Сегментація ринку по споживачах

Курсовой проект - Маркетинг

Другие курсовые по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьоднозначно визначити цільовий ринок, розробити стратегію позиціонування та на цій основі визначитися з комплексом маркетингу; досягти максимальної ефективності стратегії просування; мінімізувати зусилля по збуту продукції та знайти конкурентну нішу для підприємства.

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЗА СПОЖИВАЧАМИ У ТОВ ЕЛІЗЕ-2009

 

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ Елізе-2009

 

Назва підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю Елізе-2009 (Скорочена назва ТОВ Елізе-2009)

Адреса підприємства: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 40, кв. 8, тел/факс: 2222694, E-mail: Elize09@yahoo.com

Керівник підприємства: Генеральний директор Часників Іван Іванович.

Банківські реквізити: № поточного/рахунку 2600900030361 у ЗФ АБ Факторіал-Банк м. Запоріжжя, МФО 313946, ОКПО 34899473, ИНН 348994708284

Юридичний статус: товариство з обмеженою відповідальністю, засновано 24.01.2007 р.

Розмір статутного капіталу: 40000.00 грн.

Місце розташування: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя вул. Грязнова 92, оф. 203.

Чисельність працюючих згідно штатному розкладу: 13 чоловік.

ТОВ Елізе-2009 було засновано 24 січня 2007 року. У створенні підприємства брали участь два громадяни на правах рівних частин у статутному капіталі.

Засновниками ТОВ Елізе-2009 є Часників Іван Іванович і Головко Андрій Вікторович.

У цей час ТОВ Елізе-2009 співпрацює з такими великими підприємствами як:

  1. ТОВ СП Ібоя, м. Дніпропетровськ
  2. ВАТ Запорізький Домобудівний Комбінат
  3. ТОВ Прок, поставляючи їм будівельні матеріали, двері, вікна й комплектуючі.

ТОВ Елізе-2009 має філію в місті Харків ФЛП Часників В.И.

Загальна характеристика діяльності:

Відповідно до Уставу Товариства його основною метою діяльності є одержання прибутку в інтересах учасників Товариства.

Основними видами діяльності ТОВ Елізе-2009 є:

  1. торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі будівельними матеріалами, у тому числі матеріалами із пластмас, а так само металевими виробами, фарбою, склом й іншими будівельними матеріалами.
  2. торговельна діяльність у сфері оптової й роздрібної торгівлі металевими й міжкімнатними дверима.
  3. торговельна діяльність у сфері оптової й роздрібної торгівлі металопластиковими вікнами й комплектуючими.

Задля більш наочної уяви про фінансово-господарську діяльність ТОВ Елізе-2009 є необхідність побудувати таблицю аналізу динаміки фінансово-господарської діяльності підприємства (таблиця 4).

 

Таблиця 4

Аналіз динаміки фінансово-економічної діяльності ТОВ Елізе-2009

Основні показникиберезень-травень 2009червень-серпень 2009відхиленняТемп ростудоход від реалізованої продукції819,71172,2352,50,430035379непрямі податки й ін. відрахування з доходу136,6195,358,70,429721816чистий доход від реалізації продукції683,1976,9293,80,430098082разом чисті доходи683,1976,9293,80,430098082матеріальні витрати0,50,70,20,4витрати на оплату праці7,711,13,40,441558442відрахування на соціальні заходи34,31,30,433333333амортизація2,94,11,20,413793103інші операційні витрати16,223,270,432098765собівартість реалізованих товарів630,4901,5271,10,430044416податок на прибуток1,62,30,70,4375разом витрати662,3947,2284,90,430167598чистий прибуток20,829,78,90,427884615

Розрахунки при аналізі фінансово-господарської діяльності здійснюється за наступними формулами:

 

Відхил = Пок-ки поточного пер. Пок-ки попереднього пер., (2.1)

 

де: Відхил відхилення;

Пок-ки поточного пер. показники поточного періоду;

Пок-ки попереднього пер. показники попереднього періоду.

 

Темп зросту = (Відхил/ Пок-ки попереднього пер.)*100%. (2.2)

 

Дана таблиця побудована на основі Звіту про фінансові результати ТОВ Елізе-2009.

Розглянувши дану таблицю можна зробити висновок, що фінансово-економічна діяльність ТОВ Елізе-2009, при порівнянні двох періодів має позитивну динаміку. Відхилення показують, що дана фірма успішно розвивається й реалізує свої потенційні можливості в обраному напрямку діяльності. Показники темпу зросту вказують на те, що дана фірма розвивається пропорційно.

Для наочності різниці між показниками двох періодів, які розглядаються, є доцільним побудувати графік Динаміка фінансово-господарської діяльності ТОВ Елізе-2009 (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка фінансово-господарської діяльності ТОВ Елізе-2009

 

Незважаючи на те, що ТОВ Елізе-2009 нещодавно вийшло на ринок будівельних матеріалів, аналіз динаміки балансу вказує на значне збільшення всіх показників щодо перших трьох місяців роботи фірми на даному ринку (додаток 4). В майбутньому, при збереженні аналогічних темпів зростання балансових показників, ТОВ Елізе-2009 матиме змогу не тільки одержати значну перевагу над основними конкурентами, а й вийти на більш високий рівень у своїй діяльності.

 

2.2 Аналіз ринку споживачів

 

Після проведення оцінки основних конкурентів ТОВ „Елізе-2009” є доцільним провести оцінку споживачів та цільового ринку підприємства за методикою SWOT-аналізу.

Перший етап оцінки споживачів та цільового ринку є сегментація та оцінка окремого сегменту. Оцінка привабливості сегменту наведена у таблиці 5.

Таблиця 5.

Оцінка привабливості ринкового сегменту

 

КритеріїЗначущість критеріюБали в залежності від характеристики сегментуПідсумкова оцінка (значущість критерію* бал)1234Те

s