Сезонні зміни в житті безхвостих, пов’язані з особливостями їх біології (жаби, ропухи)

Курсовой проект - Биология

Другие курсовые по предмету Биология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьу тіні і на зволожених ділянках серед прибережної рослинності. Шлунки в більшості особин у цей час не містять їжі. На початку березня, коли по ранках ще свіжо, жаби вилазять на берег звичайно не раніш 9 год. і вже до 10 год. число особин, що гріються на сонце, помітно зростає. Від 10 до 16 год. тварини інтенсивно годуються, і них у цей час разу в два-три більше на сухіше, ніж у водоймі. До вечора, навпаки, число жаб більше у воді, чим на березі. Однак уже в другій половині березня ночі бувають теплими і жаби стають активними протягом усієї доби.

Отже, характер добової активності зміняється і по сезонах. По сезонах зміняються й інтенсивність харчування. Так, у дельті Волги статевонезрілі озерні жаби в квітні мало годуються, і їхні шлунки дуже незначно наповнені. Поступово вони починають годуватися все частіше й частіше, і до початку серпня інтенсивність харчування безупинно росте, а потім різко йде на збиток. Та ж картина спостерігається й у самців. Вони відрізняються від молоді лише тим, що до кінця травня активність, звязана з годівлею, у них зростає дуже незначно. У цей час діяльність, звязаний із процесами розмноження, переважає в самців над всіма іншими. Якщо вони і не дотримують повною мірою так називаної шлюбної посади, то харчуються значно менше, ніж іншим часом року. Своєрідна активність самок. Навесні вони починають годуватися пізніше молодих і самців, але найбільший ступінь наповнення шлунків у них відзначена в другій половині травня. З цього часу активність їх починає знижуватися і до кінця серпня мало відрізняється від активності самців.

 

Висновки

 

Річні цикли в земноводних найбільше чітко виражені в районах з різко вираженою зміною умов життя: у помірних широтах, у горах, пустелях і напівпустелях. В вологих тропічних лісах біологічна сезонність згладжена. Несприятливий період року (зиму або період посухи) земноводні проводять у заціпенінні, тривалість якого визначається тривалістю періоду.

У наших широтах при зниженні середньодобової температури до 8-12 С и при нічних температурах у 3-5 С земноводні переміщаються до місць зимівель, а при подальшому зниженні температури у вересні - початку жовтня ховаються в зимових притулках.

Наші зелені (озерної і ставкова) жаби зимують у водоймах (ріки, струмки, озера, торфяні карєри і т.п.), збираючись групами в більш глибоких непромерзаючих ділянках (під каменями, у заростях водоростей або зариваючись в мул).

У період зимівлі (або під час посухи) у тварин різко знижується рівень метаболізму, у 2-3 рази скорочується поглинання кисню. При зниженні температури тіла нижче -0,5-1 С земноводні звичайно гинуть. Варто підкреслити, що у всіх видів наших земноводних формування статевих продуктів (ікра, сперматозоїди) йде в період зимівлі.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Акимушкин И.И. Мир животных (птицы, рыбы, земноводные). М.: Мысль, 1989.
 2. Акимушкин И.И. Мир животных. - М.: Мол. гвардия,1974.
 3. Акимушкин И.И. Мир животных. Рассказы о змеях, лягушках, рыбах. М.: Молодая гвардия, 1974.
 4. Акимушкин. Мир животных: птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. - 2-е изд., испр. и допол. - М.: Мысль, 1989. - 462 с. (Библ. сер.).
 5. Балыцев Е.Г., Благосклонов К.Н. Зоология. - М.: Высш. шк., 1977. - 223 с.
 6. Банников А.Г. Мир животных и его охрана. - М.: Педагогика, 1978. - 125 с.
 7. Банников А.Г., Денисова М.Н. Очерки по биологии земноводных. М.: Учпедиздат, 1956.
 8. Блинников В. И. Зоология с основами экологии. - М.: Просвещение 1990. - 224 с.
 9. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Зоологія. - К.: Генеза, 1996.
 10. Даревский И.С., Орлов Н.Л. Редкие исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся. М.: Высшая школа, 1988.
 11. Дроздов Н.Н., Манеев А.К. В мире животных. - М.: Агропромиздат, 1987 221 с.
 12. Жизнь животных. Т.5. 1985. /Под ред. А.Г.Банникова - М.: Просвещение, 1987.
 13. Зверев И.Д. Книга для чтения по зоологии. М.: Просвещение, 1971.
 14. Книга для читання по зоології.: Посібник для вчителів. К., 1985.
 15. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. - Суми: Університетська книга, 2003. - 591 с.
 16. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. - К.: Вища шк., 1988. - 295 с
 17. Наумов Н.П., Картпашев Н.Н. Зоология позвоночных: В 2 ч. - М.: Высш. шк., 1979. - Ч. 1-2.
 18. Наумов СП. Зоология позвоночных. - М.: Просвещение, 1973. -421с.
 19. Самарський С.Л.. Зоологія хребетних. - К.: Вища школа, 1976.

s