Селекція озимої пшениці на урожайність

Курсовой проект - Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьала. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Обємний вихідХліба-820мл із100г борошна. Вміст білка-13-14%, сирої клейковини-25,3-30,5%.Віднесений до цінної пшениці.Хлібопекарськіякості посередні. Обємний вихід хліба-887мл із 100г борошна загальна хлібопекарська оцінка 3,4бала. Сорт визнаний як філер. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі. Обємний вихід хліба-940-1160мл із 100г борошна. Загальна хлібопекарська оцінка 3,9балла.Віднесена до цінних сортів.ПризначенняХлібопекарськаХлібопекарська Хлібопекарська Хлібопекарська Використання37,6,7,1,8%

Як ми бачимо з таблиці у сорта Миронівська 61 бажано було б покращити такі показники: зимостійкість та посухостійкість, стійкість проти борошнистої роси та кореневої гнилі, борошномельні та хлібопекарські якості.

Цього можна досягти проведенням селекційної роботи в даних напрямках. Рівень ГПС у всіх сортах низький і потребує значного підвищення.

 

Розділ 3. Характеристика зовнішніх умов вирощування культури

 

3.1 Агрокліматичні умови

 

Характеристика умов природної зони надається в таблиці 3.

 

Таблиця 3

Характеристика агрокліматичних умов природної зони Лісостепу

 

Область знаходиться в північно-східній частині України, де розміщені поліська, перехідна й лісостепова природні зони. В цілому територія області характеризується помірно-континентальним кліматом з посиленням континентальності в східному напрямку. По основних метеореологічним показникам територія області ділиться на 2агрокліматичні райони. Сумський район знаходиться в другому агрокліматичному районі.

 

3.2 Характеристика грунтів

 

В таблиці 4 наводиться характеристика грунтів Лісостепової зони

 

Таблиця 4

Характеристика переважного типу грунтів в природній зоні Лісостепу

Показники Значення Тип грунту Чорноземи типові

міцні легко і середньо суглин

кові.Лучно чорноземні супіщані і суглинкові.Лучні

суглинкові.Площа орної землі

тис.га

%

722,2

54,6

16,1

3,5

17,7

1,3Товщина гумусно

го шару, см120-13080-10060-70Вміст гумусу,%3,5-5,54,5-6,54,3-6,3рН6,0-7,27,57,2-7,4Бал грунту65-8969-7761-70Рівень родючостіВисокаВисока Середньо-висока

Озима пшениця-культура вимоглива до родючості грунту. При вирощуванні її на родючих грунтах можна отримувати стабільні врожаї високої якості. Грунти характеризуються найвищими показниками: мають високий вміст поживних речовин, високим вмістом гумусу, оптимальний рівень рН, універсальність використання. Звідси випливає, що грунти зони повністю відповідають вимогам культури.

 

3.3 Фітосанітарний стан природної зони

 

В таблиці 5 наводиться перелік хвороб і шкідників та їх шкодочинність для озимої пшениці.

 

Таблиця 5

Шкідники і хвороби культури

Назва об”єктуЗниження урожаю,%Стійкість сорту до об”єктуЛетюча сажка15-20СтійкийСтеблова сажка 1,1-24,9Середньостійкий Борошниста роса 30-38 Відносно стійкий Церноспоріоз 5-10Нестійкий Клоп - черепашка 5-10Мало стійкий Гесенська муха 5Мало стійкий

Сільськогосподарські культури уражаються багатьма хворобами і шкідниками. Наприклад, відомо понад 200інфекційних хвороб пшениці, що спричинюються грибами, бактеріями, вірусами. Відомо понад 200 видів шкідників, які ушкоджують пшеницю в різні фази її розвитку. Через ураження посівів хворобами сільське господарство щороку втрачає близько 74млрд. Доларів, що становить 20-30%урожаю.

У 30-х роках почався новий етап у селекції стійких проти хвороб та шкідників сортів. Н.І. Вавілов розробив теоретичні основи селекції на імунітет.

Українськими селекціонерами були створені високопродуктивні сорти озимої пшениці, стійкі до ураження багатьма хворобами, гесенською мухою: Лісостепська 75, Миронівська 264, Миронівська 808 та багато інших.

Селекція сортів, стійких проти хвороб, включає два підходи. Перший підхід полягає у створенні сортів, які тривалий час зберігають стійкість проти збудників хвороб, переважно на базі вертикального і горизонтального типів стійкості, включає селекцію на повну резистентність.

Важливе значення у виведенні сортів, стійких проти хвороб і шкідників має гібридизацію, особливо віддалена.

Стійкість проти шкідників зумовлює морфологічними, фізіологічними або біохімічними факторами витривалістю сортів.

Наявність опушення на листках забезпечує стійкість проти листоїдів-п”явиць.

Селекція на стійкість проти хвороб і шкідників має свої особливості і труднощі. Цілеспрямована селекційна робота включає пошук і розробку методів використання геномів і нових генів імунності.

Селекційна робота з різними сільськогосподарськими культурами на стійкість має свої особливості. Вони залежать від типу генетичної системи імунітету, генетичної системи і способу розмноження рослин.

Розділ 4. Технологія вирощування і селекції культури

 

4.1 Особливості технологічного регламенту вирощування

 

В таблиці 6 наводиться технологія вирощування озимої пшениці, особливості по етапах і операціях.

 

Таблиця 6

Технологічний регламент вирощування культури

Етап Особливості операції, нормативиОбробіток грунту:

дискування в 2-ох напрямках

оранка з предплужниками

культивація з боронуванням

передпосівна культивація

Т-150+БДТ-7, глибина 10-12см

ДТ-75М+ПЛН-5-35, глибина 20-22см

МТЗ-80+КПС-4, глибина 10-12см

МТЗ-80+КПС-4, гли

s