Афінська демократія

Демократичний лад припускав найширший загал для участі в управлінні державою всіх категорій афінського громадянства. Афінське громадянство в V-IV ст. до

Афінська демократія

Информация

История

Другие материалы по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией

План

 

Вступ

1.Загальні особливості. Поняття афінського громадянства

2. Народні збори в Афінах

3. Рада 500 і Ареопаг

4. Виборні посадові особи

5. Суд присяжних геліея

6. Соціальна політика афінської демократії

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Історія Стародавньої Греції є однією з складових частин історії стародавнього світу, що вивчає стан класових товариств та держав, що виникли і розвивалися в країнах Стародавнього Сходу і Середземномор'я. Історія Стародавньої Греції вивчає виникнення, розквіт і падіння громадських і державних структур, які утворилися на території Балканського півострова і в Егейському регіоні, в Південній Італії, на о. Сицилія і в Причорномор'ї. Вона починається з рубежу III-II тисячоліть до н. е.. - З виникнення перших державних утворень на острові Крит, а закінчується в II-I ст. до н, е.., коли грецькі й елліністичні держави Східного Середземномор'я були захоплені Римом і включені до складу Римської середземноморської держави.

За двохтисячорічний період історії стародавні греки створили раціональну економічну систему, засновану на економному використанні трудових та природних ресурсів, громадянську громадську структуру, полісної організацію з республіканським пристроєм, високу культуру, що зробила величезний вплив на розвиток римської та світової культури. Ці досягнення давньогрецької цивілізації збагатили світовий історичний процес, послужили фундаментом для подальшого розвитку народів Середземномор'я в епоху римського панування.

Метою даної роботи є дослідження такого періоду в історії Стародавніх Афін як афінська демократія

Структура роботи:

вступ,

6 розділів,

висновки,

список використаної літератури,

додатки

 

  1. Загальні особливості. Поняття афінського громадянства

 

За своїм політичним устроєм, структурою державних органів грецькі поліси V-IV ст. до н. е.. ділилися на два основних типи: поліси з демократичним устроєм і поліси з олігархічним правлінням. Наявність демократичного або олігархічного ладу в тих чи інших полісах не було випадковістю, тимчасовим збігом обставин, а відображало, як правило, істотні відмінності у соціально-економічних відносинах, що склалися всередині цих полісів. Поліси з високим рівнем економіки, інтенсивним сільським господарством, розвиненим ремеслом і торгівлею активної тяжіли до демократичних форм державного устрою. Демократичний лад як би увінчував інтенсивну економіку, динамічну соціальну структуру торгово-ремісничих полісів.

Олігархія, навпаки, в більшості випадків оформляла в політичній галузі консервативну аграрну економіку, архаїчні суспільні відносини. У той час еталоном олігархії стала політична організація Спарти.

Афінська демократія вважається найбільш розвинутою, самої завершеної та найдосконалішою формою демократичного ладу античних держав. Золотим століттям афінської демократії стало сторіччя з середини V до середини IV ст. до н. е.. Формування системи політичних органів афінської демократії було результатом тривалого історичного періоду починаючи з реформ Солона. «Наш державний лад, - говорив один з прославлених вождів афінської демократії Перікл, - не наслідує чужим установам: ми самі швидше служимо зразком для наслідування деяким, ніж наслідуємо іншим. Називається наш лад демократичним, тому що він грунтується не на меншості, а на більшості громадян ».

Будь-яка політична система, в тому числі і афінська демократія, спрямована на регулювання відносин як між класами (в інтересах пануючого класу), так і між соціальними групами, в тому числі і між окремими людьми, складовими дане товариство. У грецьких полісах (і Афіни тут є одним з класичних прикладів) основою всієї соціально-економічної і політичної організації виступав колектив громадян, що утворює в сукупності античну громаду. Цивільний колектив не складав всього населення того чи іншого поліса, зокрема Афін. Крім громадян, в афінському суспільстві перебували МЕТЕК, численні раби, які в сукупності складали більше половини всього населення. Однак афінська полісної системи спиралася на громадянина і була створена насамперед для афінського громадянина.

Досягненням грецької політичної думки та полісного світогляду було вироблення самого поняття «громадянин». У давньосхідних деспотіях такого поняття практично не існувало. У давньосхідних монархіях були «піддані», правоздатність яких слабо забезпечувалася законодавством і могла бути в будь-який момент ущемлені представниками державної влади.

Грецький же громадянин - це особистість, наділена деякими невід'ємними правами, що становлять основу його життєдіяльності.

Повноправним афінським громадянином міг бути житель Аттики, обоє з батьків якої мали громадянські права, а його ім'я вносилося в особливий список, що ведеться в Демах - нижчих адміністративних одиницях Аттики. У списки включалися юнаки та дівчата по досягненні 18-річного віку після ретельно проведеної перевірки спеціальною комісією. Молоді люди, внесені до цивільних списки Демов, збиралися з усієї Аттики в районі Пірея і тут протягом року проходили навчання та отримували певну виховання під керівництвом спеціальних вчителів - софроністов, обраних з числа найбільш шанованих афінян. Під їх керівництвом юнаки (їх називали ефебамі) навчалися фехтування, стрільби з лука, метання списа, поводження з метальними знаряддями, фізичним вправам. Велика увага приділялася моральному вихованню молодих людей.

Після закінчення занять вчителі звітували про свою діяльність у Народних зборах, а ефеби в театрі, за словами Аристотеля, «показують народу стройові прийоми і одержують від держави щит і спис. Після цього вони охороняють кордони країни, чергуючи весь час на сторожових постах ... Після закінчення цих двох років вони стають уже на один рівень з рештою громадян ». Таким чином, виховання і підготовка ефебов до виконання громадянських обов'язків розглядалися як важливу державну справу, перебували під пильним наглядом Народних зборів і влади. Про значущість виховної роботи говорить не тільки факт відбору софроністов з числа найбільш шанованих громадян, але і їх висока оплата: софроністу була покладена на утримання I драхма в день, як і члену найважливішого органу афінської демократії-Ради 500.

До 20 років ефеб закінчував обов'язковий курс військово-виховного навчання і ставав повноправним громадянином. Громадський полноправіе включало сукупність як певних прав, так і обов'язків. Найбільш істотними правами громадянина були право на свободу та особисту незалежність від будь-якого іншого людини, право на земельну ділянку на полісної території та економічну допомогу від держави у випадку матеріальних труднощів, право на носіння зброї і служби в ополченні, право на участь у справах держави , тобто участі в Народних зборах, Раді, виборних органах, право на шанування і захист вітчизняних богів, на участь в громадських святах, на захист і заступництво афінських законів.

Свого роду продовженням цих прав було формування обов'язків громадянина: він був зобов'язаний берегти своє майно і працювати на земельній ділянці, приходити на допомогу полісу у надзвичайних обставинах, захищати рідну поліс від ворогів зі зброєю в руках, коритися законам і обраним владі, брати активну участь у суспільного життя, почуття батьківськи богів. Ідеалом афінського повноправного громадянина був вільний людина, що має земельну ділянку і володіє відомим достатком, фізично розвинена людина, що отримав певну виховання.

 

  1. Народні збори в Афінах

 

Головним і вирішальним органом влади в Афінах було Народні збори. На Народні збори збиралися всі громадяни незалежно від їх майнового стану, що проживали в місті Афінах, Піреї, в Аттиці, на інших територіях, що входили до складу Афінської держави (наприклад, жителі островів). Жінки не мали права брати участь у політичному та суспільному житті.

Народні збори володіло широкими повноваженнями. Тут приймалися державні закони, стверджувалося оголошення війни і укладення миру, результати переговорів з іншими державами, ратифікувала договори з ними. На Народних зборах обиралися посадові особи, магістрати Афінської держави, обговорювалися звіти після іхгодічного управління, вирішувалися справи з продовольчого постачання міста, контролювалися здача в оренду державного майна, земель і рудників, затверджувалися найбільш великі заповіту. Воно здійснювало контроль за вихованням юнаків, що готуються до отримання цивільних прав. До компетенції Народних зборів входило проведення такого надзвичайного заходи з охорони державного ладу від підступів знатних осіб, як остракізм, тобто вигнання на 10 років всякого особи, запідозреного в намірі повалити демократичний лад.

Найважливішим справою Народного зібрання було обговорення та затвердження державного бюджету, дарування прав громадянства іноземцям, хоча це траплялося вкрай рідко. Воно виступало не тільки як законодавчого органу своєї держави, але й контролювало ситуацію в сферах управління та адміністрації.

Народні збори в Афінах збиралося в строго визначені терміни: раз на 9 днів або 4 рази на 36 днів, а вся річна діяльність складалася з 10 циклів. Щоб упорядкувати роботу Народних зборів, на кожне з них виносилися свої важливі питання. Скажімо, на першому обговорювалися військові, продовольчі, надзвичайні заяви, проводилася перевірка правильності обрання відповідних магістратів. На другому - розглядалися клопотання з особистих і суспільних справ і т. д. Порядок денний попередньо готували й обговорювали Радою, голови зборів обиралися на один день за жеребом.

У Народних зборах був при

Похожие работы

1 2 3 4 > >>