Секретар керівника

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

начальник відділу Особистий підпис И.И. Назарова

кадрів Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТ "Прогрес"

 

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

 

 

25.03.2000 р. Єлець Липицької обл. № 1

 

 

 

загальних зборів

трудового колективу

 

 

Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.

 

Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.

 

 

2. СЛУХАЛИ:

Голубєв И.П. - Текст повідомлення додається.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.

 

 

 

Голова А.М. Покровський

Секретар З.А. Звєрєва

 

Вірно

Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва

26.03.2000

 

ПРОТОКОЛ №3

 

зборів судентів групи ЕК-98-2 Національної гірничої академіі України

м.Дніпропетровськ від 5 грудня 2000 року

 

Присутні: 27 чоловік.

Відсутні: 1 чоловік (з поважної причини).

Голова зборів О.Д. Гончаренко

Секретар В.В. Дубов

 

Порядок денний:

 

  1. Підготовка до зимової сесіі.
  2. Організація вечора, присвяченого зустрічі Нового року.

 

  1. СЛУХАЛИ: Про підсумки успішності та відвідування занять студентів групи ЕК-98-2

протягом вересеня-груденя 2000 року.

Інформація старости Кириченко С.Л.

Кириченко С. Л. відзначила, що переважна більшість студентів мають добрі і відмінні оцінки. Проте є студенти, які отримали двійки (Гуленко П.І., Савченко О.М. з математики, Дмитренко Л.В.- з англійської мови). Мають пропуски занять без поважних причин Іванченко Л.Ю., Горбуля О.Ф.

ВИСТУПИЛИ:

Савченко О.М. пояснила, що вона одержала незадовільні оцінки через хворобу. Попросила допомоги.

УХВАЛИЛИ:

  1. Гуленко П.І., Савченко О.М., Дмитренко Л.В. серйозно і відповідально ставитись

до навчання.

  1. Доручити Зозулі П.П. допомогти з математики Савченко О.М.

 

  1. СЛУХАЛИ: Інформацію Зозулі П.П. про організацію новорічного вечора.

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Новорічний вечір провести 29 грудня. Відповідальні Зозуля П.П. і Грицай І.І.
  2. Випустити новорічний номер стінгазети, відповідальний Кривенко Д.Ю.

 

 

 

Голова зборів (Підпис)О.Д. Гончаренко

 

 

 

Секретар (Підпис) В.В. Дубов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е Л Е Г Р А М А

 

 

 

Львів Л-18

Львівський державний університет

ПРОРЕКТОРОВІ

ПРОСИМО ВЗЯТИ ДОЛЯ В КОНФЕРЕНЦІЇ 9-12

БЕРЕЗНЯ ПРОФЕСОРА ВОДНОГО ЗАПРОШЕННЯ

ВИСЛАНЕ ПОШТОЮ

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ

ПРОРЕКТОР Д. КУЛИК

Київ-48 Володимирська вул. 55

Український національний університет

Ім. Т.Г. Шевченка

Оргкомітет конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕГРАМА №12

 

Термінова

49001 Дніпропетровськ пл Леніна буд 1 Концерн Укрметалургторг Ломову

 

 

 

ПОВІДОМЛЯЄМО ЗВІТ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВЯТЬ МІСЯЦІВ

 

ПОТОЧНОГО РОКУ НАДІСЛАН ПОШТОЮ ДВАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ

 

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ БОЙКО

 

51004 Крівий Ріг Центральний збагачувальний комбінат 27 02 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОНОГРАМА №101 від 10 грудня 2000 р.

 

Від кого Профсоюзний комітет Мінпрому Телефон 415450 Передав секретар О.І. Іванова

 

Кому директорові концерну “Укрметалургторг” Г.Б. Ломову Прийняв секретар Г.П. Деркач

 

год 10 хв 40

 

Терміново подати списки співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування.

 

Голова профсоюзного комітету (підпис)О.О. Хоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонограма № __14__від__13_ квітня_______2000 р.

Від кого _Мойсеєнко_ Телефон _244 00 99_ Передав _Михайлов

Кому_______Директору_________________Прийняв Наумов

рік. ___12___ хв.___35___

 

 

14 квітня в 13 рік. 30 хв. у ПТУ № 13 вул. Промитейна буд. 48. Відбудеться семінар учителів математики. Забезпечити явку.

Моісееєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора заводу Директорові ЗАТ

Металопобутконструкція Донбас-металобрух

s