Сегментація ринку по споживачах

Курсовой проект - Маркетинг

Другие курсовые по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьнденції розвитку сегменту1Сегмент сталийСегмент збільшуєтьсяСегмент зменшується2Конкурентна тривалість сегмента1Значна привабливість сегменту для конкурентівПомірна привабливість сегменту для конкурентівСлабка привабливість сегменту для конкурентів2Сталість потреб покупців3Потреби значно змінюються під впливом різноманітних факторівПотреби покупців змінюються незначно під впливом різноманітних факторівПотреби покупців відносно постійні9Ступінь мінливості потреб і запитів покупців у відношенні товарів номенклатури підприємства2Переваги і смак покупців значно міняються під впливом різноманітних факторівПереваги і смак покупців змінюються незначно під впливом різноманітних факторівПереваги і смак покупців відносно постійні4Ступінь чутливості покупців до зміни рівня цін на товари1Покупці дуже чутливі до зміни рівня цін на товариПокупці чутливі незначно до зміни рівня цін на товариПокупці не чутливі до зміни рівня цін на товари2Ступінь чутливості покупців до стимулювання збуту2Покупці не чутливі до стимулювання збутуПокупці чутливі незначно до стимулювання збутуПокупці дуже чутливі до стимулювання збуту4Разом1010≤23≤30Згідно з теорії підсумкова оцінка привабливості окремого сегменту має знаходитись в рамках від 10 до 30. Підсумкова оцінка сегменту 23, це вказує на середній рівень потенційної привабливості даного ринкового сегменту [5 с. 218].

Здійснивши аналіз сегментів ринку, і визначивши їхню потенційну привабливість, підприємству доцільно оцінити свою спроможність до ефективного функціонування на них (додаток 5).

Так як ринковий сегмент отримав оцінку 23 бали він може розглядатися підприємством, як цільовий (див. дод. 5).

Наступним етапом сегментації є виявлення відношення покупців до підприємства. І в процесі вивчення цього відношення необхідно оцінити імідж підприємства з боку покупців. Визначення підприємством думок покупців стосовно сильних і слабких сторін іміджу дозволить фірмі своєчасно розробляти адаптивні міри щодо його підвищення. Найпростішим способом оцінки іміджу підприємства для ТОВ Елізе-2009 є розробка шкали рейтингової оцінки іміджу (додаток 6).

Завдяки цій шкалі дуже легко оцінити імідж підприємства, шляхом визначення оцінки в балах по кожному з показників складової іміджу. Таким чином, при застосуванні цієї шкали ТОВ Елізе-2009 має змогу постійно контролювати свій імідж, та при необхідності застосовувати заходи для його підтримки.

Довгостроковий успіх діяльності підприємства залежить від прихильності покупців підприємству або його товарам. Тому для ТОВ Елізе-2009 є необхідність оцінити рейтинг підприємства з погляду споживача. Результати такої оцінки представлені в таблиці 6.

 

Таблиця 6

Оцінка споживчого рейтингу торговельних підприємств

Аспекти іміджу підприємстваПоказникиОцінка в балах1231. Атмосфера демонстраційної зали1.1 Оформлення представлених зразків21.2 Інтерєр демонстраційної зали21.3 Планування розміщення демонстраційних зразків2Підсумковий показник оцінки аспекту62. Культура обслуговування2.1 Стиль продажу32.2 Відношення до покупців32.3 Репутація чесності продавців32.4 Комплекс послуг2Підсумковий показник оцінки аспекту113. Комунікаційна активність підприємства3.1 Стимулювання купівель23.2 Якість реклами2Підсумковий показник оцінки аспекту44. Пропозиція4.1 Асортимент34.2 Якість товару24.3 Відповідність якості товару2Підсумковий показник оцінки аспекту75. Фактори вигоди5.1 Вигода розташування25.2 Стоянка автомобілів15.3 Години роботи2Підсумковий показник оцінки аспекту5Підсумкова оцінка іміджу (споживчий рейтинг)33

Оцінюючи статус прихильності покупців, дуже важливо визначити тип прихильності, бо від нього залежить маркетингова тактика підприємства. Існують 4 типи прихильності покупців до підприємства :

1. Емоційна прихильність - характерна особливість - унікальні події, що створюють тривалий емоційний звязок з торговельним підприємством;

2. Прихильність заради самоствердження - придбання товару в даному магазині для самовираження і підвищення самооцінки, а також з метою справити враження;

3. Прихильність в силу нерентабельності переходу до іншого продавця - прихильність пояснюється неефективністю пошуку й адаптації до альтернативи (в підприємстві пропонується більш якісний товар, за прийнятною ціною, добрий рівень обслуговування порівняно з іншими продавцями);

4. Прихильність в силу вигоди - прихильність заснована на вигоді купівлі (підприємство розміщене біля дому, по дорозі додому та ін.)

Прихильність покупців до підприємства істотно впливає на купівельну активність, а отже і на формування купівельної поведінки [6 с. 91].

В процесі вивчення поведінки покупців необхідно визначити його характер і отримати інформацію, яка б відображала різноманітні сторони купівельної поведінки. До цієї інформації відноситься :

  1. інформація про рішення і дії, що передують купівлі товару;
  2. інформація про купівлю товару;
  3. інформація про реакцію покупців на стимулювання збуту.

Для підприємства особливе значення має вивчення впливу різноманітних комерційних стимулів на процес купівлі товару. По кожній характеристиці слід встановити три рівня значимості:

  1. важлива 1;
  2. бажана 0,5;
  3. не має значення 0,1.

Значимість кожного фактору визначається шляхом анкетування покупців, які мають обрати один з трьох рівнів значимості за кожним фактором. Дані анкетні опитування допомагають фірмі визначит

s