”Нива”+ЖВН-6А

СК-5”Нива”+ПУМ-5+ППТ-2

ДОН-1500-післязбиральна доборка Очищення ОВС-25

Сортування-СН-4

Сушіння до вологості 14%

4.2 Схема і технологія селекційного процесу

 

Розсадник вихідного матеріалу

колекційногогідридного

Селекційний розсадник

Контрольний розсадник

Попередник (мале) сортовипробування

Конкурсне сортовипробування

Екологічне (мале) міжстанційне) сортовипробування

Державне сортовипробуванняВиробниче сортовипробування

Розмноження і первинне насінництво районованих сортівМалюнок 1. Схема селекційного процесу озимої пшениці. Розсадник вихідного матеріалу поділяють нга два: колекційний і гібридний.

 

У колективному розсаднику висівають зразки кращих сортів вітчизняної та закордонної селекції, зразки колекцій ВІР, місцеві сорти, мутанти. З найцінніших зразків проводять індивідуальний добір, підбирають форми для гібридизації. Зразки висівають без повторностей. Через 20-30 зразків висівають сорт-стандарт. Кількість номерів від 200 до 1000. розміри ділянок 1-5м2. Висівають по 100-200 насінин з довжиною рядків 1-2м.

Гібридний розсадник закладають для вивчення гібридних популяцій і відбору з них кращих елітних рослин та родин. Ділянки розміщують без повторностей. Площа не перевищує 10м2. поряд з гібридом висівають його батьківські форми. Сорт - стандарт висівають через 20-30 номер

Лучшие

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 > >>