Сегментація ринку

Информация - Маркетинг

Другие материалы по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьіл., від 101-250 чіл., від 251-700 чіл., від 701 до 1000 чіл., понад 1000 чіл.- річний товарообіг фірми-споживачаДо 3 млн. руб., від 3 млн. руб. до 10 млн. руб., від 10 млн. руб. До 50 млн. руб., більше 50 млн. руб.- рівень цін споживаних товарівНизький, середній, високий- прагнення до співробітництваПошук співробітництва на стадії збуту, виробництва, комерції й т.д.- фінансовий потенціал фірми-споживачаВисокий, середній стабільний, середній нестабільний, нестабільнийIY. Психографічні:- спосіб життяТрадиціоналісти, життєлюби, естети- тип особистостіАвторитарний, захопливий, що дотримується принципу "як всі", честолюбний, флегматичний і т.д.- риси характеруЦілеспрямованість, довірливість, допитливість, вимогливість, амбіційність, ощадливість й ін.- життєва позиціяТверда, гнучка, нестійкаY. Поведінкові:- мотиви здійснення покупкиПовсякденні, особливі причини- шукані вигодиЕкономія, якість, сервіс, зниження витрат у процесі використання й ін.- тип покупцяПостійний, новий, неординарний- ступінь готовності покупця до сприйняття товаруНеобізнаний, обізнаний, інформований, зацікавлений, бажаючий, що наміряється купити - інтенсивність споживанняКупує мало, але частина, купує мало й часто, купує мало- прихильність до маркиКупує товар тільки однієї марки, не орієнтується на марку- відношення до фірмиЕнтузіаст, нігіліст, нейтральне, байдужне

Таблиця 18 Показники для аналізу ринку

ПоказникХарактеристикаКількісні показникиМісткість ринку, динаміка розвитку ринку, частка фірм на ринку, потенціал ринку й ін.Якісні показникиСтруктура потреб, мотиви покупки, їхнього динаміка, процес покупки, стабілізація потреб, інформатизаціяКонкурентне середовищеОбсяг реалізації продукції фірмами конкурентами, використовувані маркетингові стратегії, можливість фінансової підтримкиСтруктура покупцівКількість покупців, види покупців, динаміка чисельності покупців, регіональні особливості покупцівСтруктура галузіКількість продавців, що пропонує аналогічний товар, вид продавців, рівень організації їхнього виробництва, завантаження виробничих потужностей, потенційні можливості в конкуренціїСтруктура розподілуГеографічні особливості, далекість від великих територій, особливості збутової мережі, завантаження транспорту

Крім аналізу вибір сегментів ринку припускає планування сегментації. Процес планування сегментації включає наступні етапи:

- визначення характеристик і вимог споживачів;

- аналіз подібності й розходжень споживачів;

- розробку профілів груп споживачів;

- вибір споживчого сегмента;

- визначення місця компанії в конкурентному середовищі;

- розробка плану заходів щодо всього комплексу маркетинг-мікс.

При організації планування сегментації ринку необхідно дотримувати наступні вимоги до сегментації ринку:

- сегменти повинні розрізнятися між собою;

- кожен сегмент повинен містити тільки подібних по попиту споживачів;

- характеристики споживачів повинні бути вимірні фірмою;

- кожен сегмент повинен бути достатній по розмірі, щоб порівняти обсяг продажів і покриття витрат;

- споживачі кожного сегмента повинні бути легко доступними для проведення рекламних кампаній й інформаційного впливу.

Важливим етапом у процесі сегментації є вибір цільових сегментів ринку, що включає оцінку ступеня привабливості сегментів для їхнього освоєння, обґрунтування вибору цільового ринку й стратегії діяльності на ньому.

Проблема вибору цільового ринку досить складна. Для її рішення рекомендується дотримуватися наступної послідовності:

- установити розмір сегмента й швидкість його зміни (росту, зменшення);

- досліджувати структурну привабливість сегмента;

- визначити цілі й ресурси організації, що освоює сегмент.

Розмір сегмента характеризується його кількісними параметрами й у першу чергу ємністю. Для визначення ємності сегмента необхідно визначити обсяг товарів, загальну вартість їхньої реалізації на даному сегменті, виявити чисельність потенційних споживачів даного товару, що проживають у районі розташування ринку.

На основі вивчення місткості ринку оцінюється динаміка його росту, що є базою для формування виробничих потужностей і структури розподільної мережі по збуті товару продуцента. Варто мати через, що місткість ринку повинна бути достатня, щоб результат діяльності на ринку покривал витрати, повязані із впровадженням, роботою на ринку й гарантував одержання запланованого прибутку.

Дослідження структурної привабливості сегмента включає вивчення рівня конкуренції, конкурентноздатності наявних продуктів, відношення до впроваджуваного на даний сегмент організації, покупців, постачальників комплектуючих і ресурсів, стабільність потреби сегмента до існуючого й пропонованого товару, можливість і необхідність впровадження на ринок принципово нового продукту, який би задовольняв ті ж потреби покупців.

Визначення цілей і ресурсів організації, які необхідні для досягнення цілей на освоюваному сегменті, є стратегічно важливим, тому що дозволяє здійснити узгодження довгострокових цілей організації з поточними цілями й, відповідно, установити достатність наявних і потенційно можливих ресурсів для роботи на цільовому ринку. У цьому звязку доцільно розрахувати ризик, що буде мати організація у звязку з виходом зі своїм товаром на новий ринок. Ризик варто визначати для всіх можливих сегментів ринку. Для розрахунку ризику організація може запросити спеціалізовані маркетингову, консалтин

s