Селекція озимої пшениці на урожайність

Курсовой проект - Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытья сучасний стан виробництва пшениці в зоні селекційної роботи, значення в народному господарстві, проблеми, що виникають при його виробництві та можливі шляхи їх вирішення.

Крім того, в цій частині надається коротка характеристика деяких сортів озимої пшениці, що поширені у виробництві, проводиться аналіз пригодності зовнішніх умов зони, де проводиться селекційно-насінницька робота для даної культури.

В другій частині (4-5 розділи) дається технологічний регламент вирощування пшениці та схема і технологія селекційного процесу. Тут же наводиться основні напрямки селекції нових сортів культури.

У третій частині (6 розділ) безпосередньо розробляють модель сорту, здійснюється підбір батьківських пар та проводиться їх схрещування. На основі отриманих даних робиться порівняльна характеристика нових генотипів. Також в цій частині характеризується процес виробництва насіння озимої пшениці.

В кінці роботи на основі опрацьованих даних даються висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

 

  1. Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва: Підручник. - К.: Вища школа, 1995-131с.
  2. Доспехов Б.А. Методы полевого опыта, - М.: Колос, 1985-416с.
  3. Животков Л.А. Пшеница. - К.: Урожай, 1989.
  4. Кожушко Н. С.,Іванов О.І. Довідник по апробації сортів польових культур. - Суми: ВВП”мрія-1” ЛТД, 1996-48с.
  5. Кожушко Н.С. Сортовий та насіннєвий контроль польових культур/Учбовий посібник. - Суми: СДАУ, 1996-80с.
  6. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Власенко В.А., Князюк В.І. Селекція та насінництво сільськогосподарських рослин/Підручник. -К.: Вища освіта, 2006-339с.,398с.
  7. Молодський М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І. Селекція та насінництво польових культур/Практикум. - К.: Вища школа, 1995-131с.
  8. Мороз В.А. Терещенко В.М. Научно обоснованная система земледелия Сумской области. - Сумы: Госагропром, 1998-342с.
  9. Никитин Ю.А., Орманджи К.С., Бурченко П.Н. Интенсивная технология производства озимой пшеницы. - М.: Россельхозиздат, 1988.
  10. Царенко О.М., Кожушко Н.С., Гончаров М.Д., та ін. Правова основа та практичне насінництво зернових, зернобобових і круп”яних культур/Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2001-188с.

 

s