Секретар керівника

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьp>

 

 

Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перехід на нову систему оплати праці. Повідомлення

гл. бухгалтера Матвєєвої О.Б.

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:

Матвєєва О.Б. - Текст повідомлення додається.

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Назарова И.И., начальник відділу кадрів - Схвалила перехід на нову систему оплати праці, відзначила її позитивні сторони для удосконалювання процесів підбора кадрів і керування персоналом.

Богданов Н.В., що веде економіст - Позитивно оцінив нову систему оплати праці і висловив ряд побажань по її удосконалюванню надалі.

Дегтярьов В.А., менеджер по продажах - Запропонував доробити окремі положення розглянутої системи оплати праці і повторно обсудити це питання на початку квітня 2000 р. (альтернативний проект системи оплати праці додається).

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

Перейти на нову систему оплати праці з 01.06.2000. Відповідальні - гл. бухгалтер Матвєєва О.Б., начальник відділу кадрів Назарова И.И. Термін упровадження нової системи оплати праці - травень 2000 р.

 

Голосування: за - 36, проти - 1, утрималися - 2.

 

 

 

2. СЛУХАЛИ:

Голубєва И.П. - Текст повідомлення додається.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Покровський А.М., генеральний директор - Підтримав висловлені в повідомленні Голубєва И.П. ідеї про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців, дав високу оцінку діяльності Асоціації по розвитку підприємницької діяльності.

Малинина Е.Н., фахівець із зв'язків із громадськістю - Привела статистичні дані переведеного анкетного опитування співробітників ЗАТ "Прогрес" по проблемі соціальної відповідальності в бізнесі, запропонувала ряд нових напрямків розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців.

Єфімов О.Ю., голова Асоціації підприємців - Подякував колективу фахівців ЗАТ "Прогрес" за активну участь у роботі Асоціації підприємців, розповів про плани роботи Асоціації на 2000 р., схвалив напрямку розвитку співробітництва Асоціації з ЗАТ "Прогрес", запропоновані співробітниками, що виступали, ЗАТ.

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

 

Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Особистий підпис А.М. Покровський

 

 

Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва

 

 

 

З протоколом ознайомлені:

зам. директора Особистий підпис И.П. Голубєв

Дата

гл. бухгалтер Особистий підпис О.Б. Матвєєва

Дата

 

начальник відділу Особистий підпис И.И. Назарова

кадрів Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТ "Прогрес"

 

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

 

 

25.03.2000 р. Єлець Липицької обл. № 1

 

 

 

загальних зборів

трудового колективу

 

 

Голова - Покровський А.М.

Секретар - Звєрєва З.А.

 

Були присутні: 37 чіл. (список додається)

Запрошені: голова Асоціації підприємців

Єфімов О.Ю.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення зам. директора Голубєва И.П.

 

 

2. СЛУХАЛИ:

Голубєв И.П. - Текст повідомлення додається.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П. Термін - 15.04.2000.

 

 

 

Голова А.М. Покровський

Секретар З.А. Звєрєва

 

Вірно

Секретар Особистий підпис З.А. Звєрєва

26.03.2000

 

ПРОТОКОЛ №3

 

зборів судентів групи ЕК-98-2 Національної гірничої академіі України

м.Дніпропетровськ від 5 грудня 2000 року

 

Присутні: 27 чоловік.

Відсутні: 1 чоловік (з поважної причини).

Голова зборів О.Д. Гончаренко

Секретар В.В. Дубов

 

Порядок денний:

 

  1. Підготовка до зимової сесіі.
  2. Організація вечора, присвяченого зустрічі Нового року.

 

  1. СЛУХАЛИ: Про підсумки успішності та відвідування занять студентів групи ЕК-98-2

протягом вересеня-груденя 2000 року.

Інформація старости Кириченко С.Л.

Кириченко С. Л. відзначила, що переважна більшість студентів мають добрі і відмінні оцінки. Проте є студенти, які отримали двійки (Гуленко П.І., Савченко О.М. з математики, Дмитренко Л.В.- з англійської мови). Мають пропуски занять без поважних причин Іванченко Л.Ю., Горбуля О.Ф.

ВИСТУПИЛИ:

Савченко О.М. пояснила, що вона одержала незадовільні оцінки через хворобу. Попросила допомоги.

УХВАЛИЛИ:

  1. Гуленко П.І., Савченко О.М., Дмитренко Л.В. серйозно і відповідально ставитись

до навчання.

  1. Доручити Зозулі П.П. допомогти з математики Савченко О.М.

 

  1. СЛУХАЛИ: Інформацію Зозулі П.П. про організацію новорічного вечора.

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Новорічний вечір провести 29 грудня. Відповідальні Зозуля П.П. і Грицай І.І.
  2. Випустити новорічний номер стінгазети, відповідальний Кривенко Д.Ю.

 

 

 

Голова зборів (Підпис)О.Д. Гончаренко

 

 

 

Секретар (Підпис) В.В. Дубов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е Л Е Г Р А М А

 

 

 

Львів Л-18

Львівський державний університет

ПРОРЕКТОРОВІ

ПРОСИМО ВЗЯТИ ДОЛЯ В КОНФЕРЕНЦІЇ 9-12

БЕРЕЗНЯ ПРОФЕСОРА ВОДНОГО ЗАПРОШЕННЯ

ВИСЛАНЕ ПОШТОЮ

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ

ПРОРЕКТОР Д. КУЛИК

Київ-48 Володимирська вул. 55

Український національний університет

Ім. Т.Г. Шевченка

Оргкомітет конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕГРАМА №12

 

Термінова

49001 Дніпропетровськ пл Леніна буд 1 Концерн Укрметалургторг Ломову

 

 

 

ПОВІДОМЛЯЄМО ЗВІТ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВЯТЬ МІСЯЦІВ

 

ПОТОЧНОГО РОКУ НАДІСЛАН ПОШТОЮ ДВАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ

 

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ БОЙКО

 

51004 Крівий Ріг Центральний збагачувальний комбінат 27 02 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОНОГРАМА №101 від 10 грудня 2000 р.

 

Від кого Профсоюзний комітет Мінпрому Телефон 415450 Передав секретар О.І. Іванова

 

Кому директорові концерну “Укрметалургторг” Г.Б. Ломову Прийняв секретар Г.П. Деркач

 

год 10 хв 40

 

Терміново подати списки співробітників, які потребують санаторно-курортного лікування.

 

Голова профсоюзного комітету (підпис)О.О. Хоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&