Селекція озимої пшениці на урожайність

Курсовой проект - Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету Сельское хозяйство

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьоїть завдання подальшого поглиблення теорії селекції на якість продукції. Вивчення генетики кількісних ознак, виявлення генетичних маркерів, окремих генів, що контролюють показники якості, підвищують ефективність селекційної роботи якості продукції.

5.4 Селекція на скоростиглість

 

Створення скоростиглих сортів - одна з головних проблем рослинництва. Однак це завдання важке, оскільки рослини з коротким вегетаційним періодом менше нагромаджують органічними речовинами. Пов”язати його можна, виходячи з того, що тривалість вегетаційного періоду-генетично складна властивість, зумовлена полігенністю і складається з тривалості окремих фаз вегетації: проростання насіння, сходи, кущення, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, формування зерна, молочна, воскова і повна стиглість.

У сортів з однаковим вегетаційним періодом тривалість окремих фаз може бути різною.

Важлива роль у розв”язанні проблеми скоростиглості належить видовому і сортовому розмаїттю, зосередженому в колекції ВІР.

Вивчення видів пшениці показало, що серед них є такі, які зберігають короткий вегетаційний період сходи-колосіння за різних температурних умов.

На різних етапах онтогенезу у скоростиглих форм рослин виявлено особливості, які можна використовувати для ранньої діагностики скоростиглості. Для селекції озимої пшениці найціннішими є форми з відносно раннім колосіння і тривалим періодом коливання зерна.

Великих успіхів у створенні скоростиглих сортів озимої пшениці досяг Донський селекційний центр зонального НДІ сільського господарства. Тут створено шедевр поєднання скоростиглості і високої продуктивності.

Розділ 6. Модель сорту і її матеріалізація

 

6.1 Основні параметри господарсько-цінних ознак і властивостей моделі сорту

 

Модель сорту-це науковий прогноз, що передбачає якими повинні бути сорт і окремі ознаки його рослин, щоб за даних умов вирощування, найкраще задовольнити вимоги виробництва до даної культури. Головними з вимог залишаються максимальна і стабільна врожайність, висока якість продукції.

Створення моделі сорту є одним із способів забезпечення екологічної цілеспрямованості селекції, оскільки модель включає не тільки певний набір ознак рослин, а й умови реалізації генетичного потенціалу, варіюванні ознак.

Стратегією сучасної селекції стає керування продукційними процесами. Удосконалення генетико - селекційних методів дає змогу одержати практично будь-яку рекомбінацію генотипу і створити форми з надзвичайно високим потенціалом урожайності.

Найреальніше підвищення продуктивності сортів відбувається за рахунок збільшення частини біомаси рослин, що припадає на господарсько цінні продуктивні органи. Тому в більшості випадків моделі сортів включають перелік господарсько цінних ознак та їх допустиму мінливість.

У зернових культур (озимої пшениці) стебло має бути міцним, стійким проти вилягання. Листя прямостояче, вкорочене, з добре розвиненим верхнім листком і довгим періодом його фотосинтетичної активності. Така форма листя забезпечує краще проникнення світла в посіви, менше взаємне затінення рослин.

В таблиці 7 визначаються параметри наступних ознак і властивостей сорту: урожайність, структура врожаю в посіві, ознаки рослин в посіві, біологічні особливості генотипів, імунітет, якісні показники продукції.

Таблиця 7.

Параметри селекційно-цінних ознак моделі сорту озимої пшениці

Ознаки сортуПараметри ознак

St модель 1 Урожайність, ц/га 70-80 902 Структура врожаю в посіві:

кількість колосків в колосі, шт

кількість зерен в колоску, шт

кількість зерен в колосі, шт

маса 1000 зерен, г

маса колосу, г

кількість продуктивних стебел на 1м2, шт

19-20 22

2,0-2,3 2,3

35-38 40

40-42 45

1,4-1,6 1,8

500 5003 Ознаки рослин в посіві:

співвідношення зерно/солома

висота стебла, см

стійкість до полягання, бал, 5-1

стійкість до осипання, бал, 5-1

1: 1,2-1,3 1: 1

90-100 70

4,0-4,5 5,0

4,0-4,5 5,04 Біологічна особливість сортів:

тривалість вегетації, днів

тривалість періоду від колосіння до стиглості, днів

критична t C для вузла кущення.

285-300 280-290

36-40 45

16-18 - 205 Імунітет:

летюча і тверда сажка, % ураження колосу

бура іржа,% уражених рослин

борошниста роса,% уражених рослин

кореневі гнилі,% уражених рослин

злакова муха,% ушкоджених стебел

0,0 0

10-15 5

15-20 5

15-20 5

20 106 Якість врожаю:

вміст білку,%

вміст сирої клейковини, %

об”ємний вихід хліба, мл/100г борошна

13-14 15

28-30 32

650-700 750

В таблиці 7 ми визначали параметри такі, як урожайність, структуру врожаю в посіві, ознаки рослин в посіві, біологічні особливості генотипів, імунітет, якісні показники продукції.

Проаналізувавши таблицю 7 можна сказати, що за допомогою таких показників, як кількість колосків в колосі, кількість зерен в колосі, маса 1000 зерен, маса колосу, кількість продуктивних стебел на 1м2 урожайность озимої пшениці буде збільшуватись або зменшуватись.

 

6.2 Підбір батьківських пар для матеріалізації моделі сорту

 

В таблиці 8 складена схема схрещувань для селекції озимої пшениці на урожайність.

 

Таблиця 8

Схема схрещувань для селекції озимої пшениці на урожайність

п/пСхема схрещуваньКомбінація Урожайність, ц/га

Ж м х F2

min midl max 1Висока*високаАльбатрос одеський

* Одеська 6689,9 90,0 89,5 76,41 89,95 103,42- // -Одеська 66*Полісь

ка 7090 89,5 89,75 76,29 89,75 103,23- // -Альбатрос одеський

*Безоста 189,9 84,3 87,1 74,04 87,1 100,24- // -Одеська 66*Білоцерківська 17790 84,2 87,1 74,04 87,1 100,25Висока*середняКрібо *Запорізька

остиста82,2 72,0 77,1 65,54 77,1 88,676- // -Дніпровська 846*

Донецька 7482,4 73,8 78,1 66,38 78,1 89,827- // -Одеська напівкарлик*Одеська 5181,2 70,0 75,6 64,26 75,6 86,948- // -Одеська 66* Іллічівка90,0 79,0 84,5 71,83 84,5 97,189Висока *низькаЕритроспермум 127

* Лютесценс 781,4 56,3 68,85 58,52 68,85 79,210- // -Поліська 70* Прибій89,5 63,0 76,25 64,81 76,25 87,711- // -Безоста 1*

Миронівська 3084,3 64,9 74,6 63,41 74,6 85,7912- // -Миронівська 25*

Коломак 386,0 50,8 68,4 58,14 68,4 78,66

6.3 Особливості відбору кращих генотипів з гібридної популяції

 

Відбір потрібних генотипів при селекції на урожайність проводиться у правій частині полігону - від 67,81 до 91,76 ц/га.

 

6.4 Характеристика нових генотипів за відповідністю параметрам моделі сорту

 

В таблиці 9 наводиться порівняльна оцінка величини ознаки нового генотипу кожної комбінації з величиною ознаки моделі сорту.

Тобто порівнюється кожний генотип (max урожайність F2) із моделлю сорту озимої пшениці.

 

Таблиця 9

Оцінка урожайності нових генотипів пшениці озимої

п/пСхема схрещуванняКомбінаціяУрожайність, ц/га

Модель Генотипу +-1Висока*високаАльбатрос одеський *

Одеська 6690 103,44 +13,42- // -Одеська 66*Поліська 7090 103,21 13,23- // -Альбатрос одеський*

Безоста 190 100,17 10,24- // -Одеська 66*

Білоцерківська 17790 100,17 10,2 5Висока*середняКарібо *Запорізька

остиста90 88,67 - 1,3 6- // -Дніпровська 846*

Донецька 7490 89,82 - 0,27- // -Одеська напівкарлик*

Одеська 5190 86,94 - 3,18- // -Одеська 66*Іллічівка90 97,18 7,29Висока*низька Еритроспермум 127*

Лютесценс 790 79,18 - 10,810- // -Поліська 70* Прибій90 87,69 - 2,311- // -Безоста 1*

Миронівська 3090 85,79 - 4,2 12- // -Миронівська 25*

Коломак 390 78,66 - 11,3

В результаті проведення оцінки урожайності генотипів озимої пшениці можна зробити висновок, що схрещування Альбатрос одеський * Одеська 66 будуть мати позитивний урожай.

Висновки і пропозиції

 

На підставі проаналізованих літературних джерел і власних розрахунків можна зробити такі висновки:

Озима пшениця - має важливе народногосподарське значення. Завдяки багатосторонньому використанню даної культури вона займає 1-місце у виробництві сільськогосподарської продукції. На даному етапі розвитку сільського господарства виробники ставляють перед селекціонерами ряд завдань, зокрема, збільшення урожайності культури, підвищення показників якості та інше.

Аналізуючи дані курсової роботи ми можемо сказати, що природні кліматичні умови зони проведення селекційної роботи повністю забезпечена температурним фактором і вологою. Грунти зони мають всі необхідні елементи та умови для росту і розвитку культури.

У існуючих сортів, що рекомендовані для виробництва особливу увагу у селекційній роботі слід спрямувати на підвищення імунітету сортів до шкідливих організмів та несприятливих умов навколишнього середовища. Крім того більшість сортів потребують покращення показників якості.

Для вирощування в умовах зони рекомендуємо такі сорти:

Альбатрос одеський

Одеська 66

Для ефективних способів використання посівних площ і підвищення посівних якостей насіння рекомендуємо звернути особливу увагу на такі етапи виробництва насіннєвого матеріалу озимої пшениці: сортові та видові прополки, боротьба з шкідниками та хворобами, оптимальні строки та якість збирання, післязбиральна доробка насіння.

При селекції на урожайність вимогам моделі сорту відповідають генотипи одержані з таких вихідних форм Альбатрос одеський, Одеська 66, Поліська 70, Безоста 1, Білоцерківська 177, Одеська 51, Карібо, Запор