Аудит у зарубіжних країнах

Елемент, що характеризуєтьсяРахункова палата УкраїниВимоги Лімської деклараціїЗаконодавство АвстріїСтатусРПУ постійно діючий орган контролю, який діє незалежно від будь-яких інших органів

Аудит у зарубіжних країнах

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота з дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах ”

 

Студентки 4 курсу 1 групи спеціальності “Міжнародна економіка ”

Богомолова Максима

1. Опишіть фактори, які вплинули на формування державного аудиту у країні_Австрійська Республіка_:

- соціально-економічні особливості країни (характерні риси фінансово-промислової історії, особливості розвитку ринку капіталу, рівень та темпи економічного розвитку, ступінь централізації управління економікою);

- соціально-політичні особливості внутрішньої та зовнішньої політики (історико політичні відносини з іншими країнами, вплив геополітичних факторів, специфіка вирішення внутрішніх проблем);

- загальний культурно-освітній розвиток.

2. Проведіть порівняльну характеристику організаційних засад діяльності вищого органу державного аудиту вищеназваної країни з Рахунковою палатою України та вимогами, задекларованими у Лімській декларації керівних принципів контролю ІНТОСАІ за наступними елементами, виокремивши спільне та відмінне у:

  1. статусі вищого органу державного аудиту;
  2. принципах діяльності;
  3. структурі;
  4. обєктах контролю;
  5. контрольних діях;
  6. оформленні результатів контролю та їх оприлюднення;
  7. функціях, повноваженнях;
  8. особливих вимогах щодо співробітників та керівника;
  9. правах, обовязках;
  10. звітності, інформаційному забезпеченні.

 

Таку характеристику представте у формі таблиці:

Елемент, що характеризуєтьсяРП УкраїниВимоги Лімської деклараціїЗаконодавство країниСтатус

3. Дослідивши особливості аудиту у країні, зробіть висновки та запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності РП України.

1. Загальна інформація про вищий орган фінансового контролю Австрії

 

Історія існування державного контролю у Австрії складає більш ніж 240 років. У 1761 році була створена Рахункова палата, яка стала прообразом сучасного вищого органу фінансового контролю (ВОФК) країни. До її обовязків входило здійснення контролю та нагляду за майбутньою реформою фінансового управління, а також робота щодо вдосконалення методів складення державної звітності. Рахункова палата, яка була розпущена у 1792 році, як і всі інститути, що її змінили, мали різну організаційну структуру, але підпорядковувались голові держави імператору Австро Угорської імперії. Після того, як у 1918 році Австрія стала республікою, у 1919 році було прийнято закон про державний контроль ВОФК, згідно якого ВОФК став підпорядковуватись Національній асамблеї. Його основні обовязки було викладено у Федеральному конституційному акті, термін якого продовжувався у 1925 та 1929 роках.

Сьогодні організаційна структура і повноваження ВОФК Австрії зазначено а Конституції країни та у законі «Про контрольний орган держави», прийнятий у 1948 році. Згідно конституції ВОФК є постійно діючим органом. Відповідно до положень Лімської декларації ІНТОСАІ про принципи державного контролю він не залежить не від держави не від державного апарату. У нормативних актах, прийнятих у 1975 році Національною Радою ( нижньою палатою парламенту), докладно викладено принципи взаємодії між ВОФК та парламентом.

ВОФК - єдиновладний орган, який складається з Президента і приблизно 300 співробітників. У період 1990-х років ні положення ВОФК, ні його законодавчі принципи його організаційної структури не зазнали суттєвих змін. З 1993 року згідно рішення Конституційного суду право ВОФК на проведення перевірок забезпечуються і здійснюються у судовому порядку.

Після приєднання у 1995 році до Європейського союзу ВОФК Австрії приймає участь у ревізійних заходах щодо перевірки руху відповідних ресурсів. На сьогодні він перевіряє правильність виконання виплат, які Австрія як член ЕС вносить у його бюджет, а також повернення ресурсів у бюджет Австрії, яке здійснює ЕС.

Відповідно до закону по федеральний бюджет и постановою, які приймаються Націонал Ною радою, ВОФК бере участь у законодавчому процесі, надаючи оцінку фінансовим наслідкам прийняття нових законодавчих актів до їх вступу у силу і перевіряє виконання федеральними міністерствами їх обовязків, які передбачують проведення розрахунків недоліків регулювання. У період з 1990-х років перевірки ВОФК розрахункових недоліків регулювання набула більшого значення у звязку з необхідністю консолідації бюджетів країн-членів ЕС. Це завдання вирішується завдяки зусиллям ВОФК, який забезпечує парламент здатністю приймати своєчасні та обґрунтовані рішення на основі інформації щодо передбаченої вартості їх реалізації, тобто навантаженню на державний бюджет.

У 1990 роках у Австрії почалась широка реформа державного керівництва і керівництва державними фінансами, яка була направлена на розповсюдження принципів ринкової економіки на сферу надання послуг населенню, з метою підвищення їх ефективності. Реформа ще досі не завершена. На протязі останніх декількох років обєм роботи ВОФК, пов'язаний з проведенням перевірок здійснення цих реформ, постійно збільшується.

У травні 2003 року була оформлена коаліція політичних партій ( Австрійська коаліція), яка виступала за проведення реформи державного управління. Австрійську коаліцію очолює Президент ВОФК Австрії, який виконує обовязки голови її керуючої ради. Членам коаліції було доручено розробити пропозиції щодо проведення реформи і написати проект нової конституції, яка законодавчо закріпить створення більш ефективної системи керування життям суспільства.

 

2. Порівняльна характеристика вищих органів фінансового контролю України та Австрії

 

Елемент, що характеризуєтьсяРахункова палата УкраїниВимоги Лімської деклараціїЗаконодавство АвстріїСтатусРПУ постійно діючий орган контролю, який діє незалежно від будь-яких інших органів державиВОФК повинен мати функціональну та організаційну незалежністьРПА єдиновладний незалежний постійно діючий орган фінансового контролюУ своїй діяльності керується: Конституцією України, законом про Рахункову Палату України, іншими актами законодавства, які не суперечать нормам основного закону Засади функціонування ВОФК повинні бути визначені в Конституції та законі про відповідний органУ своїй діяльності керується: Конституцією Австрії, законом про контрольний орган держави з 1948 року, законом про рахункову палату Австрії РПУ підпорядкований і підзвітній ВРУВОФК повинен працювати з високим ступенем ініціативи і автономії, навіть якщо він є представником парламенту і здійснює перевірки по його вказівкам РПА підкоряється тільки закону. Не залежить не від уряду не від державного апарату, правила взаємодії між Національною радою РПА викладено у нормативних актах 1975 року Внутрішня структураДо складу Рахункової палати входять Голова Рахункової Палати та члени рахункової палати, Рахункова палата має Апарат. Для здійснення поточної діяльності скликається Колегія Рахункової Палати-РПА складається з ревізійних відділів і ревізійних секторів. Для виконання певних завдань можуть бути утворені ревізійні групи. Управління РПА здійснює президентський відділЧленами РПУ є Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати-Членами РПА є президент, віце-президент, керівники ревізійних відділів і ревізійних секторівГолова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України-Президент й віце-президент . Документи про їх призначення підписує федеральний президент і федеральний канцлер у день прийняття присяги Принципи діяльностіНезалежність ВОФК

РПУ здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів державиНезалежність ВОФК

ВОФК має бути незалежним від організацій, які ним перевіряються Незалежність ВОФК

РПА - незалежний орган фінансового контролю, який підкоряється тільки законуНезалежність членів ВОФК

Голові РПУ, його Першому заступнику і заступнику, головним контролерам і Секретарю РПУ гарантується професійна незалежність. Вони можуть бути достроково звільнені з посади лише за поданням Голови ВРУ у певних випадкахНезалежність членів ВОФК

повинна гарантуватися Конституцією країни. Процедура звільнення з посад не повинна впливати на незалежність члену ВОФК. Члени ВОФК не повинні залежати від організацій, які вони перевіряютьНезалежність членів ВОФК

Члени РПА користуються незалежністю. Право подачі скарг у вищу службову інстанцію на президента й віце-президента РПА має федеральний президент чи федеральний канцлер

Президент РПА або віце президент запрошується на збори федерального керівництва зі радницьким голосомФінансова незалежність ВОФК:

кошти на утримання РПУ виділяються безпосередньо з держбюджету Фінансова незалежність ВОФК:

ВОФК повинен бути забезпечений коштами для здійснення своїх функцій Фінансова незалежність ВОФК:

діяльність РПА фінансується за рахунок федерального бюджету Неупередженість

висновки РПУ не можуть містити політичних оцінок рішеньНеупередженість

ВОФК повинен реалізовувати свою діяльність обєктивно і неупереджено Неупередженість

член РПА має бути неупередженим. Члени РПА не повинні брати участь у справах, у яких вони самі або їхні родичі були зацікавлені, або за які вони самі або їхні родичі несуть відповідальність. Чи виправдані сумніви в неупередженості, вирішують відповідна колегія або члени ревізійної групиОбєкти контролю- доходна т

Похожие работы

1 2 3 > >>