Селекція озимої пшениці на урожайність

Курсовой проект - Сельское хозяйство

Другие курсовые по предмету Сельское хозяйство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМіністерство Аграрної Політики України

Сумський Національний Аграрний Університет

Кафедра селекції і насінництва

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни „Селекція ”

на тему: ”Селекція озимої пшениці на урожайність”

 

 

 

Виконала студентка агрономічного

факультету

4 курсу АГР 0402-1 групи

Фісенко Юлія Вікторівна

Перевірив:

Кабанець Віктор Михайлович

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми-2007р.

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Стан і перспектива виробництва продукції сільськогосподарської культури

Розділ 2. Використання сортових ресурсів культури

Розділ 3. Характеристика зовнішніх умов вирощування культури

3.1 Агрокліматичні умови

3.2 Характеристика грунтів

3.3 Фітосанітарний стан природної зони

Розділ 4. Технологія вирощування і селекції культури

4.1 Особливості технологічного регламенту вирощування

4.2 Схема і технологія селекційного процесу

Розділ 5. Основні напрямки селекції нових сортів культури

5.1 Селекція на стійкість до несприятливих зовнішніх умов

5.2 Селекція на продуктивність

5.3 Селекція на якість продукції

5.4 Селекція на скоростиглість

Розділ 6. Модель сорту і її матеріалізація

6.1 Основні параметри господарсько-цінних ознак і властивостей моделі сорту

6.2 Підбір батьківських пар для матеріалізації моделі сорту

6.3 Особливості відбору кращих генотипів з гібридної популяції

6.4 Характеристика нових генотипів за відповідністю параметрам моделі сорту

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

 

Сорт э біологічною основою технологій виробництва продуктів рослинництва, тому постійне оновлення та вдосконалення сортових ресурсів є необхідною умовою зростання врожаю сільського-господарських культур та підвищення його якості.

Селекціонерами науково-дослідних установ виведено багато високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Завдяки всебічному вивченню таких сортів і гібридів на державних сортовипробувальних дільницях товаровиробних має можливість максимально використати їх продуктивний потенціал, цілеспрямовано відбирати лише ті, сорти, які у конкретних умовах дають найбільшу віддачу.

На сучасному етапі селекція не обмежується застосуванням класичних методів відбору і гібридотизації. В селекційній роботі з багатьма культурами широко використовують поліплоїдну, мутагенез, ефект гетерозису на основі цитоплазматичної та ядерної чоловічої стерильності. Актуальним стають методи біотехнологій і генної інженерії.

У сучасних сортів досягнутий високий рівень потенціалу врожайності, тому селекціонери виводять сорти, які здатні відповідати великими прибавками врожаю, здатних зберігати високий рівень урожайності в різні погдні умови.

Важливе значення має селекція на визначену тривалість вегетаційного періоду. Селекція на технологічність вирощування і збирання передбачає створення стійких до осипання сортів.

Важливе місце в селекції пшениці займає виведення сортів стійких до хвороб та шкідників. Ведеться селекція на стійкість до різних видів іржі, сажки, борошнистої роси, кореневих гнилей, септоріозу, бактеріальними і вірусними хворобами. Велике значення також приділяється до стійкості до гесенської мухи, хлібним жукам і іншим шкідникам.

Дуже важливе, а селекція на високу якість зерна. Під нею розуміється хлібопекарські якості. Важливо мати сорти з високим виходом борошна, зерно яких достатньо легко розмолочується. Вихід борошна залежить від величини і форми зерна.

Окремий напрямок являє селекція кормової пшениці, від сортів, які потребують високий вміст білку і амінокислоти. Хлібопекарські явища її низькі.

Якщо підсумувати всі вищесказані явища, то важливість в теперішній час являється відносна стабільність урожаїв по рокам, стійкість до хвороб та шкідників. Селекція на ці властивості залишається суттєвою проблемою.

Розділ 1. Стан і перспектива виробництва продукції сільськогосподарської культури

 

В таблиці 1 надаються статистичні дані з виробництва продукції культури в регіоні за останні три роки.

 

Таблиця 1.

Виробництво озимої пшениці в регіоні сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності

Показники 2004200520062006 в % до Валовий збір

Посівна площа, тис.га

Урожайність,

ц/га 3047

178,3

17,15487

199,6

27,54513

218,7

33.82004 2005

148,1 82,2

122,6 109,6

198 123

Серед найважливіших зернових культур озимої пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою.

Основним призначенням озимої пшениці - забезпечення людей високоякісними продуктами харчування. Цінність пшеничного хліба визначається сприятливим кліматичним складом зерна. Серед зернових культур пшеничне зерно найбагатше на білки. Вміст їх у зерні м”якої пшениці в залежності від сорту та умов вирощування становить у середньому 13-15%. У зерні пшениці міститься велика кількість вуглеводів, у тому числі до 70% крохмалю, вітаміни - В1; В2; Е та провітаміни-А; Д до 2% зольних мінеральних речовин. Білки пшениці є повноцінними за амінокислотним складом, містять сухі незамінні амінокислоти - лізин, валін, метіонін, треотін, оргінин, мейцин, які добре засвоюються

s