Сегментація ринку по споживачах

Курсовой проект - Маркетинг

Другие курсовые по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьперед швидкими темпами. Свiдомiсть споживачiв зростає, зростають i їх потреби. Чим бiльше зростають потреби, тим рiзноманiтнiшими стають вподобання i бажання. Щоб їх задовольнити, треба проводити бiльш детальнiші дослiдження ринку, тому сегментація стане основною зброєю в конкурентній боротьбі між підприємствами.

Дані матеріали можуть бути використані будь-яким підприємцем, практичним робітником чи економістом.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Гаркавенко С.С., Маркетинг: Навчальний посібник, Київ: Лібра, 2002 384 с.
 2. Герасимчук В.Т., Маркетинг: теорія та практика: Нaвчальний посібник Київ: Вища школа, 2004 327 с.
 3. Дибб С., Симкин Л. Практичні рекомендації по сегментуванню ринку. - СП: Київ, 2001. - 240 с.
 4. Зозульов О.В. Сегментація ринку як основа маркетингової стратегії підприємства. // Маркетинг в Україні. - 2000. - № 4 (6) (спецвипуск). - С. 37-38.
 5. Котлер Филип, Основы маркетинга: Пер. с англ. Москва: Ростингер, 2006. 704 с.
 6. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вироника, Основы маркетинга: Пер.с англ. 2-е европ. изд. Киев; Москва; Санкт-Петербург: Издат. дом "Вильямс", 1998 1056 с.
 7. Карпов В.Н. Вибір цільового ринку /Маркетинг. 1994. № 3. С.61-71..
 8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер.с франц. Спб. - М.: Наука, 1996. - 589 с.
 9. Прауде В.Р., Білий О.Б., Маркетинг: Навчальний посібник Київ: Вища школа, 1994 256 с.
 10. Романов А.Н., Маркетинг: Учебник Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006 560 с.
 11. Старостина А.А., Зозулёв А.В. Сегментация рынка. //Учебно-методические материалы по сегментации рынка по курсам "Маркетинг", "Промышленный маркетинг" и дипломного проектирования для студентов факультета менеджмента и маркетинга специальности "Маркетинг" всех форм обучения.- К.: НТУУ "КПИ", 2000. - 60 с.
 12. Примак Т.О. Маркетинг: Навчальний посібник К.: МАУП, 2004 228с.
 13. Азарян. О.М., Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. Для вищих навч. закладів, 3-є вид., перероб. та доп. Харків: Студцентр, 2002.
 14. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. - К.: Експерт, 2001.
 15. Войчак А.В. Маркетинг: Навч. метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2003.
 16. Кардаш. В.Я. Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 1999.
 17. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально практичний посібник.- К.: Вид-во НАУ, 2008.
 18. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. К.: Основи, 2004.
 19. Роджерс Л. Маркетинг в малом би знесе / Пер. с англ.. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
 20. Ромат Е. Реклама: Учебник для студентов по специальности Маркетинг 3-е изд., перераб и доп. Харьков: НВФ Студцентр, 1999.

Додаток 1

 

Принципи сигментації

ПринципТиповий поділГеографічний:

регіон

область

чисельність населення,

тис. осіб

густота населення,

осіб на 1 км

кліматСхідна Україна, Північно-Західний, Крим, Західна

Україна, Південний, Північно-Східний,

Південно-Західний

Київська, Одеська, Харківська, Донецька

Менше 5; 5-10; 10-25; 25-50; 50-100; 100-250;

250-500; 500-1000

до 2; 2-5; 6-10

Північний, помірний, південнийПсихографічний:

суспільний клас

спосіб життя

тип особистостіНижчий, вищий середній

Оптимісти, песимісти, традиціоналісти, естети

Пристрасні натури, любителі бути "як усі", авторитарні натури, честолюбніПоведінковий:

привід для купівлі

шукані вигоди

статус користувача

інтенсивність

споживання

ступінь прихильності

ступінь готовності

по купця до сприйняття

товару

ставлення до товаруПовсякденна покупка, екстрений випадок

Якість, сервіс, економія

Не користується; колишній користувач; потенційний

користувач; користувач-новачок; регулярний користувач

Слабка, помірна, сильна

Ніякий, середній, сильний, абсолютний

Необізнаний, поінформований, зацікавлений, прагне

купити

Захоплене, позитивне, байдуже, негативне, ворожеДемографічний:

вік

стать

склад сімї, осіб

етап життєвого циклу

сімї

рівень доходів, грн.

рід занять

освіта

релігійні переконання

раса

національністьМолодші від 6 років, 6-11; 12-19; 20-34; 35-49; 50-64;

старші від 65 років

Чоловіки, жінки

1-2; 3-4; 5 і більше

Молоді одинаки; молода сімя без дітей; молода сімя з

молодшою дитиною до 6 років; молода сімя з молодшою

дитиною від 6 років і старше; літні люди з дітьми; люди

похилого віку без дітей; самотні; інші

Менше 100; 100-400; 400-600; 600-1000;

1000 і більше

Технічні спеціалісти, управлінці, службовці, власники

капіталу і підприємств, продавці, робітники, фермери,

пенсіонери, студенти, домогосподарки, безробітні

Початкова, середня, середня спеціальна,

незакінчена вища, вища

Католик, протестант, православний, буддист, інше

Негроїдна, європеоїдна, монголоїдна

Українець, росіянин, німець, поляк, інша

Додаток 2

 

Складові принципів сегментації

Географічні факториПсихографічні факториРозташування регіону

Чисельність та щільність населення

Структура комерційної діяльності

Динаміка розвитку регіону

Рівень інфляції

Юридична обмеженністьСуспільний клас

Спосіб життя

Тип особи

Ринок СпоживачаПривід для здійснення купівлі

Шукання вигоди

Статус користувача

Інтенсивність споживання

Ступінь прихильності

Проінфо

s