Секретар керівника

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть3. ___________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

15. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин встановлюються додаткові гарантії та компенсації: __________________________________________________________________

16. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

17; За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

18. Строк дії контракт ._____________________________ до ________________________. Контракт набуває чинності з моменту його

підписання сторонами або ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

19. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

 

 

 

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

20. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

21. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу

Додатки до контракту:

____________________________________________________________________________

 

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

22. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

АДРЕСИ СТОРІН

23. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина підприємця _____________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок № _____________________ (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в _____________________________________________________

24. Відомості про працівника:

Домашня адреса: _________________________________________________________

телефон: _________________________________________________________________

Паспорт: серія ______________.__ № ____________________________________________

 

виданий _____ ___________________________________________р. _______________

___________________________________________________________________________

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК

___________________________________ ___________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) ( прізвище, Ім'я, по батькові, підпис)

 

 

 

 

 

 

М.П

____ ____________ ________р.

 

 

 

 

 

s